Studii de caz

PROIECTE ENERGETICE
Centrale de cogenerare

Municipiul Oradea

Implementare proiect la sursa CET Oradea

Tip proiect Proiect de Mediu
Client Primăria Municipiului Oradea
Perioada 2014 — 2016

Obiectivul proiectului îl constituie reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare urbană al municipiului Oradea în scopul conformării la legislația de mediu și pentru creșterea eficienței energetice.

În cadrul contractului Elsaco asigură:

– managementul proiectului;
– proiectarea pentru Documentația Tehnică pentru Autorizația de Construcție (D.T.A.C.),
– proiect tehnic;
– organizare de șantier;
– lucrări de demolare și construcție;
– achiziție echipamente și materiale;
– montare echipamente;
– echipamente mecanice și electrice;
– sisteme de automatizare;
– instruirea personalului operator.

Echipamentele și sistemele tehnologice utilizate sunt următoarele:
– 1 Turbină cu gaze 45 MWe
– 1 Cazan recuperator 50 MWt
– 2 Cazane de apă fierbinte 116.3 MWt
– 1 Cazan de abur saturat 12 t/h
– 1 Stație de tratare chimică a apei
– 1 Stație de tratare ape uzate
– 1 Stație de alimentare cu CLU
– 1 Stație de alimentare cu gaz natural
– Schimbătoare de căldură
– Degazoare, expandor
– Electropompe de termoficare, apă, etc.
– Compresoare și ventilatoare de aer
– Robineți și alte armături
– Vane cu actuator pneumatic/electric
– Instrumentație de proces
– Celule electrice de medie tensiune
– Transformatoare de putere
– Tablouri electrice de medie tensiune
– Tablouri electrice de joasă tensiune
– Sistem SCADA / DCS

Chimcomplex – Borzești, Onești

Denumire proiect Instalație de cogenerare II – proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea competitivității economice”, Axa prioritară 4
Client SC Chimcomplex SA Borzești
Perioada 2014-2015

Proiectul a presupus achiziția, montajul și punerea în funcțiune a instalației de cogenerare.

Elsaco Electronic, în calitate de Antreprenor General a proiectat și executat următoarele lucrări:

 • soluție tehnologică integrată;
 • instalație tehnologică turbină cu gaz și generator,
 • instalație de automatizare și control turbină cu gaz și generator;
 • instalație tehnologică cazan recuperator ;
 • instalație de automatizare și control cazan recuperator ;
 • instalație de alimentare cu gaz;
 • instalație de ridicare a presiunii – Compresor de gaz ;
 • instalație de aer comprimat – Compresor de aer;
 • instalație de răcire cu apă;
 • instalație de monitorizare SCADA (servere, stații PC, contoare);
 • instalații electrice Joasă Tensiune (AC și DC);
 • instalații electrice Medie Tensiune inclusiv post de tranformare.

Odată cu realizarea recepției lucrării a început să se deruleze și contractul de mentenanță, ce vizează: inspecții periodice boroscopice și revizii generale.

Municipiul Botoșani

Implementare proiect la sursa CET Botoșani în cadrul Proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice”

Lider în consorţiul: Elsaco Electronic S.R.L. – Electro Alfa International S.R.L.

Tip proiect Proiect de Mediu
Client Municipiul Botoșani
Perioada 2011 — 2013

Obiectivul general al acestui proiect constă în reducerea impactului negativ al emisiilor poluante, precum și minimizarea efectelor produse de schimbările climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Scopul este acela de a îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei din Botoșani până în anul 2015, în conformitate cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.

Obiectivul strategic al proiectului îl reprezintă asigurarea unui sistem de încălzire urbană durabil, cu tarife suportabile pentru populaţia din municipiul Botoșani.
Proiectul presupune investiţii pentru reabilitarea centralei de termoficare existente și a reţelelor de alimentare cu energie termică, în vederea scăderii concentraţiilor emisiilor poluante și a îmbunătăţirii eficienţei energetice a sistemului de încălzire.

Lucrările propuse au în vedere echipamentele și instalaţiile din cadrul sursei de energie, care vor participa la acoperirea curbei de sarcină.

Noua sursă de producere a energiei electrice și termice va cuprinde:

 • Motoare termice (2 x 4MWe) – instalaţii noi
 • Cazane de apă fierbinte (2 x 52 MWt (45 Gcal/h)) – instalaţii noi

Municipiul Bacău

„Ciclu combinat 14 MWT, cazane auxiliare, adaptarea schemei termomecanice în CET1 Chimiei, Bacău” – proiectare, execuţie lucrări și punere în funcţiune

Lider în consorţiul: Elsaco Electronic S.R.L. – Kawasaki Gas Turbine GmbH – Branpis S.R.L.

Tip proiect Proiect de Mediu
Client Municipiul Bacău
Perioada 2011 — 2013

Obiectivul proiectului de termoficare din Bacău este acela de a propune un program de investiţii în conformitate cu obligaţiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele strategiilor și politicilor naţionale energetice și de asigurare a agentului termic-creșterea eficienţei energetice, flexibilitatea combustibililor, siguranţa alimentării cu căldură.

La CET1 Chimiei Bacău va avea loc o schimbare importantă de profil a centralei, punctul esenţial fiind renunţarea la funcţionarea grupului energetic pe cărbune.

SC Energomur SA

Modernizarea producţiei și distribuţiei de energie termică în ansamblul de locuinţe Dâmbu Pietros – faza cogenerare

Tip proiect Energie și Mediu
Client SC Energomur SA
Perioada 2008-2010

Centrala cogenerativă este destinată producerii combinate de energie termică și electrică și are în componenţă:

 • două motoare de 600 kw cu circuitele de apă caldă și de răcire aferente;
 • instalaţii de ventilaţie;
 • izolaţie fonică, senzori de fum, alarmă, instalaţii de automatizare, rampe de gaz, vas de acumulare apă caldă.

Modernizarea producţiei și distribuţiei de energie termică se va desfășura prin realizarea, în C.T. nr. 2, a unei centrale de cogenerare care va produce, cu ajutorul unor agregate de cogenerare, agent termic primar necesar preparării a.c.c. și energie electrică ce se va debita în Sistemul Energetic Naţional.

Tehnologii de protecţie a mediului

Instalaţie nouă de desulfurare (DeSOx) în CET 2 Iași

Beneficiar Municipiul Iași
Operator Termoficare Veolia Energie Iași S.A.
Perioada 2014 – 2016
Valoare 21.596.814 euro

Proiectul a vizat realizarea unei instalații de desulfurare a gazelor de ardere rezultate de la cazanul de abur retehnologizat (IMA 4) din CET2 Iaşi pentru încadrarea concentrației emisiilor de bioxid de sulf (SO2) ale acestuia în limitele prevăzute de normele de mediu.

