Calitatea și grija faţă de oameni și mediu sunt priorităţile noastre în fiecare proiect

Sistem de Management Integrat

Compania Elsaco Electronic a adoptat  și implementat  în timp un sistem de management  care respectă  atât standardele de referinţă, precum și cerinţele legale și de reglementare. Sistemul implementat, certificat de către SRAC/IQNET, permite obținerea și păstrarea unui nivel de competitivitate ridicat al companiei.
Pentru a răspunde aşteptărilor clienţilor noștri, pe o piaţă puternic concurenţială, urmărim în mod constant respectarea condiţiilor de asigurare a calității, protecția mediului,  securitatea muncii și sănătății, securitatea informației și managementul energiei.

Sistemul de management integrat respectă cerinţele standardelor  ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 și SA 8000.

Standard implementat Denumire
ISO 14001 Managementul mediului
ISO/IEC 27001 Managementul securității informației
ISO 9001 Managementul calității
ISO 50001 Managementul energiei
ISO 3834-2 Management al calității la sudare
ISO 45001 Managementul sănătăţii și securităţii ocupaționale
SA 8000 Responsabilitate socială

Politica Sistemului de Management Integrat Elsaco –  2024
Leadership și angajament DG – 2024
Leadership și angajament DGA – 2024
Declarația de Politică de Responsabilitate Socială – 2023
Politici de responsabilitate socială – 2023

Înapoi la început