Sistem informatic ACE

Conceput iniţial ca un sistem de calcul și facturare a utilităţilor publice, sistemul ACE înglobează astăzi o serie de facilităţi pentru un segment foarte larg de servicii publice: companii furnizoare de apă, încălzire, salubritate, asociaţii de locatari, Cablu-TV, internet.

Beneficiarii acestei soluţii sunt deopotrivă managerii companiilor furnizoare de servicii prin controlul și siguranţa informaţiilor de business și clienţii finali (clienţii serviciilor furnizate) prin transparenţa și calitatea serviciilor obţinute.

Ca furnizor de soluţii informatice, grupul Elsaco propune un model de transformare organizaţională planificată bazat pe îmbunătăţirea sistemului informaţional, a proceselor interne și a sistemului decizional.

Modelul pornește de la analiza fluxurilor de informaţie și a proceselor interne (analiză de caz) corelate cu nevoia de informare și control al managementului și continuă prin transformarea acestora în paralel cu implementarea sistemului informatic Elsaco ACE. Rezultatul este creșterea eficienţei personalului, reducerea costurilor și îmbunătăţirea sistemului de control, analiză și decizie.

Sistemul informatic propus are la bază un nucleu software de tip ERP/CRM, special proiectat spre a fi utilizat de către compartimentele și serviciile existente într-o societate, apelând la serviciile unei singure surse centrale de date instalate la nivelul organizaţiei.

Înapoi la început