Studii de caz

PROIECTE ENERGETICE
Tehnologii de protecţie a mediului

Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere – CET Govora

Denumire proiect “Desulfurarea gazelor de ardere evacuate de la cazanele pe cărbune C5 și C6, parte din instalația de ardere numărul 2 a CET Govora, pentru conformarea la cerințele legislației de mediu”
Beneficiar S.C. CET Govora S.A., Râmnicu Vâlcea, Vâlcea
Durata 24 luni
Valoare investiție: 96.946.000 lei exclusiv TVA

Investiția are ca obiect construirea unei instalații de desulfurare umedă, cu filer de calcar, a gazelor de ardere evacuate alternativ de la cazanele 5 sau 6 – Instalația de ardere nr. 2 a CET Govora, în scopul alinierii la legislația Europeană cu privire la limitarea emisiilor poluante în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații de ardere, conform Directivei 2010/75/UE transpusă în Romania prin Legea 278/2013.

Contractul implică realizarea următoarelor servicii / lucrări de execuție:

• servicii generale: relevee, documentație As-built, manuale de exploatare și întreținere;
• servicii de proiectare și engineering;
• procurare/confecționare echipamente;
• lucrări și servicii asociate construcțiilor;
• instalații tehnologice mecanice, electrice și pentru automatizări;
• furnizare piese de schimb pentru 2 ani;
• testare, punere în funcțiune și instruire personal Beneficiar.

Sisteme termoficare

Refacerea izolaţiei magistralei de legătură 2xDn1100 – Municipiul Iași

Denumire proiect “Refacerea izolației magistralei de legătură 2xDn1100”
Beneficiar Municipiul Iași
Durata 2018-2020
Valoare investiție: 22.500.000 lei fără TVA
Calitate: Executant

Contractul prevede lucrări de proiectare și execuție pentru refacerea izolației la magistrala de legătură Dn 1100. O mare parte a traseelor aeriene au izolația termică în stare avansată de degradare, practic comportându-se ca niște conducte neizolate, fapt ce conduce la pierderi importante de căldură. Se dorește izolarea acestora cu cochilii mixte din spumă poliuretanică și vată bazaltică armate cu fibră de sticlă și rășină epoxidică.
Lucrările realizate vizează:
– proiectare;
– organizare de șantier;
– achiziție semicochilii mixte de izolație și robinete de golire și aerisire;
– execuție lucrări de montaj semicochilii și robinete;
– punere în funcțiune.

Extinderea reţelei primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași

Denumire proiect Extinderea rețelei primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași
Beneficiar Municipiul Iași
Durata 2018-2020
Valoare investiție: 17.670.793 lei
Calitate: Executant

În cadrul contractului, Elsaco Electronic va realiza lucrări de proiectare şi execuţie pentru extinderea reţelei termice primare astfel:
Proiectare:
• întocmirea documentaţiilor de proiectare, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru derularea contractului şi a proiectului tehnic de execuţie;
• asistenţă tehnică;
• Testarea și Punerea în funcțiune a instalațiilor.
Execuţie lucrări:
• achiziţia şi montajul conductelor termice preizolate aferente reţelelor termice primare necesare alimentării noilor consumatori, cu diametre cuprinse între Dn 25 – Dn 300, cu o lungime de aproximativ 10.929 ml;
• realizarea a trei staţii de pompare, astfel încât să fie asigurat necesarul de presiune pentru alimentarea noilor consumatori cu energie termică;
• achiziţia şi montajul a 44 de module termice pentru prepararea agentului termic pentru încălzire şi a.c.c., inclusiv racordarea la instalaţiile existente aferente consumatorilor astfel încât să fie asigurată buna funcţionare a sistemului.

