Elsaco ESCo

Compania a fost înfiinţată în 2004 ca urmare a solicitărilor tot mai frecvente ale clienţilor noștri pentru efectuarea bilanţurilor energetice de audit pentru facilităţile de producţie.

Domeniul de activitate din prezent s-a îmbogăţit cu o serie de servicii și soluţii noi, care permit eficientizarea consumurilor de energie și resurse în cadrul proceselor de producţie ale clienţilor din industrie sau în cadrul instituţiilor publice și agenţilor comerciali (spitale, săli și complexe de sport, clădiri de birouri, mall-uri, etc):

Servicii de inginerie și consultanță tehnică pentru eficiență energetică

 • Realizarea unor studii de soluție, studii de fezabilitate, studii de optimizare, strategii de alimentare cu resurse, inclusiv efectuarea de diagnoze și măsurători specifice on-site necesare pentru identificarea soluției și consolidarea propunerii tehnico-economice;
 • Realizarea de audituri/bilanțuri electroenergetice, termoenergetice sau complete;
 • Realizarea de audituri/bilanțuri energetice complexe, inclusiv analiza consumurilor de energie pentru marii consumatori;
 • Efectuarea măsurătorilor în cadrul testelor de performanță pentru atestarea parametrilor garantați, în cadrul proiectelor de investiții pentru construirea unor unități energetice noi sau reabilitarea unităților existente (ex. instalații de cogenerare).

Promovare și consultanță pentru implementarea de sisteme complexe de management energetic

 • Monitorizarea consumuri și producție;
 • Analiza statistică de consumuri și costuri;
 • Tratarea avarii.

Servicii ESCO

 • Dezvoltarea proiectelor de eficiență energetică de tip ESCO, BOOT în parteneriat cu clientul, pentru surse de energie regenerabile sau clasice;
 • Servicii de management energetic dedicat, pentru operarea și întreținerea sistemelor de producere a energiei
 • Investitor alături de dezvoltator/beneficiar.

Comercializare produse și sisteme de eficiență energetică

 • Echipamente industriale HVAC;
 • Aplicații software dedicate;
 • Platforme OPC Matrikon.

Succesul dovedit prin numărul mare de audituri și bilanțuri realizate, plasează Elsaco ESCo pe o poziție onorantă de lider al pieței pe acest segment de activitate. Printre clienții care au avut încredere în noi se numără: Betty Ice, Avicarvil, Kandia Dulce, Rafinăria Pancevo Serbia, Romgaz, Deutek, Chimcomplex Borzești, Timken, Uzina Mecanică Cugir II, Electroalfa, Vrancart, Recon, Straco, Municipiul Botoșani, Compania de Apă Vital Baia Mare, Apavital Iași, Compania de Apă Brașov, Compania de Apă Buzău, Modern Calor Botoșani, Termocentrale Oradea, RAGCL Pașcani, Complexul West Gate Business Park București, Mall-urile Galeria, Pensiunea El-Quatro, Complexul Rezidențial Rose Garden București, Complexul Rezidențial FeliCity București ș.a.

Elsaco ESCo

Iride Business Park
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A
Clădirea 20, Sector 2, București

+40 231 507 060 ext. 2326
+40 231 532 905
esco@elsaco.com

Înapoi la început