Obiectivul principal al proiectului a fost și este de a asigura, prin implementarea acestei instalații de desulfurare, conformitatea la normele europene de mediu, aspect absolut necesar pentru obținerea de către centrala ieșeană a permisului de funcționare – pe de o parte, dar și pentru reducerea costurilor de producție ale centralei – pe de altă parte.

Implementarea investiției a avut în vedere reducerea emisiilor de sulf din atmosferă, cu scopul creșterii eficienței energetice în alimentarea cu căldură.

Elsaco Electronic, în calitate Executant, a implementat și pus în funcțiune la timp și cu succes investiția, în cadrul Probelor de Performanță efectuate la mijlocul lunii aprilie 2016 fiind obținute rezultate excelente ale parametrilor garantați.
În cadrul proiectului Elsaco a asigurat:
– servicii generale (relevee, documentații As-built, Manuale de exploatare și întreținere);
– servicii de proiectare și engineering;
– lucrări și servicii asociate construcțiilor;
– instalații tehnologice mecanice, electrice și de automatizare;
– instalații de detecție și semnalizare incendiu, control acces;
– furnizare piese de schimb pentru 2 ani;
– punere în funcțiune și instruire personal Beneficiar, Teste de Performanță.

Sisteme termoficare

Reconstrucţia reţelei termice de interconectare între circuitele CET 1 și CET 2 – Chișinău, Republica Moldova

Denumire proiect “Reconstrucția rețelei termice de interconectare între circuitele CET 1 și CET 2, de la căminul termic CT-217 (str. Budăi) până la pavilionul de vane PV-2 (str. Transnistria)”
Beneficiar TERMOELECTRICA S.A. Chişinău
Durata 15.05.2017 – 15.10.2017
Valoare investiție: 45,786,307.86 MDL

Construcția rețelei termice (RT) și lucrările aferente fac parte din Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), finanțat de Banca Mondială (BIRD).
Proiectul a fost implementat în contextul reformelor și proceselor de modernizare din sectorul energetic al Republicii Moldova. Obiectivele Proiectului au fost îmbunătățirea securității, fiabilității, calității și eficienței serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Chișinău prin modernizarea infrastructurii SA ”Termoelectrica” și îmbunătățirea gestionării sistemului.
Contractul a prevăzut reconstrucția rețelelor termice de la pavilionul de vane PV-2 din str. Transnistria până la căminul termic CT-217 din str. Budăi.
Reconstrucția rețelei termice s-a realizat folosind conducte preizolate moderne, instalate suprateran și subteran şi a cuprins următoarele categorii de lucrări:
– lucrări de construcții și instalații pentru rețele termice de transport;
– lucrări de furnizare și instalare conducte preizolate agent termic Dn 700 (1.050 ml conductă) – aeriană, cu 2 țevi montate pe suporți mobili, țevi preizolate în uzină cu poliuretan rigid cu fire de semnalizare pentru detectarea avariilor;
– lucrări de furnizare și instalare conducte preizolate agent termic Dn 700 (1.550 ml conductă) – subterană, cu 2 țevi montate în canale nevizitabile existente, țevi preizolate în uzină cu poliuretan rigid cu fire de semnalizare pentru detectarea avariilor;
– lucrări de excavații, refaceri carosabil;
– lucrari de instalare vane, fitinguri, compensatori tip silfonic;
– lucrari de reabilitare cămine termice – construcții și termomecanice;
– lucrări de Punere în funcţiune.

Reconstrucţia reţelei termice de la Staţia de Pompare nr. 19 – Chișinău, Republica Moldova

Denumire proiect “Reconstrucția rețelei termice de la Stația de Pompare nr. 19 (str. Lomonosov) până la căminul termic CT-319 (str. Drumul Viilor) în circuitul Sud”
Beneficiar TERMOELECTRICA SA Chișinău
Durata 02.05.2017 – 15.10.2017
Valoare investiție: 16,822,962.09 MDL

Construcția rețelei termice (RT) și lucrările aferente fac parte din Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), finanțat de Banca Mondială (BIRD).
Proiectul este implementat în contextul reformelor și proceselor de modernizare din sectorul energetic al Republicii Moldova. Obiectivele Proiectului sunt îmbunătățirea securității, fiabilității, calității și eficienței serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Chișinău prin modernizarea infrastructurii SA ”Termoelectrica” și îmbunătățirea gestionării sistemului.
Contractul a prevăzut reconstrucția RT de la racordurile de ieșire ale stației de pompare (SP) 19 din str. Lomonosov până la căminul termic CT-319 din str. Drumul Viilor, în aria conectării la Centrala termică CT-Sud, evitând demontarea tronsoanelor conductelor preizolate anterior instalate.
Reconstrucția rețelei termice s-a realizat folosind conducte preizolate moderne, instalate suprateran și subteran și a cuprins următoarele categorii de lucrări:
– lucrări de furnizare și instalare conducte preizolate agent termic Dn 400 – Dn 250 (1.670 ml conductă) – subterană, cu 2 ţevi montate în canale nevizitabile existente, ţevi preizolate în uzină cu poliuretan rigid cu fire de semnalizare pentru detectarea avariilor;
– lucrări de excavații, refaceri carosabil;
– lucrări de instalare vane, fitinguri, compensatori tip silfonic;
– lucrări de reabilitare cămine termice – construcții și termomecanice;
– lucrări de Punere în funcțiune;

Reabilitarea pompelor de termoficare, instalarea convertizoarelor de frecvenţă și a echipamentelor asociate în Staţiile de Pompare 12 și 13, Chișinău

Denumire proiect Reabilitarea pompelor de termoficare, instalarea convertizoarelor de frecvenţă și a echipamentelor asociate în Staţiile de Pompare 12 și 13, Chișinău
Client Moldova Energy Projects Implementation Unit – MEPIU
Beneficiar Termoelectrica Chișinău
Durata Aprilie – Decembrie 2016
Valoare investiție: 3.285.291 euro

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic asigură:

• management de proiect;
• lucrări și servicii asociate construcțiilor;
• instalații mecanice, electrice și de automatizare;
• punerea în funcțiune a echipamentelor electrice.

Reabilitare Reţele termice secundare din municipiul Bacău Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5

Tip proiect Proiect prioritar strategic privind Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 3 – Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate.
Client Municipiul Bacău
Perioada 2014-2015
Valoare investiție: 85.800.000 lei fără TVA

Lucrările demarate presupun modernizarea completă a rețelelor de încălzire, apă caldă și recirculare prin înlocuirea sistemului actual cu un sistem de distribuție de ultimă generație, format din conducte preizolate și instalații de detecție automată a avariilor.
În cadrul contractului de lucrări, Elsaco asigură:
• Lucrări de demontare și de înlocuire a conductelor;
• Lucrări auxiliare pentru conducte și cabluri.

Municipiul Iași

Retehnologizarea Magistralei 2 a Reţelei de Transport Iași

Membru în consorţiul: Conest S.A. – Elsaco Electronic S.R.L. – TMUCB S.A.

Tip proiect Proiect de Mediu
Client Municipiul Iași
Perioada 2012-2014

Prin această investiţie, Municipalitatea ieșeană urmărește reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și creșterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană.