Modernizare centrală termică Caporal Bălan

Denumire proiect Modernizare centrală termică Caporal Bălan
Beneficiar RADET
Durata 2018-2020
Valoare investiție: 2.689.929 lei
Calitate: Executant

În cadrul contractului, Elsaco Electronic va realiza:

• proiectare și asistență tehnică (documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, Proiect tehnic și detalii de execuție;
• documentați tehnice si lucrări la CT Caporal Bălan, in vederea obținerii autorizației ISCIR de funcționare a cazanelor;
• achiziție și montaj echipamente (cazane, coș de fum, pompe, modul expansiune, stație dedurizare, schimbător de căldură, vas acumulare, ventilator, contoare, ventile, traductoare, sesizor, detectoare, sistem automatizare);
• lucrări de execuție și punere în funcțiune (instalații termice și sanitare, instalații electrice și automatizare, instalații contorizare, instalații gaze naturale, detecție noxe și avertizare seismică, canale de gaze și coșuri de fum);
• asistență tehnică lucrări;
• întocmire documentație AS-BUILT;
• întocmire carte tehnică a construcției.

Reţele termice Focșani

Denumire proiect Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice în zonele: Piața Victoriei, str. Loginescu și str. Războieni din Mun. Focșani
Beneficiar Municipiul Focșani
Durata 2017-2018
Valoare investiție: 1.636.400 lei
Calitate: Executant

În cadrul acestui proiect s-au realizat:

 • alimentarea punctelor termice PT 51, PT 52 printr-o nouă ramificație, în continuarea rețelei de transport ce pleacă de la PT 45 ; traseul nou propus de rețea primară s-a realizat printr-un racord de termoficare din PT 45, pe str. Lt. Tănăsescu, str. Razboieni, str. An revolutionar 1848 și str. Longinescu, cu intrare racord termoficare la PT 52 și preluare PT 51.
 • alimentarea punctelor termice PT 47, PT 48, PT 54, prin crearea unui tronson nou, care pleaca din PT 2, pe strada Tinereții, până se intersectează cu racordul existent spre PT 47, pe inelul de girație P-ța Victoriei.

Elsaco a realizat:

 • servicii de proiectare: studii topografice, studiu geotehnic, Proiect pt. obținerea avizelor (PAC), Proiect tehnic (PTh), Detaliile de excuție (DDE), Programul de control, Plan de securitate și sănătate în santier, Plan de management Mediu, Documentație As-Built, precum și Asistență tehnică din partea proiectantului.
 • lucrări de construcții: rezistență (săpătură, executarea unor puncte fixe, executarea unor cămine de acces la vane, refacerea drumurilor), instalații tehnologice termomecanice (montarea conductelor din oțel preizolate, analiza defectoscopică a sudurilor conductelor, realizarea probelor de presiune, dezafectarea vechilor conducte) și lucrări de monitorizare a stării conductelor (sistem de detectare avarii, senzori de umiditate pentru detectarea și localizarea avariilor provocate de umiditate).
  Capacitatea fizică a noilor tronsoane de conducte este de 630 m traseu (1260 m conducte) și vor deservi un număr de aprox. 10.000 locuitori, înlocuind vechile rețele supradimensionate, ce înregistrau pierderi uriașe de energie.

Modernizarea instalaţiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (22 puncte termice) – Municipiul Oradea

Denumire proiect “Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (22 puncte termice)”
Beneficiar Municipiul Oradea
Durata 20.12.2016 – prezent
Valoare investiție: 11,402,422.40 LEI exclusiv TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic asigură:
• servicii de proiectare;
• instruire personal operare;
• furnizare și montaj module termice pentru încălzire și apă caldă, inclusiv module de expansiune-adaos, grupuri de pompare secundar încălzire, tablouri electrice și de automatizare, separatoare de impurități, echipamente de contorizare, armături, conducte și elemente de conductă;
• instalații electrice și de automatizare.

Proiectarea și execuţia lucrărilor de reabilitare a reţelei de termoficare primare și secundare – Municipiul Oradea

Denumire proiect Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare primare și secundare pentru proiectul de investiții Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislație de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II
Beneficiar Primăria Municipiului Oradea
Durata 2015-2018
Valoare investiție: 39.951.733 lei
Calitate: Asociat

În cadrul contractului se vor reabilita 20,3 km de rețea primară, împarțită în 24 de obiecte, din care ELSACO ELECTRONIC trebuie să execute 6,2 km (6 obiecte).
Lucrările care urmează să fie efectuate în sistemul de transport al căldurii cuprind:
– lucrări de înlocuire a conductelor amplasate subteran și suprateran;
– înlocuirea vanelor de pe traseul magistralelor de termoficare şi a principalelor ramificații şi racorduri;
– lucrări de construcții;
– realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor;
– alimentarea cu energie electrică a vanelor acționate cu motor electric;
– instalarea unui cablu de fibră optică pentru transmitere date pe toată lungimea rețelei reabilitate.

