Serviciile Elsaco

Mediul de afaceri din România a cunoscut efectele globalizării și în sectorul soluţiilor software de business. Astfel, deși legislaţia e diferită și uneori prea dinamică din punct de vedere fiscal faţă de alte ţări, găsim tot mai mulţi furnizori de soluţii atât autohtoni, cât și externi.

Se poate vorbi deja de o piaţă matură în care produsele existente și cele în dezvoltare urmăresc o diferenţiere și o poziţionare încă de la început, prin tehnologiile folosite și prin segmentul de clienţi către care se adresează. Vorbim astăzi de soluţii de business de tip ERP, CRM, Business Inteligence, e-Commerce, și în același timp, vorbim de aplicaţii pentru lanţurile de distribuţie și retail, aplicaţii pentru întreprinderile de producţie, aplicaţii pentru construcţii și amenajări sau chiar aplicaţii pentru serviciile din sectorul public.

Divizia business software Elsaco și-a propus să fie un furnizor important de soluţii de business și a demarat acest efort prin dezvoltarea și implementarea cu succes a unei soluţii dedicate pentru serviciile publice.

Sisteme software pentru facturarea și managementul utilităţilor

Într-o economie în care rentabilitatea reprezintă singurul mod de a face faţă concurenţei, analiza consumurilor și, implicit, a randamentului cu care lucrăm, este un imperativ.

Sisteme software pentru gestiune financiar-contabilă și management

ELITIS este un sistem integrat de gestiune financiar-contabilă și management proiectat pentru companiile medii și mari aflate în plină dezvoltare.

Consultanţă energetică

Fie că aveţi un proiect de investiţii, fie că doriţi să realizaţi un proiect de creștere a eficienţei energetice în compania dumneavoastră, Elsaco vă oferă consultanţă completă prin: studii de prefezabilitate și fezabilitate, documentaţie de proiectare, obţinere avize, acorduri și autorizaţii, pregătire Caiete de Sarcini, asistenţă tehnică la implementare și la punerea în funcţiune, bilanţuri energetice înainte și după realizarea proiectelor, monitorizare rezultate.

Înapoi la început