Scopul acestui proiect este reducerea poluării mediului și îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare la nivelul Municipiului Iași, prin diminuarea pierderilor în reţeaua de transport, reducerea costurilor de exploatare a pompelor și creșterea randamentelor la instalaţiile energetice. Aceste acţiuni vor aduce un impact pozitiv asupra costurilor de operare, precum și stării de sănătate a populaţiei din Municipiul Iași.

Retehnologizarea celor 5,25 km de reţea de transport din cadrul magistralei M2 se va realiza prin înlocuirea conductei existente cu conductă preizolată, în vederea reducerii pierderilor de căldură.

Municipiul Botoșani

Implementare proiect reabilitare reţele de termoficare în Municipiul Botoșani în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice”

Lider în consorţiul: Elsaco Electronic S.R.L. – Confort S.A. – Electro Alfa International S.R.L. – Aquaterm S.R.L.

Tip proiect Proiect de Mediu
Client Municipiul Botoșani
Perioada 2011 — 2013

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu, ca urmare a investiţiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă programul de investiţii care să asigure conformarea cu obligaţiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele strategiilor și politicilor naţionale energetice și de asigurare a agentului termic.

Scopul acestei lucrări îl reprezintă proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a magistralei dintre CET și oraș, a unor ramificaţii și racorduri de termoficare din zona rezidenţială (zonă unitară de încălzire), precum și a reţelelor de distribuţie din municipiul Botoșani.

Municipiul Focșani

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice – Implementare Proiect la Reţele Termoficare și Puncte Termice.

Lider în consorţiul: Elsaco Electronic S.R.L. – Branpis S.R.L.

Tip proiect Proiect de Mediu
Client Municipiul Focșani
Perioada 2012-2014

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi calitatea factorilor de mediu, ca urmare a investiţiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă programul de investiţii, care să asigure conformarea cu obligaţiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele strategiilor și politicilor naţionale energetice și de asigurare a agentului termic.

Investiţia are ca obiect proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a sistemului centralizat de transport și distribuţie a căldurii din zonele de Sud și Centru ale municipiului Focșani.

Reabilitarea reţelelor termice se va face prin folosirea de tehnologii noi, care să conducă la creșterea eficienţei energetice în toate componentele acestuia, în vederea livrării agentului termic la parametrii cantitativi și calitativi solicitaţi de consumatori, la un preţ cât mai scăzut și cu impact minim asupra mediului, prin reducerea cantităţii de poluanţi.

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Achiziţie cazane, execuţie lucrări construcţii-montaj, elaborare proiecte la fază PT+DDE+CS pentru instalaţii termice, sanitare, gaze arse, electrice, automatizare, combustibil aferent acestora – pentru centrala termică CT 1 Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca – Modernizarea/automatizarea centralelor termice – înlocuire cazane în centrale termice, înlocuire scp

Tip proiect Proiect Termo
Client Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca
Perioada 2008 – 2009

Obiectivul proiectului este acela de a produce agent termic apă caldă pentru încălzire și preparare apă caldă de consum pentru locuitorii din cartierul Grigorescu, Cluj Napoca.

Modernizarea obiectivului CT1 Grigorescu a inclus:

 • înlocuirea cazanelor și a echipamentelor conexe acestora;
 • înlocuirea instalaţiilor termice interioare;
 • înlocuirea instalaţiilor sanitare;
 • înlocuirea instalaţiilor de gaze arse;
 • înlocuirea instalaţiilor electrice și de automatizare;
 • înlocuirea instalaţiilor de combustibil gaze naturale;
 • întocmirea documentaţiei necesare de proiectare și obţinerea avizului ISCIR.

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Achiziţie echipamente, execuţie lucrări construcţii-montaj, elaborare proiecte la fază PT+DDE+CS pentru instalaţii termice, sanitare, gaze arse, electrice, automatizare, combustibil aferente acestora, în cadrul obiectivului de investiţii ”Modernizare/automatizare centrale termice – înlocuire cazane în centrale termice, înlocuire scp” – pentru centrala termică 8 situată în cartierul Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca

Tip proiect Proiect Termo
Client Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca
Perioada 2008 – 2009

Obiectivul, centrală termică, are ca destinaţie producerea de agent termic apa caldă pentru încălzire și preparare apă caldă de consum pentru consumatorii din cartierul Mănăștur, Cluj Napoca.

Modernizarea obiectivului CT8 Mănăștur cuprinde:

 • înlocuirea cazanelor și a echipamentelor conexe acestora;
 • înlocuirea instalaţiilor termice interioare;
 • înlocuirea instalaţiilor sanitare;
 • înlocuirea instalaţiilor de gaze arse;
 • înlocuirea instalaţiilor electrice și de automatizare;
 • înlocuirea instalaţiilor de combustibil gaze naturale;
 • întocmirea documentaţiei necesare de proiectare și obţinerea avizului ISCIR.

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Modernizare puncte termice în municipiul Craiova: proiectare, automatizare, contorizare, înlocuire utilaje, echipamente și instalaţii, Lot III + Dispecerat

Tip proiect Proiect Termo
Client Consiliul Local al Municipiului Craiova
Perioada 2008 – 2009

Scopul acestei investiţii este creșterea eficienţei energetice a obiectivelor termice aflate în administrarea R. A. Termoficare Craiova, prin reabilitarea punctelor termice.

Modernizarea cuprinde:

 • procurarea și montarea noilor utilaje, echipamente și instalaţii aferente obiectivelor termice;
 • procurarea părţilor de instalaţii și executarea instalaţiei termo-mecanice, inclusiv a legăturilor acesteia cu utilajele și echipamentele instalate;
 • procurarea și montarea echipamentelor și instalaţiilor electrice și de automatizare;
 • proiect tehnic și detalii de execuţie.

RADET București

Finalizarea modernizării punctelor termice aflate în exploatarea RADET

Obiect 4B+6 – Dotarea punctelor termice cu contoare pe circuitele secundare și înlocuire conducte, Lot 5 – Secţia distribuţie Sector 5, Pachet 1

Tip proiect Proiect Termo
Client RADET București
Perioada 2008 – 2009

Scopul acestei investiţii este creșterea eficienţei energetice a obiectivelor termice aflate în administrarea RADET București, prin reabilitarea punctelor termice.

Investiţia a constat în:

 • dotarea unui număr de 21 de puncte termice cu contoare pe circuitele secundare (a.c.c., apă rece, apă recirculată, circuit de umplere din retur primar);
 • reparare, consolidare și realizarea de susţineri noi pentru sistemul de sprijinire a conductelor din plasă;
 • montarea conductelor aferente plasei noi, remontarea tronsoanelor cuprinzând elemente de automatizare și a contorului pe circuitul primar;
 • lucrări de izolaţii termice, de construcţii instalaţii sanitare, electrice.

