Sisteme SCADA

Soluţiile oferite de Elsaco acoperă întreaga gamă de elemente implicate în dezvoltarea sistemelor SCADA: platforme software dedicate, echipamente inteligente pentru procesarea datelor, instrumentaţie de câmp pentru achiziţie date, soluţii de comunicaţii diverse și sigure. Asigurăm proiectarea, dezvoltarea, instalarea și suportul tehnic, precum și integrarea sistemelor existente. Oferim consultanţă în vederea stabilirii soluţiei optime.

Sistemele SCADA au aplicabilitate pentru orice proces în care:

 • Este necesară monitorizarea și/sau controlul unor echipamente distribuite geografic, sunt necesare informaţii exacte, în timp real, despre elemente cheie din activitate;
 • Se impune menţinerea unor condiţii speciale, este necesară analiza modului în care ieșirile sunt influenţate de variaţia elementelor de intrare;
 • Se recomandă un management al alarmelor și evenimentelor, este necesar un suport de decizie obiectiv pentru analiza tendinţelor și generarea rapoartelor.

Aceste cerinţe sunt adesea întâlnite în domenii diverse: asigurarea circuitului secvenţial al apei în aglomerările urbane, sisteme de termoficare, producţie și transport gaz și energie electrică, industrie.

Sistemele SCADA se bazează pe arhitectură deschisă, redundanţă și posibilităţi de configurare multiple. Soluţiile SCADA se dezvoltă odată cu procesul și pot fi adaptate oricând în funcţie de necesităţi. Beneficiile se văd prin creșterea productivităţii, a calităţii și în economii de costuri considerabile.

Soluţiile SCADA pe care le oferim reprezintă un instrument de control al proceselelor și de creștere a eficienţei.

Produse recomandate:

 • Sistem SCADA pentru Dispecerat de Telecontrol Regional;
 • Sisteme SCADA standardizate (OPC) pentru automatizare și dispecerizare (software și hardware);
 • Sisteme de monitorizare a fluxurilor tehnologice în industrie.

Referinţe:

 • RADET București – Sistem de automatizare și monitorizare pentru 24 puncte termice;
 • CET Bacău – Sistem de automatizare și monitorizare pentru 54 puncte termice;
 • Confort S.A. Drobeta – Implementare sistem SCADA pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Drobeta-Turnu Severin;
 • Compania de apă S.A. Buzău – Implementare sistem SCADA pentru 60 foraje și 12 cămine debitmetre;
 • Nova ApaServ S.A. Botoșani – Implementare sistem SCADA pentru 28 puncte monitorizare debit/presiune și 21 staţii hidrofor.

Înapoi la început