Studii de caz

PROIECTE ENERGETICE

Sisteme termoficare

Reţele termice – Municipiul Focșani

Denumire proiect “Proiectare și execuție a rețelelor termice de transport și distribuție și a punctelor termice” din cadrul proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice” Etapa a II-a
Beneficiar Municipiul Focșani
Durata 2019-2021
Valoare investiție: 55 milioane lei
Calitate: Antreprenor General

Lucrările de reabilitare efectuate de Elsaco Electronic se realizează prin folosirea de tehnologii noi care contribuie la creșterea eficienței energetice, în procesul de livrare a agentului termic la parametrii cantitativi și calitativi necesari și cu un impact minim asupra mediului, prin reducerea cantității de poluanți.

Obiectul contractului este reprezentat de:

 • proiect tehnic cu detalii de execuție și documentație pentru Autorizația de Construire;
 • execuție lucrări și punere în funcțiune a instalațiilor:
  – reabilitare a 2.8 km traseu rețea termică de transport cu dimensiuni de la Dn 700 până la Dn 100 ;
  – reabilitare a 11 km traseu rețea termică de distribuție cu dimensiuni de la Dn 125 până la Dn 25;
  – reabilitare construcții, lucrări termomecanice și de automatizare pentru 9 Puncte Termice.

Reabilitare reţea termoficare – Municipiul Tulcea

Denumire proiect “Reabilitare reţea termoficare agent primar între cartier vest şi CAF 50 Gcal/h Municipiul Tulcea”
Beneficiar Municipiul Tulcea
Durata 2019-2021
Valoare investiție: 10.9 milioane lei
Calitate: Lider de Asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:

 • lucrări de înlocuire a 1.183 m traseu rețea de termoficare tur-retur (2×1.183 m cu DN600/800), inclusiv:- furnizare conducte și elemente de conductă preizolate;
  – dezafectare conducte de termoficare existente în canal termic/suprateran;
  – demolare puncte fixe/suporți din beton existenți, consolidare estacade existente;
  – dezafectare/reabilitare cămine existente/execuție cămine noi din beton;
  – deviere rețea gaze naturale;
  – montaj conducte și elemente de conductă preizolate noi în canal termic/îngropat sau suprateran;
  – furnizare și montaj robinete DN600 cu acționare electrică și dulapuri alimentare electrică;
  – refacere sistem rutier pe traseele afectate.
 • lucrări de realizare racord nou: 370 m traseu rețea de termoficare tur-retur (2×370 m cu DN50/125) inclusiv:
  – furnizare conducte și elemente de conductă preizolate;
  – montaj îngropat conducte și elemente de conductă preizolate noi;
  – execuție cămine noi din beton;
  – refacere sistem rutier pe traseele afectate.

Reabilitarea reţelei de transport și distribuţie a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou

Denumire proiect “Termoficare în Arad – Reabilitarea reţelei de transport și distribuţie a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”
Beneficiar Municipiul Arad
Durata 2018-2020
Valoare investiție: 25.7 milioane lei
Calitate: Antreprenor General

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:

 • servicii de proiectare (fazele DTAC, PTh, DE, As-Built) pentru:
  – înlocuire rețea distribuție a energiei termice din cartierul Aradul Nou;
  – înlocuire părți din rețeaua de transport a energiei termice;
  – transformarea Punctului Termic din Aradul Nou în Centrală Termică.
 • lucrări de înlocuire a rețelei de transport a energiei termice (lungime traseu: aprox. 4.5 km), inclusiv:

  – furnizare conducte și elemente de conductă preizolate;
  – dezafectare conducte de termoficare existente;
  – reabilitare cămine existente/execuție cămine noi;
  – montaj conducte și elemente de conductă preizolate noi;
  – refacere sistem rutier pe traseele afectate.