Municipiul Suceava

Modernizarea sistemului de transport și distribuţie energie termică pentru 40 PT și reţele termice aferente, din municipiul Suceava – Etapa „4 PT -2009”, reabilitarea instalaţiilor termice, sanitare, electrice, de automatizare și contorizare, cu procurare materiale de bază

Tip proiect Proiect Termo
Client Municipiul Suceava
Perioada 2009 – 2010

Scopul acestei investiţii este de a crește eficienţa energetica și de a îmbunătăţi condiţiile de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Suceava.

Modernizarea punctelor termice a constat în:

 • Reabilitarea instalaţiilor termice: schimbătoare de căldură cu plăci pentru încălzire și apă caldă, module de expansiune, electropompe cu turaţie variabilă pentru circulaţie încălzire, electropompe de recirculare apă caldă, regulatoare de presiune diferenţială, vane de reglaj cu 2 căi și actionare electrică pentru circuitele de încălzire și apă caldă, ventile fluture ON/OFF acţionate electric, supape de siguranţă pentru circuitele primar și secundar;
 • Reabilitarea instalaţiilor electrice și sanitare: tablouri electrice de forţă și automatizare echipate cu controller pentru automatizare, senzori de temperatură exterioară, sisteme de alarmare și antiefracţie;
 • Lucrări de arhitectură și construcţii, instalaţii termomecanice, sanitare, electrice și automatizări.

PROIECTE HIDROEDILITARE

Captare, tratare și distribuţie apă potabilă

Canalizare menajeră și staţie epurare în localităţile Stâncești, Manolești Vale, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoșani

Denumire proiect „Canalizare menajeră și stație epurare în localitățile Stâncești, Manolești Vale, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani’’
Beneficiar Comuna Mihai Eminescu
Perioada 29.10.2015 – 24.08.2016
Valoare 3.725.736,79 lei fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a executat lucrări de canalizare menajeră, stații pompare și stație de epurare în localitățile Stâncești și Manolești Vale, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani.

Furnizare și montaj contoare de apă, accesorii și servicii asociate – Neamţ

Denumire proiect CF1 – Furnizare și montaj contoare de apă, accesorii și servicii asociate
Beneficiar Compania Județeană APA SERV SA – Neamț
Perioada 14.09.2015 – 15.03.2017
Valoare 10.372.169,83 lei fără TVA

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a furnizat și montat contoare în următoarele urmatoarele localități: Piatra Neamț, Roznov, Bicaz, Săvinești, Roman și Târgu Neamț:

– Contor Dn 15 – 6424 bucăți;
– Contor Dn 20 – 4728 bucăți;
– Contor Dn 25 – 135 bucăți;
– Contor Dn 32 – 252 bucăți;
– Contor Dn 40 – 92 bucăți;
– Contor Dn 50 – 298 bucăți;
– Contor Dn 65 – 8 bucăți;
– Contor Dn 80 – 37 bucăți;
– Contor Dn 100 – 42 bucăți;
– Contor Dn 150 – 5 bucăți;

Achiziţie și montare contoare cu citire la distanţă – Compania de Apă Arieș

Denumire proiect Achiziție și montare contoare cu citire la distanță
Beneficiar S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A
Perioada 26.06.2015 – 26.04.2016
Valoare 14.487.236,91 lei fără TVA

Obiectivul acestui contract a constat în achiziția și montarea de contoare de apă rece, preechipate pentru transmiterea datelor la distanță, la agenţi economici, asociaţii de proprietari şi utilizatori casnici din municipiul Turda, municipiul Câmpia Turzii, Mihai Viteazu, Corneşti, Cheia, Bogata, Sânduleşti, Copăceni, Luna, Viişoara, Urca, Gligoreşti.

De asemenea, contractul a vizat și livrarea unor terminale de mână cu acumulator pentru citirea apometrelor, software-ului complet și hardware-ului aferent pentru sistemul de citire al apometrelor, un sistem de management al datelor primite de la contoare, precum și instalarea, punerea în funcțiune, testarea, întreținerea și instruirea personalului.

Contoarele cu citire la distanță oferă un avantaj operațional, permit citirea indexului de la o distanță de până la 1000 de metri, făcând posibilă determinarea consumului fără a fi necesară prezența consumatorului sau se poate realiza citirea chiar și în cazul unor cămine inundate. Avantajul clientului este că facturarea se face pe baza unui consum real, nu a unor estimări.

Contoarele cu citire la distanță permit aflarea consumului la orice moment, realizarea unor statistici cu privire la comportamentul de consum, fiind disponibil istoricul de consum din ultimele 13 luni. De asemenea, se pot depista pierderi de apă sau în cazul unor consumuri prea mari clienții pot fi avertizați să ia măsuri de verificare a instalației. Acest sistem face posibilă și detectarea intervențiilor neautorizate la contor.

Elsaco Electronic a urmărit:
• soluționarea imediată a problemelor aparute în sectoarele de apă din municipiul Turda, Câmpia Turzii și localitățile racordate la rețeaua de apă a Operatorului Regional din județul Cluj;
• aducerea sistemului de alimentare cu apă la standardele actuale;
• reducerea costurilor de exploatare;
• sporirea gradului de siguranță a personalului operator;
• îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației;

Pentru atingerea țintelor proiectului, s-au prevazut următoarele:
• înlocuirea contoarelor de apă rece cu durată de viață expirată cu altele noi cu citire la distanță.

Numărul de contoare prevăzute în contract a fost de 33.334.

Extindere reţele de apă și canalizare în comuna Sânmartin, localităţile Sânmartin, Cordău, Cihei și Rontău

Denumire proiect „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Sânmartin, localitățile Sânmartin, Cordău, Cihei și Rontău’’
Beneficiar Compania de Apă Oradea S.A.
Perioada 18.02.2015 – 31.12.2015
Valoare 1.912.650,78 lei fără TVA

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic realizează:

1. Execuția a zece noi stații de pompare apă uzată – deoarece în anumite zone ale aglomerărilor, configurația terenului natural nu permite curgerea gravitațională a apei uzate, era necesară pomparea apelor uzate menajere colectate, astfel s-a propus realizarea a zece stații de pompare apă uzată;
Staţiile de pompare apa uzată sunt executate în totalitate în subteran, la suprafaţă rămânând ocupată definitiv numai suprafaţa aferentă chepengului de acces în incinta staţiei și tabloul electric.
Stațiile de pompare ape uzate sunt de tip monobloc, integral prefabricate din fibră de sticlă, complet echipate cu: electropompe pentru apă uzată montate imersat, traductor de nivel hidrostatic, senzori de nivel tip plutitori, instalații hidraulice complete (conducte, vane sertar, vane de reținere cu bilă) și instalație de ventilare naturală.

2. Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată propuse și a dotărilor punctelor SCADA, prin branșare la rețeaua de alimentare cu energie electrică din zona amplasamentelor stațiilor.

