ELITIS

ELITIS este un sistem integrat de gestiune financiar-contabilă și management proiectat pentru companiile medii și mari aflate în plină dezvoltare.

Dezvoltat pe baze de date MS-SQL, în tehnologie client-server, aplicaţia se dovedește a fi un instrument util și de încredere în gestionarea oricărei informaţii și tranzacţii cu valoare de business.

Noutatea acestei soluţii constă în puterea de adaptare a sistemului pe specificul beneficiarului și în controlul sporit oferit managementului (analize cheltuieli și venituri pe dimensiuni și niveluri ierarhice multiple). Drepturile de lucru în sistem sunt date pe niveluri de acces în funcţie de profilul utilizatorului. De asemenea, conţine instrumente de lucru moderne (rapoarte dinamice cu reprezentări grafice) și se prezintă utilizatorului cu o interfaţă prietenoasă de tip Outlook, fiind astfel usor de utilizat.

Siguranţa tranzacţiilor interne este oferită, din punct de vedere tehnic, de arhitectura bazei de date, iar din punct de vedere funcţional – de tratamentul contabil riguros.

Cuprinde functionalităţi integrate de contabilitate, imobilizari, gestiune, vânzări, prestaţii de lucrări, producţie, contracte parteneri, logistică-aprovizionare, personal, pe o arhitectură unitară de tip client-server.

Toate documentele sunt introduse în sistem o singură dată, programul asigurând legătura automată între departamente. În acest fel, toate operaţiunile (atât cele contabile cât și cele de gestiune/producţie/vânzări/logistică) pot fi urmărite în timp real, informaţiile fiind disponibile în întregul sistem până la nivel managerial, cu costuri de operare optime.

Construită pe principiul accesibilităţii, scopul acestei aplicaţii este de a ușura munca contabililor pentru a redirecţiona atenţia și cunoștinţele acestora spre alte activităţi necesare evoluţiei întreprinderii. Datele sunt introduse o singură dată prin intermediul machetelor de culegere de pe documentele financiar-contabile pentru a obţine ulterior situaţiile contabile și manageriale dorite.

Înapoi la început