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în municipiul Oradea

Denumire proiect Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în municipiul Oradea
Beneficiar Termoficare Oradea SA
Durata 20 de luni
Valoare investiție: 23.083.299,97 lei cu TVA

Investiția presupune implementarea unei soluții unitare prin care să poată fi colectate datele de consum de la contoarele de branșament, instalate la clienții Termoficare Oradea SA, în vederea facturării consumurilor, managementului eficient al parcului de contoare, reducerii costurilor aferente activităților de colectare și centralizare date, reducerii timpilor de citire și facturare către client.

Soluția tehnică constă în procurarea și montajul a 67 de tablouri complet echipate pentru preluarea datelor de la contoarele de energie termică montate în scările de bloc la care există o rețea M-Bus (în cazul punctelor termice care fac corp comun cu stațiile de hidrofor) și 82 de tablouri pentru preluarea datelor aferente contoarelor de energie termică, prin radio cu terminalul mobil (blocuri fără rețea M-Bus, consumatori casnici dotați cu module termice individuale, agenți economici și abonați casnici alimentați din rețeaua secundară, precum și pentru punctele de consum nou înființate).

Pentru citirea contoarelor echipate cu modul radio se vor pune la dispoziția beneficiarului 3 truse complet echipate cu modul RF, stație de andocare și aplicație soft. Se va realiza un Dispecerat/Centru de colectare a datelor, care va fi echipat cu sisteme hardware și software, în conformitate cu cerințele beneficiarului, pentru sistemul informatic pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică. Soluția software va permite interpretarea, stocarea, analiza, vizualizarea, alarmarea și raportarea datelor culese de la contoare, inclusiv interfațarea cu sistemul de facturare.

PROIECTE HIDROEDILITARE
Captare, tratare și distribuţie apă potabilă

Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), judeţul Botoșani

Denumire proiect Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani
Beneficiar Comuna Curtești, județul Botoșani
Durata 24 luni
Valoare 9.1 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:
– servicii de proiectare;
– lucrări de construcţii şi instalaţii pentru alimentare cu apă;
– furnizare şi montaj utilaje şi echipamente tehnologice;
– execuţie branşamente de alimentare cu apă;
– execuţie cămine de vane;
– lucrări de construcții staţii de pompare apă potabilă;
– lucrări de construcții rezervoare de înmagazinare apă potabilă;
– testare şi punere în funcţiune.

Înfiinţare reţea de canalizare și extindere reţea apă în satul Roșiori, comuna Răchiţi, judeţul Botoșani

Denumire proiect Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în satul Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani
Beneficiar Comuna Răchiți, județul Botoșani
Perioada 2018-2019
Valoare 7.165.309 lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:

 •  extindere rețea de apă;
 • execuție branșamente de apă;
 • execuție cămine de vane ;
 • extindere rețea de canalizarea;
 • execuție racorduri de canalizare;
 • execuție cămine de vizitare și de racord;
 • execuție stații de pompare apă uzată.

Reabilitare, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Drobeta-Turnu Severin, Simian și Gura Văii – LOT 1 – Drobeta-Turnu Severin, Gura Văii

Denumire proiect Reabilitare, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Drobeta-Turnu Severin, Simian și Gura Văii – LOT 1 – Drobeta-Turnu Severin, Gura Văii
Beneficiar S.C. SECOM S.A. Drobeta-Turnu Severin
Perioada 2015 – 2018
Valoare 62.954.537,64 lei fără TVA
Calitate Executant