3. Implementare și dotări pentru sistemul SCADA în rețeaua de canalizare – acestea se vor monta în stațiile de pompare apă uzată propuse, în scopul achiziției de date pentru implementarea unui sistem integrat SCADA pentru supravegherea și operarea automată a sistemelor de canalizare.

WP_20151106_10_13_40_Pro

Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad

Denumire proiect Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad
Beneficiar S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Perioada 03.06.2014 – 07.12.2015
Valoare 3.562.601,64 lei fără TVA

Lucrarile realizate au făcut parte din proiectul major: „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare, România”.
În cadrul proiectului “Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad SM-CL-06”, s-au realizat 82 de puncte de contorizare și monitorizare a presiunii.
ELSACO ENGINEERING a construit căminele de măsură, a furnizat și instalat toate echipamentele electro-mecanice și accesoriile necesare în vederea execuției lucrărilor pentru realizarea punctelor de monitorizare a debitelor și presiunilor, în conformitate cu specificațiile tehnice prezentate de Autoritatea Contractantă și a realizat și implementat aplicația SCADA.

Reabilitarea Staţiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei

Denumire proiect Reabilitare Stație epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Beneficiar ACET S.A. Suceava
Perioada 12.08.2013 – 26.08.2015
Valoare 8.500.295 lei fără TVA

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic S.R.L. realizează:

 • execuția lucrărilor civile;
 • execuția lucrărilor de montaj pentru echipamentele mecanice și hidromecanice;
 • execuția lucrărilor de instalații pentru rețelele de conducte tehnologice (de apă uzată, nămol, aer);
 • executia și proiectarea tablourilor electrice și de automatizare;
 • execuția lucrărilor de instalații electrice și automatizare;
 • SCADA: proiectare si execuție;
 • execuția lucrărilor de sistematizare și amenajare a terenului.

Aducţiune Apă Secașelor

Denumire proiect „CL3 Aducțiune Apă Secașelor (Aducțiune Sibiu-Ocna Sibiului, Aducțiune Ocna Sibiului – Miercurea Sibiului)’’
Beneficiar S.C. APA CANAL S.A. SIBIU
Perioada 27.09.2013 – 22.09.2015
Valoare 37.217.024,60 lei fără TVA

Investiția presupune realizarea sistemului zonal de alimentare cu apă Sibiu Nord-Vest.
În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic SRL a realizat trei obiecte.
Primele două sunt reprezentate de stațiile de pompare SP1 și SP2, unde s-au realizat următoarele elemente:
– echipamentul electromecanic (pompa);
– instalația hidraulică (conducte, piese de legatură, armături, aparate de măsură și control);
– instalații auxiliare (dispozitive pentru manevrarea echipamentului hidromecanic și a pieselor grele);
– instalația electrică de iluminat;
Din punct de vedere funcțional, având în vedere localitățile ce vor fi deservite, se disting 7 componente: aducțiunea Ocna Sibiului – Alamor, aducțiunea Alamor – Gusu, aducțiunea Presaca, aducțiunea Bogatu Român, aducțiunea Miercurea Sibiului, aducțiunea Apoldu de Sus, aducțiunea Apoldu de Jos. Cele 7 componente asigură alimentarea cu apă a localităților menționate și cuprind un amplasament pentru Gospodăria de Apă, cu rezervor de înmagazinare.

În cadrul Gospodăriilor de Apă este prevăzută o furnitură electrică și de automatizare, cu posibilitatea integrării și acționării din sistemul SCADA, care realizează următoarele:
– măsurarea continuă a nivelului și sesizarea a 3 trepte reglabile de nivel a apei din rezervor (nivel minim avarie, nivel minim lucru, nivel maxim lucru), cu transmiterea stărilor aferente la dispecer. Nivelul minim lucru reprezintă nivelul atingerii rezervei intangibile de incendiu;
– măsurarea continuă a debitului pe conducta de refulare (1 punct de măsură), utilizând un debitmetru electromagnetic compact, cu transmiterea semnalului aferent la dispeceratul SCADA.

Cel de-al treilea obiect, prevede o stație de clorare ce este dimensionată pentru debitul aferent fiecărei gospodării de apă. Pentru monitorizarea funcționării stației de clorare, aceasta este dotată cu echipament de integrare în sistemul SCADA, care urmărește:
– măsurarea continuă a concentrațiilor de gaz de la instalație și butelii;
– măsurarea continuă a presiunii la butelii;
– măsurarea continuă a concentrațiilor de clor remanent.

La gospodăriile de apă și la cele două stații de pompare sunt prevăzute instalații electrice. Pentru fiecare obiectiv sunt realizate instalații electrice interioare și exterioare de iluminat, prize, forță și prize de pământ aferente. Alimentarea cu energie electrică a tablourilor electrice T.G. este realizată din rețelele existente în zonă.

Reabilitarea Staţiei de tratare a apei Valea de Peşti şi a Captării Lazăru, Valea Jiului

Client Hidroconstrucția Banat
Perioada 2014 – 2015
Valoare 2.465.769,40 lei

În data de 16.04.2015 a fost făcută recepția proiectului ”Reabilitarea Staţiei de tratare a apei Valea de Peşti şi a Captării Lazăru”, Valea Jiului, la care Elsaco Electronic a avut calitatea de subcontractant și furnizor de echipamente și servicii.
Investiția, care a constat în lucrări de instalații electrice, furnizare tablouri și servicii SCADA, a avut o valoare de 2.465.769,40 lei fără TVA .
Proiectul s-a desfașurat în perioada iulie 2014-aprilie 2015.

Modernizarea sistemelor de tratare a apelor uzate în Nehoiu, Pogoanele și Pătârlagele (CL)

Beneficiar Hidroconstrucția București
Perioada 03.12.2014 (+ 12 luni, perioada de notificare a defectelor)
Valoare 2,274,329 lei

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic S.R.L., a realizat modernizarea sistemelor de apa și apă uzată:

 • Reabilitare staţie de pompare Zagastru;
 • Construcţie rezervor Muscel;
 • Construcţie staţie pompare apă Muscel;
 • Aducțiune Pătârlagele-Muscel;
 • Extindere reţele apă-distribuţie;
 • Construcţii staţii pompare apă uzată;
 • Extindere reţele canalizare;
 • Modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în Pogoanele;
 • Foraje (reabilitare 2 existente și construirea a 3 foraje noi);
 • Reabilitare rezervor, reabilitare staţie pompare și reabilitare aducțiune;
 • Reabilitare și extindere reţele distribuţie;
 • Construire staţii pompare apă uzată;
 • Extindere și reabilitare reţele canalizare;

Modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în Buzău și Nehoiu

Client Hidroconstrucţia Siriu
Perioada 27.02.2013 – 01.09.2014 (+12 luni, perioada de notificare a defectelor)
Valoare 18.035.402,70 lei

Elsaco Electronic a realizat în cadrul contractului: lucrări de instalaţii electrice, automatizare si sistem SCADA, instalaţii mecanice aferente staţiei de tratare apă potabilă Siriu, staţiilor de pompare apă potabilă si apă uzată, rezervoare.

