Studii de caz

PROIECTE ENERGETICE

Sisteme termoficare

Reabilitare sistem termoficare București – Lot 2

Denumire proiect “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București – Lot 2”
Beneficiar Municipiul București
Durata 2023-2026
Valoare investiție: 168 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

Activități:

Proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei de termoficare aferente Magistralelor: II-III Grozăvești:

• dezafectare conducte existente;
• montare vanelor de secționare în căminele existente;
• realizarea și montarea suporturilor fixe și mobile;
• lucrări de sudură, manșonări, lucrări de izolare, montaj armături;
probe de presiune;
• legarea firelor de semnalizare dintre tronsoanele de conducte și verificarea continuității acestora;
• montarea cablului de transmisie date.

Reabilitare sistem termoficare București – Lot 5

Denumire proiect “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București – Lot 5”
Beneficiar Municipiul București
Durata 2023-2026
Valoare investiție: 77,9 milioane lei, fără TVA
Calitate: Asociat

Activități:

Proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei de termoficare aferentă Magistralelor: II Sud; II-III Grozăvești; V Grozăvești; Progresu-Berceni; II Vest ; I-II-III Vest:

• dezafectare conducte existente;
• montare vanelor de secționare în căminele existente;
• realizarea și montarea suporturilor fixe și mobile;
• lucrări de sudură, manșonări, lucrări de izolare, montaj armături;
probe de presiune;
• legarea firelor de semnalizare dintre tronsoanele de conducte și verificarea continuității acestora;
• montarea cablului de transmisie date.

Energie geotermală – cartier Nufărul, Oradea

Denumire proiect “Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I – Oradea”
Beneficiar Primăria Municipiului Oradea
Durata 2022-2024
Valoare investiție: 89.9 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

Activități:

  • obținerea avizelor și autorizațiilor, întocmire documentație pentru obținerea Autorizației de construire, a Proiectului Tehnic de Execuție;
  • realizarea rețelei de transport pentru agent termic și apă geotermală, pe o lungime de
   aproximativ 22 de km;
  • realizarea stației termice geotermale + 2 stații de reinjecție;
  • realizarea unui foraj nou de producție a apei geotermale cu o adâncime de cca. 2800-2900 m, dotat cu o pompă de extracție în zona străzii Meiului (în spatele Bisericii Ortodoxe);
  •  montarea, la nivel de scară de bloc, a 277 de mini-puncte termice.

Elemente cheie:

Prin soluția tehnică propusă se urmărește, cu precădere:

 • creșterea utilizării energiei provenite din resurse regenerabile;
 • creșterea eficienței energetice;
 • creșterea eficienței economice;
 • creșterea gradului de confort pentru consumatori.

Impact economic

 • reducerea semnificativă a consumului de combustibili fosili prin utilizarea energiei geotermale;
 • reducerea costurilor de producție ale agentului termic pentru termoficare.

Impact social

 • creșterea confortului termic al populației și al instituțiilor publice din cartierul Nufărul I.

Impact asupra mediului

 • emisiile poluante degajate de agregate în atmosferă sunt nesemnificative.
 • reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 13.167,00 tone CO2/an prin utilizarea apei geotermale și a pompelor de căldură.
 • poluarea fonică va fi mult redusă.
 • poluarea termică și chimică va fi nulă prin reinjecția apei uzate termic.
 • instalațiile care utilizează energia geotermală nu prezintă niciun risc pentru mediul înconjurător.

Reabilitarea reţelelor termice primare, etapa I – Constanţa

Denumire proiect “Reabilitarea reţelelor termice primare / transport a energiei termice din municipiul Constanța – Etapa I”
Beneficiar Primăria Municipiului Constanța
Durata 2022-2023
Valoare investiție: 103 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

Activități:
• reabilitarea a 21,605 km traseu aparținând magistralei I, precum și breteaua de legătură dintre cele două magistrale.

Elemente cheie:
• creșterea lungimii rețelelor termice primare reabilitate cu 43,210 km rețea termică primară reabilitată (21,605 km traseu);
• reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport cu 42.311 Gcal/an (177,15 TJ/an);
• reducerea emisiilor poluante produse de sistemul de încălzire urbană din municipiul Constanța.

Reabilitarea reţele de termoficare, etapa III – Constanţa

Denumire proiect “Reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiul Constanța – Etapa III””
Beneficiar Primăria Municipiului Constanța
Durata 2022-2024
Valoare investiție: 45.6 milioane lei, fără TVA
Calitate: Antreprenor General

Activități:
• reabilitarea a 4,03 km traseu aparținând magistralei I rețea termică primară și reabilitarea a 3,025 km rețea termică secundară precum și contorizarea, echilibrarea unui număr de 24 de consumatori.

Elemente cheie:
• creșterea lungimii rețelelor termice primare reabilitate cu 8,06 km rețea termică primară și 6,05 km rețea termica secundară;
• reducerea emisiilor poluante produse de sistemul de încălzire urbană din municipiul Constanța;
• reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport cu 52,00 TJ/an.