 • lucrări de înlocuire a rețelei de distribuție a energiei termice din cartierul Aradul Nou (traseu aprox. 2.0 km), inclusiv:
  – furnizare conducte și elemente de conductă preizolate;
  – dezafectare conducte de distribuție a energiei termice existente;
  – montaj conducte și elemente de conductă preizolate noi;
  – refacere sistem rutier pe traseele afectate.
 • lucrări de transformare a Punctului Termic din Aradul Nou în Centrală Termică: furnizare și montaj cazane pe gaz (3x900kW), cazan biomasă–peleți (1×150 kW), inclusiv:
  – furnizare echipamente și accesorii (cazane gaz/biomasă, siloz biomasă, module de expansiune/adaos, vase acumulare ACM, stație tratare apă, vane de reglaj, dulap de forță și automatizare etc.);
  – lucrări de dezafectare a echipamentelor și instalațiilor existente;
  – lucrări de construcții și instalații aferente construcțiilor (reabilitarea clădirii);
  – lucrări de înlocuire a cazanelor și traseelor de conducte;
  – lucrări de montare a coșurilor de fum (3 + 1 buc);
  – lucrări instalații de alimentare cu gaz, respectiv peleți, a cazanelor.

Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei

Denumire proiect “Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei”
Beneficiar Municipiul Vatra Dornei
Durata 2018-2020
Valoare investiție: 22.6 milioane lei
Calitate: Antreprenor General

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:
• lucrări de proiectare și execuție rețea agent termic primar, traseu în lungime de 2,1 km;
• lucrări de proiectare și execuție centrală termică pe deșeuri de lemn, rumeguș – 12MW:

– lucrări de construcții și instalații;
– lucrări de înlocuire a cazanelor și traseelor de conducte;
– lucrări de înlocuire a coșurilor de fum;
– lucrări de demolare și înlocuire sistem de alimentare cu rumeguș a centralei.

Modernizarea instalaţiilor interioare, monitorizare din dispecerat și modernizare reţele de pentru 7 Puncte Termice – Oradea

Denumire proiect Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizare din dispecerat și modernizare rețele de pentru 7 Puncte Termice
Beneficiar Municipiul Oradea
Durata 2018-2019
Valoare investiție: 19.8 milioane lei

Activități:

 • modernizarea instalațiilor interioare și monitorizare din dispecerat – PT 130, PT 604, PT 820, PT 849;
 • modernizarea rețelei termice de distribuție a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și
 • automatizarea din dispecerat – PT 119 și PT 875;
 • reabilitarea rețelelor secundare de termoficare – PT 136.

Extinderea reţelei primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași

Denumire proiect Extinderea rețelei primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași
Beneficiar Municipiul Iași
Durata 2018-2020
Valoare investiție: 17.7 milioane lei
Calitate: Executant

În cadrul contractului, Elsaco Electronic va realiza lucrări de proiectare şi execuţie pentru extinderea reţelei termice primare astfel:
Proiectare:
• întocmirea documentaţiilor de proiectare, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru derularea contractului şi a proiectului tehnic de execuţie;
• asistenţă tehnică;
• Testarea și Punerea în funcțiune a instalațiilor.
Execuţie lucrări:
• achiziţia şi montajul conductelor termice preizolate aferente reţelelor termice primare necesare alimentării noilor consumatori, cu diametre cuprinse între Dn 25 – Dn 300, cu o lungime de aproximativ 10.929 ml;
• realizarea a trei staţii de pompare, astfel încât să fie asigurat necesarul de presiune pentru alimentarea noilor consumatori cu energie termică;
• achiziţia şi montajul a 44 de module termice pentru prepararea agentului termic pentru încălzire şi a.c.c., inclusiv racordarea la instalaţiile existente aferente consumatorilor astfel încât să fie asigurată buna funcţionare a sistemului.