APA GRUP Botoșani

Lucrări pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei și de canalizare în Botoșani – ISPA 2004 RO 16 P PE 001

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană în proporţie de 50,05% și de bugetul de stat de 49,95%.

Tip proiect Proiect Apă
Client APA GRUP Botoșani
Perioada 2008 – 2011

Scopul investiţiei constă în îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în ceea ce privește apa și apa uzată în Botoșani, în scopul alinierii la exigenţele impuse de standardele europene în domeniul conservării și protecţiei mediului înconjurător.

În ceea ce privește obiectivele generale amintim de:

 • îndeplinirea standardelor europene privind apa potabilă;
 • siguranţa îmbunătăţită a sistemului de alimentare cu apă;
 • reducerea pierderilor fizice de apă;
 • conformarea la standardele europene privind protecţia mediului;
 • reducerea poluării râurilor și a infiltraţiilor.

Elsaco Electronic, în calitate de membru asociat în consorţiul Hidroconstrucţia S.A. – Elsaco Electronic S.R.L., a executat următoarele lucrări:

 • reabilitarea reţelei de apă: 26 străzi – 15.38 km traseu;
 • reabilitarea reţelei de canalizare: 7 străzi – 2.75 km traseu;
 • lucrări pentru conductele de apa brută;
 • sistem SCADA: 28 puncte de monitorizare cu dispecer.

SC Aquabis SA Bistriţa

Reabilitarea facilităţilor de tratare a apei potabile, judeţul Bistriţa Năsăud ISPA 2003/RO/16/P/PE/025-03

Tip proiect Proiect Apă
Client SC Aquabis SA Bistriţa
Perioada 2009 – 2010

Scopul investiţiei constă în îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în ceea ce privește apa și apa uzată în Bistriţa Năsăud, în scopul alinierii la exigenţele impuse de standardele europene în domeniul conservării și protecţiei mediului înconjurător.

Obiectivele investiţiei constau în lucrări de proiectare si executie pentru reabilitarea statiei de tratare a apelor din Bistriţa Bârgăului pentru asigurarea alimentării cu apă a peste 36 000 de locuitori și tratarea nămolurilor rezultate din procesul tehnologic din staţia de tratare a apelor Bistriţa.

Elsaco Electronic, în calitate de membru asociat în consorţiul Hidroconstrucţia S.A. – Elsaco Electronic S.R.L., a executat următoarele lucrări:

 • furnizarea de echipamente mecanice, electrice și automatizări;
 • furnizarea și instalarea unei staţii de deshidratare a nămolului sedimentat de tip presă cu bandă;
 • lucrări de reabilitare a filtrelor rapide gravitaţionale, a decantoarelor suspensionale pulsatoare, a staţiilor de pompare ce deservesc întreaga staţie și a sistemelor de dozare chimicale;
 • lucrări de reabilitare a instalaţiilor electrice și automatizări și dotarea cu noi tablouri electrice pentru toate obiectivele staţiei de tratare;
 • implementare sistem SCADA pentru automatizare, monitorizare și procesarea datelor.

SC Compania de Apă SA Buzău

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare și epurare în Municipiul Buzău” – Echipare foraje surse de apă

Tip proiect Proiect Apă
Client SC Compania de Apă SA Buzău
Perioada 2010 – 2010

Scopul investiţiei constă în reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare și epurare în municipiul Buzău – echipare foraje surse de apă din municipiul Buzău.

Obiectivele investiţiei au implicat echiparea a 60 de foraje din cele patru surse de apă: Crâng, Sud, Est și Zahar, precum și realizarea a 12 cămine unde au fost montate 12 debitmetre.

Elsaco Electronic, în calitate de antreprenor general, a executat următoarele lucrări:

 • achiziţie și montaj echipamente de pompare, instalaţii electrice și hidraulice, 12 debitmetre cu ultrasunete de apă rece pe conductele de aducţiune a celor patru staţii de pompare (gospodării de apă);
 • implementarea unui sistem SCADA ce asigură:
  • comanda și monitorizarea funcţionării celor 60 foraje;
  • monitorizarea nivelului în rezervoarele de acumulare amplasate în cele patru gospodării de apă;
  • monitorizarea presiunii și a celor două debite instantanee – volum apă plecare din staţia de pompare Crâng;
  • monitorizarea debitelor instantanee și volum apă cumulat, transmise de cele 12 debitmetre cu ultrasunete de apă rece montate pe conductele de aducţiune;
 • 1 centru dispecer – implementare centru SCADA, comunicaţie radio;
 • prezentarea unui proiect tehnic de execuţie pentru instalaţiile electrice și SCADA.

Reabilitare captare Gropeni și staţie nouă tratare, staţii pompare apă brută și potabilă, conducte principale apă brută și potabilă – sistem regional

Denumire proiect Reabilitare captare Gropeni și stație nouă tratare, stații pompare apă brută și potabilă, conducte principale apă brută și potabilă – sistem regional
Client Arcon Galaţi în asociere cu Tancrad
Beneficiar Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila
Perioada 06.2014-11.2015
Valoare 660.000 euro

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat furnizarea de:

 • vane sertar;
 • vane fluture;
 • compensatori de montaj;
 • vane de aerisire;
 • vane cuţit;
 • vane de reţinere;

Construcţii și instalaţii

Instalaţii electrice curenţi tari aferente construcţiei Clădire de birouri cu spaţii comerciale – Iulius Mall Timișoara

Denumire proiect Instalații electrice curenți tari aferente construcției Clădire de birouri cu spații comerciale, regim de înălțime S+D+P+10E- CLĂDIRE UBC1
Beneficiar Iulius Mall Timișoara
Perioada 2017
Valoare 795.880,83 € fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a executat lucrări de instalații electrice curenți tari și anume:
• instalații interioare iluminat normal și de siguranță;
• distribuția cu energie electrică interioară – alimentare normală și alimentare de rezervă;
• instalație de egalizare potențial;
• instalație de protecție impotriva trăsnetului;
• instalații de prize și forță;
• sistem energy management;
• livrare, montaj și punere în funcțiune echipamente: tablouri de distribuție, transformatoare uscate 1250kVA, sistem de celule medie tensiune 20 kV 630A, grup generator Diesel 1250kVA, UPS trifazat 40kVA, baterie de compensare, filtru activ pentru eliminare armonici, contoare trifazate.

Proiect Romcarton

Denumire proiect Proiect Romcarton
Beneficiar Romcarton S.A.
Perioada 2017
Valoare 2.109.044,75 euro

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a executat:
• alimentarea cu energie electrică;
• distribuția energiei electrice;
• iluminatul interior normal și de siguranță;
• prize 230/400 V, receptoare de putere;
• instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice (paratrăsnet).