Reabilitare reţea termică secundară – Timișoara

Denumire proiect Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană – Etapa a II-a – Lot 2: Reabilitarea a 20,095 km traseu de rețea termică secundară
Beneficiar Municipiul Timișoara
Durata 2020-2022
Valoare investiție: 61.4 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider asociere

Activități:
• proiectare rețele termice secundare în lungime de aprox. 20 km;
• lucrări termomecanice de înlocuire a conductelor (tur-retur încălzire, apă caldă menajeră, recirculare apă caldă menajeră) amplasate subteran în canale termice cu conducte preizolate;

Elemente cheie:

• eficientizarea sistemului de termoficare:
o reducerea pierderilor în rețele;
o creșterea vitezei de depistare și a preciziei localizării avariilor în rețea;
o reducerea costurilor de întreținere și exploatare a rețelelor;
• diminuarea efectului negativ asupra mediului și sănătății locuitorilor prin: reducerea cantităților de emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți, ca urmare a reducerii consumului de combustibil.

Modernizare sistem alimentare energie termică – Gheorgheni, Harghita

Denumire proiect Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Gheorgheni
Beneficiar Primăria Municipiului Gheorgheni
Durata 2022-2023
Valoare investiție: 15.5 milioane lei, fără TVA
Calitate: Antreprenor General

Activități:
• proiectarea și execuția de lucrări de reabilitare și extindere pentru 2.2 km traseu rețea termică de transport;
• modernizarea a 41 module termice, prin montarea de module termice noi complet automatizate;
• testare și punerea în funcțiune (PIF).

Modernizare centrală termică Caporal Bălan

Denumire proiect Modernizare centrală termică Caporal Bălan
Beneficiar RADET
Durata 2019-2022
Valoare investiție: 2.7 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic va realiza:

• proiectare și asistență tehnică (documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, Proiect tehnic și detalii de execuție;
• documentați tehnice și lucrări la CT Caporal Bălan, în vederea obținerii autorizației ISCIR de funcționare a cazanelor;
• achiziție și montaj echipamente (cazane, coș de fum, pompe, modul expansiune, stație dedurizare, schimbător de căldură, vas acumulare, ventilator, contoare, ventile, traductoare, sesizor, detectoare, sistem automatizare);
• lucrări de execuție și punere în funcțiune (instalații termice și sanitare, instalații electrice și automatizare, instalații contorizare, instalații gaze naturale, detecție noxe și avertizare seismică, canale de gaze și coșuri de fum);
• asistență tehnică lucrări;
• întocmire documentație AS-BUILT;
• întocmire carte tehnică a construcției.

PROIECTE HIDROEDILITARE
Captare, tratare și distribuţie apă potabilă

Reabilitare și extindere conductă aducţiune Izvarna – Craiova fir II Tronson I

Denumire proiect Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Izvarna; reabilitare și extindere conductă aducțiune Izvarna – Craiova fir II Tronson I
Beneficiar Compania de Apă Oltenia
Durata 2020-2023
Valoare 122.1 milioane lei (fără TVA)
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:
• Proiectul Tehnic, documentația necesară obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției;
• extinderea conductei de aducțiune fir II cu conductă din PAFSIN, De1200 mm, SN10000, PN6, pe o lungime de 1.587 metri;
• reabilitarea conductei de aducțiune existente tip Premo 1200 mm, pe o lungime de 18.858 metri (PN6);
• conectarea firului II al conductei de aducțiune la camera de captare existentă (inclusiv înlocuirea vanelor și a compensatorilor de montaj din camera de captare);
• lucrări speciale: realizarea sau reabilitarea subtraversărilor de drumuri;
• reabilitarea supratraversărilor și subtraversărilor;
• construcția și reconstrucția / reabilitarea căminelor de vane, aerisire și golire;
• reabilitarea by-pass-urilor dintre firele I și II ale aducțiunii Izvarna – Craiova;
• sistem de monitorizare (cămin de debitmetru și prelevare probe);
• reabilitarea stației de clorinare, amenajarea incintei (alei, refacere iluminat, împrejmuire, etc.);
• reabilitarea clădirii administrative (inclusiv centrala electrică);
• realizare copertină cameră de captare;
• testare, punere în funcțiune, instruire personal.

Stații tratare apă potabilă – Slatina

Denumire proiect Echiparea stațiilor de tratare apă potabilă ale Municipiului Slatina cu filtre pentru potabilizarea apei
Beneficiar Compania de Apă Olt
Durata 2021-2024
Valoare 51.8 milioane lei, fără T.V.A.
Calitate Lider de asociere

Activități:

• reabilitarea și extinderea stațiilor de tratare Nicolae Bălcescu și Salcia: dotare cu echipamente performante pentru tratarea și monitorizarea calității apei potabile.

Elemente cheie:

• debit maxim zilnic de 540 mc/h stația de tratare și pompare Nicolae Bălcescu;
• debit maxim zilnic de 490 mc/h stația de tratare Salcia.