În conformitate cu specificațiile contractului, Elsaco Electronic realizează lucrări de construcții – montaj, inclusiv procurare, în localitățile Drobeta-Turnu Severin și Gura Văii:
– extindere rețele apă – 22.999 m De 110, 160, 225, 280, 355 și 2.190 m reabilitări rețele apă;
– 1636 m reabilitări rețele apă prin metoda cămășuirii;
– 780 branșamente de apă cu contoare noi;
– 2 puțuri forate, inclusiv proiectare;
– 1 rezervor de 50 mc – proiectare, execuție și reabilitarea unui rezervor de 300 mc;
– extindere și reabilitare rețele apă în Gura Văii: 5500 m De75 și De110;
– rețele de canalizare – 21.879 m PVC 250, 315, 500 și 1200 m în Drobeta-Turnu Severin și 4.097 m în Gura Văii;
– 5 SPA în Drobeta-Turnu Severin și 1 în Gura Văii;
– reabilitare rețele de canalizare prin cămășuire – 3.685 m;
– 1581 de racorduri la canalizare în Drobeta-Turnu Severin și Gura Văii;
– SCADA și stație de pompare, clorinare, tratare apă în Gura Văii, cu proiectare totală.

Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare Tîrgu-Mureș

Denumire proiect Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare ape uzate și conducte de refulare, sistem SCADA
Client Hidroconstrucția București
Perioada 2014 – 2018
Valoare 12.619.039,27 lei fără TVA
Calitate Asociat

În cadrul contractului, Elsaco Electronic execută lucrări de:

• reabilitare rețea de apă – 30.38 km;
• extindere rețea de apă potabilă – 9.36 km;
• reabilitare rețea de canalizare menajeră – 2.59 km;
• extindere rețea de canalizare menajeră – 9.84 km;
• construcție a 2 stații de pompare apă potabilă și reabilitare a unei stații de pompare apa potabilă;
• construcție a 4 stații de pompare apă uzată;
• construcție dispecerat central și 92 puncte de monitorizare și transmitere de-a lungul rețelelor de apă și canalizare, puncte de monitorizare ce vor fi integrate în sistemul SCADA (COR)-Tîrgu Mureș.
• testare și punere în funcțiune.

Extinderea reţelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani

Denumire proiect Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani
Client TIM Cluj
Perioada 2015 – 2018
Calitate Executant
Valoare 14.717.838,96 lei fără TVA

În cadrul proiectului, Elsaco Electronic execută lucrări de construcții și instalații pentru extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani, printre care se pot aminti:

 • lucrări de construcții și instalații pentru alimentare cu apă și canalizare;
 • furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;
 • executare branșamente de alimentare cu apă și racorduri de canalizare;
 • stații de pompare apă potabilă și ape uzate și conducte de refulare;
 • executare racorduri electrice;
 • realizare sisteme de transmisii date tip SCADA și dispecer SCADA;
 • testare și punere în funcțiune;
 • instruire personal operator.

Construcţii și instalaţii

Construire centru medical Bosanci: Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii medicale

Denumire proiect Construire centru medical Bosanci: Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii medicale
Beneficiar Comuna Bosanci, Suceava
Perioada 48 luni
Valoare 1.803.680,32 lei, fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic va realiza:

 • amenajarea terenului pentru organizarea de șantier și pentru execuția lucrării;
 • organizare de șantier;
 • asigurarea utilităților necesare organizării de șantier și investiției;
 • construcții și instalații;
 • achiziția de utilaje și echipamente tehnologice;
 • montaj utilaje tehnologice.

Proiectul “Sistem de Management Integrat al deșeurilor în judeţul Dolj”

Denumire proiect Proiectare și execuţie de lucrări pentru construirea a 4 stații de transfer (Calafat, Dobrești, Filiași, Băilești), a unei stații de compostare – Calafat și închiderea depozitelor urbane din Calafat, Filiași, Segarcea, în cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Dolj”
Beneficiar Consiliul Județean Dolj
Perioada 2016 – 2018
Valoare 5.505.875 lei fără TVA
Calitate Subcontractant

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic execută:

 • linie electrică subterană și racord electric de medie tensiune;
 • rețele electrice subterane, de incintă și joasă tensiune;
 • iluminat exterior și iluminat interior la clădirea de investiție;
 • montare tablouri electrice de joasă tensiune, posturi de transformare anvelopă beton și firidă de distribuție contorizare trifazată;
 • implementare sistem SCADA local.