Baraj Bucecea, Botoșani

Denumire proiect Înlocuire mecanism de acționare la vana de închidere pe conducta Dn 2200 mm la priza de apă baraj Bucecea, județul Botoșani
Beneficiar Administrația Bazinală de Apă Siret
Perioada 21.04.2017 – 13.12.2017
Valoare 144.519,67 lei fără TVA

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a executat:

 • dotarea vanei plane 2,50×1,60 m de închidere pe conducta DN 2200 mm cu mecanisme de acţionare electromecanice cu reductoare de turaţie;
 • instalaţii electrice.

AZ Zeno Kliniek

Denumire proiect AZ Zeno Kliniek
Beneficiar Spital AZ Zeno – (Subcontractant EEG )
Perioada 2016 – 2017
Valoare € 700.000

În cadrul proiectului Elsaco Electronic realizează lucrări de montraj instalații încălzire și răcire, montaj centrală termică.

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în judeţul Vâlcea – construire Staţii de sortare Brezoi şi Râureni

Beneficiar Consiliul Județean Vâlcea
Perioada 2015 – 2017
Valoarea 2.701.981,28 lei fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat:
• lucrări mecanice;
• lucrări electrice și SCADA.

Extindere sisteme alimentare cu apă și canalizare în Craiova – Reabilitare staţie de apă Bordei

Beneficiar S.C. Compania de Apă Oltenia S.A
Perioada Martie 2015 – Iunie 2016
Valoarea 1.133.360,69 lei fără TVA

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a executat:
– instalații electrice de iluminat interior și exterior;
– alimentare pompe apă potabilă și uzată;
– proiectare și execuție;
– montaj tablouri forță și automatizare grupuri pompare apă potabilă și grupuri pompare apă uzată;
– branșamente electrice.

Construirea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, staţiei de sortare și staţiei de compost în Haret, judeţul Vrancea

Beneficiar Consiliul Județean Vrancea
Perioada 2015 – 2016
Valoarea 2.341.775,24 lei fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a executat lucrări de instalații electrice iluminat interior și instalații electrice iluminat exterior, rețele exterioare, sistem de protecție împotriva trăsnetului.

“Construcţia a două staţii de transfer deșeuri în judeţul Alba”

Beneficiar Consiliul Judeţean Alba
Perioada 31.03.2015 – 31.06.2016
Valoarea 629.297,45 lei fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează lucrările de instalaţii electrice pentru staţia de transfer Blaj și staţia de transfer Tărtăria.

“Închiderea depozitelor neconforme de deșeuri din mediul urban din judeţul Alba”

Beneficiar Consiliul Judeţean Alba
Perioada 31.03.2015 – 31.03.2016
Valoarea 99.375,11 lei fără TVA

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic realizează instalațiile de alimentare cu energie electrică pentru pompa levigat și tablou electric complet echipat, pentru închiderea depozitelor neconforme de deșeuri Blaj, Abrud și Ocna Mureș.

Execuţia depozitului de deșeuri Remetea

Beneficiar Consiliul Judeţean Harghita
Perioada 20.07.2015 – 24.05.2016
Valoare 2.867.881,80 lei fără TVA

Indicii urbanistici rezultați în urma autorizării lucrărilor propuse prin prezentul proiect sunt următorii:
– Suprafața amplasamentului: 200.000 mp
– Suprafață construcții: 724,12 mp
– Suprafață desfășurată construcții: 944,99 mp
– Procentul de ocupare al terenului: 0,4 %
– Coeficientul de utilizare al terenului: 0,005

Investiția se referă la realizarea unui Sistem de management integrat al deșeurilor, în judeţul Harghita, cuprinzând realizarea unui centru de management al deșeurilor în comuna Remetea (format dintr-un depozit de deșeuri nepericuloase, o instalație de compostare, o instalație de sortare) precum și realizarea a 2 stații de transfer și a celor 7 centre de colectare selectiva a deșeurilor reciclabile noi și 1 centru existent la Sânsimion, inclusiv achiziționarea echipamentelor, precum și instruirea, publicitatea cât și închiderea definitivă a 8 depozite de deșeuri neconforme, clasa b, în județul Harghita.
Centrul de management al deșeurilor este proiectat să aibă o durată de funcționare de 25 ani (3 celule, prima celulă funcționând 6,2 ani). Suprafața totală a primei celule este de 4,2 ha, iar suprafața totală aferentă depozitului pentru întreaga perioadă de funcționare este de 11,5 ha.
Elsaco Electronic a executat:
• lucrări electrice:
– circuite electrice exterioare – de alimentare și iluminat exterior;
– circuite electrice interioare – de iluminat, prize și montare aparate electrice/corpuri de iluminat;
– circuite de curenți slabi pentru calculatoare și telefonie;
– post de transformare prefabricat;
• lucrări hidraulice:
– stație de pompare și rezervor de incendiu;
– stații de pompare levigat.

Proiect “Immochan 2”

Beneficiar S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE SRL
Perioada Decembrie 2015 – Februarie 2016
Valoarea 31.930 EURO

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a furnizat și montat o unitate de climatizare de tip rooftop, necesară asigurării microclimatului interior în Centrul Comercial Coresi Brașov.

Sistem integrat de management al deșeurilor Caraș-Severin

Beneficiar Hidroconstrucția Banat
Perioada 25.07.2014 – 31.01.2016
Valoarea 201.492,99 lei fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic S.R.L. a realizat lucrări de instalații electrice pentru:
1. Stația de transfer POJEJENA;
2. Stația de transfer BOZOVICI;
3. Stația de transfer OȚELU ROȘU.

Proiect Immochan

Construire Centru Comercial P+1, Împrejmuire, Amenajări exterioare, Semnalistică Publicitară şi Organizare de şantier

Beneficiar S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE SRL
Perioada iulie 2014-martie 2015
Valoarea 6.168.915,00 lei

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic s.r.l. a furnizat și montat 37 de echipamente de climatizare de tip rooftop necesare asigurării microclimatului interior în Centrul Comercial Coresi Brașov.

Stadionul Municipal Botoșani

Beneficiar Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani prin AG Energobit SA Cluj
Perioada 30.05.2014 – 30.09.2014
Valoare fara TVA 2.85 milioane lei

Elsaco a executat instalația de încălzire gazon și instalație nocturnă.

Proiect Fălticeni

Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni

Beneficiar S.C. ACET S.A. Suceava
Perioada octombrie 2013 – august 2014
Valoarea 5.996.044,50 lei

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic s.r.l. a realizat construcțiile civile pentru noua Stație de epurare ce va deservi orașul Fălticeni.

Campus Școlar “Demostene Botez”, Trușești

Beneficiar Comuna Trușești
Perioada mai 2011 – iunie 2013
Valoare fara TVA 23.4 milioane lei

Elsaco a executat lucrări de construcții și instalațiile aferente acestora la obiectul de investiții Campus Școlar “Demostene Botez”, Trușești, județul Botoșani.

Managementul deșeurilor

Consiliul Judeţean Sălaj

Proiectare și lucrări de execuţie pentru investiţiile cuprinse în proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul Sălaj”

Subcontractant de specialitate al consorţiului: Hidroconstrucţia S.A. – Iridex Group S.R.L.

