Galerie foto

PROIECTE ENERGETICE
Centrale de cogenerare

Instalaţie de cogenerare – CET Oradea

Instalaţie de cogenerare – Chimcomplex S.A. Borzești

CET Botoșani

Tehnologii de protecţie a mediului

Instalaţie de desulfurare (DeSOx) – CET 2 Iași

Sisteme termoficare

Reţele termice – Focșani

Reabilitarea reţea termică și transformare Punct Termic – Arad

Reabilitare sistem de alimentare centralizată cu căldură – Vatra Dornei

Reabilitare staţii pompare – Chișinău, Republica Moldova

Reconstrucţie reţea termică – Chișinău, Republica Moldova

Reabilitare reţele termice secundare – Bacău

PROIECTE HIDROEDILITARE

Captare, tratare și distribuţie apă potabilă

Reţea canalizare și staţie epurare în Colibași și Malovăţ – Mehedinţi

Reabilitare staţie de epurare – Vatra Dornei

Reabilitare staţie de epurare – Fălticeni

Reabilitarea Staţiei de tratare a apei Valea de Peşti şi a Captării Lazăru, Valea Jiului

Modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în Buzău și Nehoiu

Lucrări de irigaţii

Reabilitare sistem irigații Viișoara – Teleorman

Reabilitare sistem irigații Grădiștea–Făurei–Jirlău – Brăila

Implementare sistem irigaţii – Țigănași, Iași

Modernizarea și reabilitarea staţiei de pompare SPA Lunca, Iași

Construcţii și instalaţii

Centru medical – Bosanci, Suceava

Instalaţie nocturnă și instalaţie încălzire gazon – Stadion Municipal Botoșani

Campus Școlar “Demostene Botez” – Trușești, Botoșani

PROIECTE AUTOMATIZĂRI ȘI SCADA

Achiziție și instalare echipament SCADA – Harviz SA, Miercurea Ciuc

ACET Suceava – reabilitarea și modernizarea staţiei de epurare

Sistem SCADA pentru reţeaua de apă potabilă în regiunea Florești – Republica Moldova

Reabilitarea și modernizarea staţiei de epurare Zimnicea

Înapoi la început