Modernizare centrală termică Caporal Bălan

Denumire proiect Modernizare centrală termică Caporal Bălan
Beneficiar RADET
Durata 2018-2020
Valoare investiție: 1.7 milioane lei
Calitate: Executant

În cadrul contractului, Elsaco Electronic va realiza:

• proiectare și asistență tehnică (documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, Proiect tehnic și detalii de execuție;
• documentați tehnice și lucrări la CT Caporal Bălan, în vederea obținerii autorizației ISCIR de funcționare a cazanelor;
• achiziție și montaj echipamente (cazane, coș de fum, pompe, modul expansiune, stație dedurizare, schimbător de căldură, vas acumulare, ventilator, contoare, ventile, traductoare, sesizor, detectoare, sistem automatizare);
• lucrări de execuție și punere în funcțiune (instalații termice și sanitare, instalații electrice și automatizare, instalații contorizare, instalații gaze naturale, detecție noxe și avertizare seismică, canale de gaze și coșuri de fum);
• asistență tehnică lucrări;
• întocmire documentație AS-BUILT;
• întocmire carte tehnică a construcției.

PROIECTE HIDROEDILITARE
Captare, tratare și distribuţie apă potabilă

Reţea de canalizare a apei uzate menajere și staţie de epurare în localităţile Draxini și Bălușeni, comuna Bălușeni, judeţul Botoșani

Denumire proiect Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere și a stației de epurare în localitățile Draxini și Bălușeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani
Beneficiar Comuna Bălușeni, județul Botoșani
Durata 2018-2021
Valoare 9.6 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:

 • rețea de canalizare gravitațională și prin pompare (L = 21.188 ml);
 • stații de pompare ape uzate (8 buc.);
 • stație de epurare cu o capacitate maximă de epurare a apelor uzate menajere de 225 m3/zi;

Reţea canalizare și staţie de epurare în satele Colibași și Malovăţ, comuna Malovăţ, județul Mehedinţi

Denumire proiect Rețea canalizare și stație de epurare în satele Colibași și Malovăț, comuna Malovăț, județul Mehedinți
Beneficiar Comuna Malovăț, județul Mehedinți
Durata 36 luni
Valoare 8.9 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:
• lucrări de construire rețea de canalizare DN 250 și DN 300, racorduri DN 160, cămine de vizitare, lucrări terasamente, lucrări speciale (subtraversări drumuri și râuri, supratraversări pod);
• furnizare și montaj 7 buc stații de pompare apa uzată și 1 buc. stație de epurare ape uzate tip MBBR, Qmed=222 mc/zi;
• instalații electrice și de automatizare;
• lucrări conexe (organizare de șantier, PIF și teste).

Sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), judeţul Botoșani

Denumire proiect Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani
Beneficiar Comuna Curtești, județul Botoșani
Durata 24 luni
Valoare 7.6 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:
– servicii de proiectare;
– lucrări de construcţii şi instalaţii pentru alimentare cu apă;
– furnizare şi montaj utilaje şi echipamente tehnologice;
– execuţie branşamente de alimentare cu apă;
– execuţie cămine de vane;
– lucrări de construcții staţii de pompare apă potabilă;
– lucrări de construcții rezervoare de înmagazinare apă potabilă;
– testare şi punere în funcţiune.

Reţea de canalizare și extindere reţea apă în satul Roșiori, comuna Răchiţi, judeţul Botoșani

Denumire proiect Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în satul Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani
Beneficiar Comuna Răchiți, județul Botoșani
Perioada 2018-2020
Valoare 8.4 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:

 •  extindere rețea de apă;
 • execuție branșamente de apă;
 • execuție cămine de vane ;
 • extindere rețea de canalizarea;
 • execuție racorduri de canalizare;
 • execuție cămine de vizitare și de racord;
 • execuție stații de pompare apă uzată.

