RepET

Programul de repartizare individuală a costurilor încălzirii în apartamente este destinat „împărţirii” consumului general de energie termică în cadrul clădirilor colective (condominii) unde există instalate repartitoare de cost și robinete termostatate pe calorifere.

Pentru defalcarea consumului de energie termică în funcţie de consumul individual înregistrat pe repartitoarele electronice de cost se utilizează un program software dezvoltat în limbaj PHP cu suport de baze de date My-SQL.

Aplicaţia este independentă de sistemul de operare instalat pe calculator, rulând prin intermediul unui browser (aplicaţie ce permite accesarea de pagini de pe Internet).

Datele sunt păstrate pe un server, sunt disponibile în reţea și pot fi accesate de un număr nelimitat de calculatoare.

Înapoi la început