Reţea canalizare și staţie de epurare în satele Colibași și Malovăţ, comuna Malovăţ, județul Mehedinţi

Denumire proiect Rețea canalizare și stație de epurare în satele Colibași și Malovăț, comuna Malovăț, județul Mehedinți
Beneficiar Comuna Malovăț, județul Mehedinți
Durata 2018-2022
Valoare 9.3 milioane lei, fără TVA
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:
• lucrări de construire rețea de canalizare DN 250 și DN 300, racorduri DN 160, cămine de vizitare, lucrări terasamente, lucrări speciale (subtraversări drumuri și râuri, supratraversări pod);
• furnizare și montaj 7 buc stații de pompare apa uzată și 1 buc. stație de epurare ape uzate tip MBBR, Qmed=222 mc/zi;
• instalații electrice și de automatizare;
• lucrări conexe (organizare de șantier, PIF și teste).

Lucrări de irigaţii

Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din incinta B.H. Călmăţui, jud. Brăila

Denumire proiect Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din incinta B.H. Călmățui, jud. Brăila
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF
Durata 2020-2024
Valoare 42.4 milioane lei, fără TVA
Calitate Antreprenor General

Activități:

• lucrări de modernizare a infrastructurii de irigații;
• lucrări de construcții și instalații hidromecanice;
• lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice.

Elemente cheie:

• debit stație de repompare SRPA 1+3: 59.400 m3/h;
• debit stație de repompare SRP 4: 44.280 m3/h.

Reabilitarea amenajării de irigaţii Viișoara – judeţul Teleorman

Denumire proiect “Reabilitarea amenajării de irigații Viișoara – județul Teleorman” din administrarea Filialei Teritoriale de IF Teleorman-Neajlov
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Perioada 2018 – 2022
Valoare 38.4 milioane lei, fără TVA
Calitate Lider de asociere

În cadrul acestui proiect complex de proiectare și execuție se vor desfășura lucrări de reabilitare a doua stații de pompare și a canalelor de distribuție a apei în sistemul de irigații național, după cum urmează:
• servicii de proiectare faze PAC, PAD, POE, PTE, DE, inclusiv documentații în vederea obținerii de avize, acorduri, autorizații;
• lucrări de construcții (OS, reabilitare clădiri, înființare grup social, împrejmuiri, alei, reabilitare canale de distribuție a apei);
• lucrări hidromecanice (înlocuire agregate pompare, conducte, selectroane, compensatori, debitmetre);
• lucrări de instalații electrice medie tensiune, joasă tensiune, de automatizare și supraveghere (iluminat exterior, iluminat interior, instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, alimentare agregate pompare 6kv, tablouri electrice de automatizare, CCTV).

Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din amenajarea Nămoloasa Maxineni, etapa I-a, judeţul Brăila

Denumire proiect Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din amenajarea Nămoloasa Maxineni, etapa I-a, judeţul Brăila
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF
Durata 2019-2022
Valoare 27.9 milioane lei, fără TVA
Calitate Antreprenor General

Activități:

• lucrări de modernizare a infrastructurii de irigații;
• lucrări de construcții și instalații hidromecanice;
• lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice și de automatizare.

Elemente cheie:

• debit stație SPA Nămoloasa: 14.832 m³/h;
• debit SRPA I: 13.680 m³/h;

Reabilitarea Amenajării hidroameliorative incinta Grădiștea–Făurei–Jirlău, judeţul Brăila

Denumire proiect „Reabilitarea Amenajării hidroameliorative incinta Grădiștea–Făurei–Jirlău”, județul Brăila
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF
Durata 2019-2023
Valoare 18.1 milioane lei, fără TVA
Calitate Antreprenor General

În cadrul proiectului, Elsaco Electronic realizează:

– stații de pompare (înlocuire agregate de pompare, conducte de aspirație și refulare, instalații hidromecanice și armături, prevederea de instalații de amorsare și aerisire);
– canale de aducțiune (lucrări de curățare, reprofilare mecanizată, completare dale sparte, reabilitare podețe, înlocuire vane);
– conducte / colectoare (conducte de aspirație, conducte/colectoare de refulare, instalație de amorsare, instalație epuisment, racord aerisire-dezaerisire conducte dig apărare).

PROIECTE AUTOMATIZĂRI ȘI SCADA

Lucrări de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA – Galaţi

Denumire proiect Lucrări de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA
Beneficiar Apă Canal S.A. Galați
Durată 2018-2023
Valoare 3.4 milioane lei, fără TVA

În cadrul contractului se execută:

– lucrări de proiectare și execuție lucrări de automatizare, instalații electrice;
– dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional Apă în aria de operare din județul Galați;
– sistem SCADA Regional Canalizare în aria de operare din județul Galați.

Proiectul are ca scop realizarea lucrărilor în infrastructură de apă și apă uzată în 22 de unități administrativ teritoriale din județul Galați, inclusiv municipiile Galați și Tecuci și orașul Berești.

Înapoi la început