Construcţii și instalaţii

Construire centru medical Bosanci: Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii medicale

Denumire proiect Construire centru medical Bosanci: Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii medicale
Beneficiar Comuna Bosanci, Suceava
Perioada 2018-2022
Valoare 2 milioane de lei

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:

 • amenajarea terenului pentru organizarea de șantier și pentru execuția lucrării;
 • organizare de șantier;
 • asigurarea utilităților necesare organizării de șantier și investiției;
 • construcții și instalații;
 • achiziția de utilaje și echipamente tehnologice;
 • montaj utilaje tehnologice.

Lucrări de irigaţii

Reabilitarea Amenajarii hidroameliorative incinta Grădiștea–Făurei–Jirlău, judeţul Brăila

Denumire proiect „Reabilitarea Amenajarii hidroameliorative incinta Grădiștea–Făurei–Jirlău”, judeţul Brăila
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF
Durata 30 luni
Valoare 17.3 milioane lei
Calitate Antreprenor General

În cadrul proiectului, Elsaco Electronic realizează:

– stații de pompare (înlocuire agregate de pompare, conducte de aspirație și refulare, instalații hidromecanice și armături, prevederea de instalații de amorsare și aerisire);
– canale de aducțiune (lucrări de curățare, reprofilare mecanizată, completare dale sparte, reabilitare podețe, înlocuire vane);
– conducte / colectoare (conducte de aspirație, conducte/colectoare de refulare, instalație de amorsare, instalație epuisment, racord aerisire-dezaerisire conducte dig apărare).

Reabilitarea amenajării de irigaţii Viișoara – judeţul Teleorman

Denumire proiect “Reabilitarea amenajării de irigații Viișoara – județul Teleorman” din administrarea Filialei Teritoriale de IF Teleorman-Neajlov
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Perioada 2018 – 2020
Valoare 37.1 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul acestui proiect complex de proiectare și execuție se vor desfășura lucrări de reabilitare a doua stații de pompare și a canalelor de distribuție a apei în sistemul de irigații național, după cum urmează:
• servicii de proiectare faze PAC, PAD, POE, PTE, DE, inclusiv documentații în vederea obținerii de avize, acorduri, autorizații;
• lucrări de construcții (OS, reabilitare clădiri, înființare grup social, împrejmuiri, alei, reabilitare canale de distribuție a apei);
• lucrări hidromecanice (înlocuire agregate pompare, conducte, selectroane, compensatori, debitmetre);
• lucrări de instalații electrice medie tensiune, joasă tensiune, de automatizare și supraveghere (iluminat exterior, iluminat interior, instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, alimentare agregate pompare 6kv, tablouri electrice de automatizare, CCTV).

Reabilitarea amenajării de irigații Terasa Zimnicea, judeţul Teleorman

Denumire proiect Reabilitarea amenajării de irigații Terasa Zimnicea, județul Teleorman
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Perioada 2018 – 2020
Valoare 8.3 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul acestui proiect Elsaco Electronic va realiza:

– procurare și montaj echipamente tehnologice, echipamente instalații electrice, dotări;
– lucrări electrice de forță, iluminat și priză de pământ în stațiile de pompare;
– terasamente conducte aspirație și refulare;
– instalații de amorsare în stații pompare;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=1200 mc/h;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=2800 mc/h;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=5900 mc/h.

PROIECTE AUTOMATIZĂRI ȘI SCADA

Lucrări de automatizare, instalaţii electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA – Galaţi

Denumire proiect Lucrări de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA
Beneficiar Apă Canal S.A. Galați
Durată 36 luni
Valoare 3.4 milioane lei

În cadrul contractului se execută:

– lucrări de proiectare și execuție lucrări de automatizare, instalații electrice;
– dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional Apă în aria de operare din județul Galați;
– sistem SCADA Regional Canalizare în aria de operare din județul Galați.

Proiectul are ca scop realizarea lucrărilor în infrastructură de apă şi apă uzată în 22 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Galati, inclusiv municipiile Galaţi şi Tecuci şi oraşul Bereşti.

Înapoi la început