Lucrări de irigaţii

Reabilitarea amenajării de irigaţii Viișoara – judeţul Teleorman

Denumire proiect “Reabilitarea amenajării de irigații Viișoara – județul Teleorman” din administrarea Filialei Teritoriale de IF Teleorman-Neajlov
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Perioada 2018 – 2020
Valoare 34.669.006 lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul acestui proiect complex de proiectare și execuție se vor desfășura lucrări de reabilitare a doua stații de pompare și a canalelor de distribuție a apei în sistemul de irigații național, după cum urmează:
• servicii de proiectare faze PAC, PAD, POE, PTE, DE, inclusiv documentații în vederea obținerii de avize, acorduri, autorizații;
• lucrări de construcții (OS, reabilitare clădiri, înființare grup social, împrejmuiri, alei, reabilitare canale de distribuție a apei);
• lucrări hidromecanice (înlocuire agregate pompare, conducte, selectroane, compensatori, debitmetre);
• lucrări de instalații electrice medie tensiune, joasă tensiune, de automatizare și supraveghere (iluminat exterior, iluminat interior, instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, alimentare agregate pompare 6kv, tablouri electrice de automatizare, CCTV).

Reabilitarea amenajării de irigații Terasa Zimnicea, judeţul Teleorman

Denumire proiect Reabilitarea amenajării de irigații Terasa Zimnicea, județul Teleorman
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Perioada 2018 – 2019
Valoare 7.426.428,14 lei fără TVA
Calitate Lider de asociere

În cadrul acestui proiect Elsaco Electronic va realiza:

– procurare și montaj echipamente tehnologice, echipamente instalații electrice, dotări;
– lucrări electrice de forță, iluminat și priză de pământ în stațiile de pompare;
– terasamente conducte aspirație și refulare;
– instalații de amorsare în stații pompare;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=1200 mc/h;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=2800 mc/h;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=5900 mc/h.

Modernizarea și reabilitarea staţiei de pompare SPA LUNCA

Denumire proiect Modernizarea și reabilitarea stației de pompare SPA LUNCA la F.O.U.A.I. „AQUA LUNCA PRUT”, județul Iași
Beneficiar Federația de Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Aqua Lunca Prut”
Perioada 2018 – 2019
Valoare 5.328.161,38 lei fără TVA
Calitate Executant

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic execută:

 • lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații;
 • lucrări de construcții și instalații hidromecanice;
 • lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice și de automatizare.

Implementare sistem irigaţii Agricola 96 – Țigănași

Denumire proiect Implementare sistem irigaţii Agricola 96 – Țigănași
Beneficiar Agricola 96
Perioada 2017 – 2019
Valoare 7.838.282 lei
Client Executant

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic execută:
– lucrări civile la: clădiri stații de pompare, rezervor apă, bazine stații de pompare și cămine aerisire;
– lucrări mecanice: conducte și stații de pompare;
– lucrări electrice de joasă tensiune: tablouri, circuite alimentări echipamente, iluminat și automatizare;
– lucrări electrice de medie tensiune: racorduri și posturi de transformare.

PROIECTE AUTOMATIZĂRI ȘI SCADA

Lucrări de automatizare, instalaţii electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA – Galaţi

Denumire proiect Lucrări de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA
Beneficiar Apă Canal S.A. Galați
Durată 36 luni
Valoare 3.373.568 lei, fără TVA

În cadrul contractului se vor executa:

– lucrări de proiectare și execuție lucrări de automatizare, instalații electrice;
– dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional Apă în aria de operare din județul Galați;
– sistem SCADA Regional Canalizare în aria de operare din județul Galați.

Proiectul are ca scop realizarea lucrărilor în infrastructură de apă şi apă uzată în 22 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Galati, inclusiv municipiile Galaţi şi Tecuci şi oraşul Bereşti.

Înapoi la început