Oferim produse și servicii de înaltă
calitate și performanţă

Elsaco activează cu succes în următoarele domenii:

Proiecte Termoenergetice

  • Construirea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de termoficare urbană
   • Centrale termice
   • Puncte și module termice
   • reţele termice de transport/distribuție agent termic și apă caldă
  • Implementare sisteme noi de producție a energiei electrice
   • Centrale termoelectrice în cogenerare (CHPP, CC)
   • Centrale electrice cu biomasă/biogaz
   • Centrale electrice eoliene
   • Hidrocentrale
  • Implementarea de instalații de depoluare a gazelor de ardere
   • Instalații de desulfurare a gazelor de ardere
   • Instalații de deonoxare a gazelor de ardere
   • Instalații pentru colectarea și transportul cenușii

Proiecte Hidroedilitare

    • Construirea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
     • Stații de captare și rețele de aducțiune apă
     • Stații de tratare apă potabilă
     • Stații de epurare și tratare nămol
     • Stații de pompare
     • Rețele de colectare și transport ape uzate
    • Realizare construcții civile și industriale
     • Clădiri, hale, fundații, structuri din beton armat și metalice
     • Instalații aferente construcțiilor
     • Sisteme de iluminat stradal și pentru stadioane
     • Pompe de căldură
     • Panouri solare

Proiecte SCADA & Software

     • Sisteme de automatizare și control pentru domeniul energetic, apă-canalizare și industrie: puncte și centrale termoelectrice, stații de pompare, stații de tratare apă, stații de epurare ape uzate, puncte de monitorizare parametri
     • sisteme DCS, dispecerate SCADA locale și regionale pentru conducerea și monitorizarea proceselor tehnologice
     • sisteme MDM/AMR/AMI pentru citirea contoarelor, analiza consumurilor și diagnosticarea rețelelor de utilități

Distribuție și vânzare echipamente de măsură și control, echipamente și sisteme de automatizare

Soluții IT&C

Eficiență energetică

Sisteme informatice de facturare și business management

Înapoi la început