Elsaco Electronic

Elsaco Electronic, cea mai mare și profitabilă companie din grup, înființată în 1994, activează ca integrator de sisteme și furnizor de servicii de inginerie pentru domeniul utilităților publice municipale (energie, apă, automatizări și SCADA). Elsaco oferă o gamă variată de servicii, de la studii și analize, la dezvoltare conceptuală, planificare și proiectare detaliată, la management de proiect, construcții, operare și mentenanță. Alocăm fiecărui proiect o echipă de specialiști, având competențe complementare și amplă experiență profesională, capabili să răspundă celor mai înalte cerințe ale clienților.

1. Proiecte Energetice

Soluții integrate pentru servicii de înaltă calitate și eficiență în domeniul termoficării urbane și producerii de energie:

 • centrale de cogenerare pentru producerea eficientă a energiei electrice și termice, prin conversia resurselor clasice (gaz natural) sau regenerabile/alternative (apă geotermală, biomasă, biogaz, deșeuri municipale);
 • puncte / module termice centrale și individuale automatizate;
 • sisteme de pompare cu eficiență energetică ridicată;
 • rețele de transport și distribuție a utilităților/resurselor (căldură și apă caldă, apă, abur, gaz, electricitate);
 • tehnologii de protejare a mediului pentru curățirea gazelor de ardere emise de unitățile de ardere a combustibililor fosili;
 • tehnologii de recuperare a căldurii reziduale din procesele tehnologice industriale;
 • sisteme informatice SCADA dedicate pentru monitorizarea și controlul proceselor tehnologice pe întregul lanț de producție, transport, distribuție, consum;
 • platforme informatice ERP/CRM/BI dedicate managementului afacerilor cu vânzarea energiei termice (controlul producției și resurselor, repartiție și facturare, gestiune clienți și date economice, tablou de bord).

În calitate de antreprenor și integrator de sisteme asigurăm activitățile:

 • consultanță și inginerie;
 • managementul proiectelor;
 • proiectarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și sistemelor;
 • fabricarea de sisteme și echipamente;
 • procurarea echipamentelor;
 • execuția lucrărilor de construcții, montaj, instalații mecanice-electrice-automatizări;
 • prestarea serviciilor – teste, probe, instruire personal, recepții, etc.;
 • garantarea performanțelor.

2. Proiecte Hidroedilitare

APĂ:

 • rețele de apă și canalizare;
 • stații de tratare apă potabilă;
 • stații de epurare și tratare nămol;
 • stații de pompare;
 • rețele de colectare și transport ape uzate;

CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE:

 • clădiri, hale, fundații, structuri din beton armat și metalice;
 • instalații aferente construcțiilor (electrice, sanitare, încălzire, HVAC și automatizări);
 • sisteme de iluminat stradal și pentru stadioane;

SISTEME DE IRIGAȚII

3. Proiecte automatizări și SCADA

Soluții inteligente. Tehnologii avansate.

 • Sisteme de monitorizare, automatizare și control pentru domeniul energetic, apă-canalizare și industrie: puncte și centrale termoelectrice, stații de pompare, stații de tratare apă, stații de epurare ape uzate, puncte de monitorizare parametri;
 • Sisteme DCS;
 • Sisteme SCADA locale și regionale pentru conducerea și monitorizarea proceselor tehnologice;
 • Sisteme MDM/AMR/AMI pentru citirea contoarelor, analiza consumurilor și diagnosticarea rețelelor de utilități.

În calitate de antreprenor și integrator de sisteme asigurăm activitățile:

 • consultanță;
 • Proiectare soluții și sisteme;
 • Realizare tablouri de monitorizare și control;
 • Implementare proiecte;
 • Suport tehnic și mentenanță;
 • Coordonate de contact

Elsaco Electronic

Str. Pacea Nr. 41A Botoșani
+40 231 507 060
+40 231 532 905
elsaco@elsaco.ro
www.elsaco.ro

Înapoi la început