Client Consiliul Judeţean Sălaj
Perioada 2012-2013

Proiectul prevede realizarea unui depozit ecologic de deșeuri, a unor staţii de sortare și de tratare mecanico-biologică a reziduurilor și a trei staţii de transfer care vor fi amenajate în Crasna, Sânmihaiu Almașului și Surduc.

Printre obiectivele proiectului se numără eliminarea efectelor negative generate de depozitarea neconformă, reducerea cantităţilor de deșeuri ce vor ajunge în depozit, diminuarea neplăcerilor vizuale, a mirosurilor și a altor factori perturbatori ce ameninţă sănătatea umană, precum și optimizarea costurilor de management al deșeurilor.

Consiliul Judeţean Mureș

Construcţia depozitului zonal de deșeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică și închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureș

Subcontractant de specialitate al consorţiului: Hidroconstrucţia S.A. – Iridex Group S.R.L.

Client Consiliul Judeţean Mureș
Perioada 2011-2013

Construirea acestui depozit integrat de deșeuri în judeţul Mureș are o componentă unică în Europa: tratarea mecano-biologică a deșeurilor, un proces de macerare și neutralizare biologică ce transformă deșeurile într-o masă inertă care nu mai produce gaz. Depozitul de deșeuri va conţine 3 alveole cu o capacitate totală de 5 milioane mc.

Obiectivele implementării Sistemului Integrat de Gestionare a Deșeurilor în judeţul Mureș sunt:

 • închiderea depozitelor neconforme de deșeuri Târgu Mureș – Cristești, Reghin, Iernut, Luduș și Sovata;
 • construcţia noului depozit conform de deșeuri Sânpaul;
 • construcţia staţiei de tratare mecano-biologică Sânpaul.

Consiliul Judeţean Giurgiu

Construcţia Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), a staţiei de sortare și a staţiei de compostare de la Frăţești, judeţul Giurgiu.

Tip proiect Proiect Mediu
Client Consiliul Judeţean Giurgiu
Perioada 2011 – 2012

Obiectivele investiţiei:

 • Asigurarea conformităţii cu legislaţia UE privind colectarea deșeurilor din ambalaje, prin construirea unei staţii de sortare a deșeurilor, precum și prin implementarea unui sistem de colectare selectivă;
 • Asigurarea conformităţii cu legislaţia UE privind depozitarea deșeurilor biodegradabile, prin construirea unei staţii de transfer și de compostare a deșeurilor, precum și prin implementarea unui sistem de colectare selectivă.

Măsurile propuse prin proiect au vizat:

 • construcţia unui Centru de Management Integrat al Deșeurilor în localitatea Frăţești, judeţul Giurgiu;
 • construcţia de centre de colectare a deșeurilor voluminoase în: Giurgiu, Mihăilești, Bolintin Vale;
 • puncte de colectare a deșeurilor (reciclabile, mixte, biodegradabile);
 • colectarea și transportul deșeurilor către Centrul de Management Integrat (CMID) sau depozite de deșeuri ecologice.

Sistemul de management integrat al deșeurilor din judeţul Giurgiu, centrul de management integrat al deșeurilor Frăţești presupune executarea unui ansamblu de platforme, imobile și anexe tehnice necesare desfășurării unui flux optim al activităţii.

Instalaţiile electrice necesare bunei funcţionări a acestora au fost executate de către Elsaco Electronic în calitate de subcontractant al asocierii Hidroconstrucţia S.A. – Iridex Group S.R.L.

PROIECTE AUTOMATIZĂRI ȘI SCADA

Proiect Harviz SA

Achiziție și instalare echipament SCADA – Harviz SA

Tip proiect SCADA
Client Harviz SA, Miercurea Ciuc
Perioada 2014 – 2016
Valoare 1.3 milioane euro

Proiectul presupune realizarea unui sistem informatic de proces complex, SCADA Regional, care permite monitorizarea şi telecontrolul parametrilor de bază aferenţi sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, din aglomerările urbane din judeţul Harghita, administrate de către Operatorul Regional S.C. Harviz S.A.

Elsaco va asigura:

 • Livrarea și instalarea instrumentației de proces;
 • Proiectarea, execuția și instalarea dulapurilor electrice de automatizare și control;
 • Parametrizarea sistemelor de automatizare;
 • Monitorizarea şi controlul central al sistemelor de automatizare locale;
 • Implementarea sistemului de comunicație;
 • Echipamentele hardware și software necesare pentru realizarea Dispeceratului Regional (DR) şi a 2 Dispecerate Zonale (DZ1, DZ2)
 • Punerea în funcțiune, testarea și mentenanța întregului Sistem SCADA Regional

SCADA Harviz foto

Sistem pentru monitorizarea online a parametrilor de mediu din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Suceava

Beneficiar Consiliul Județean Suceava
Perioada 15.08.2015-11.03.2016

Proiectul privind Închiderea depozitelor urbane existente în județul Suceava, presupune ecologizarea vechiilor depozite de deșeuri din județul Suceava în sensul construirii unui sistem de impermeabilizare, având drept scop principal reducerea la maxim a impactului de mediu pe toate componentele acestuia, respective apă – aer – sol.
Proiectul s-a derulat pe raza întregului județ Suceava și a presupus închiderea a 7 depozite de deșeuri urbane din localitățile: Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Siret.

După finalizarea lucrărilor de închidere a depozitelor de deșeuri, acestea vor intra într-o perioadă de monitorizare privind evoluția în timp a construcției propriu-zise precum și a indicatorilor de mediu relevanți sub directa supraveghere a Agenției de Protecția Mediului.

În acest context, fiecare depozit de deșeuri este prevăzut cu câte un container modular din oțel termostatat pentru monitorizare parametri de mediu, dotat cu un sistem de Colectare a datelor și notificare la funcționare necorespunzatoare (avarii – inclusiv sisteme de protecție) din care sistemul de date site-server este parte componentă.
Containerele sunt alimentate cu energie electrică și sunt conectate la serviciile de date/internet la care se conectează întregul sistem.

Colectarea datelor conform proiectului, face referire la 3 parametri de mediu, respectiv:
1. Nivelul concentrației de gaz metan CH4 măsurat în puțurile și ferestrele de aerare practicate în corpul depozitelor de deșeuri, realizat dintr-un sistem de echipamente compus din senzor (detector) gaz CH4 – controller, având un numar variabil de puncte de măsură pentru fiecare locație.
2. Nivelul concentrației de amoniu NH4 măsurat într-un puț de apă forat în zona limitrofă depozitelor de deșeuri, realizat dintr-un sistem de echipamente compus din senzor apă NH4 – controller, având câte un singur punct de măsură pentru fiecare locație.

3. Nivelul levigatului acumulat în căminele de colectare prin intermediul sistemului de drenare realizat la baza depozitelor, realizat dintr-un sistem de echipmente traductor de nivel – controller, având un număr variabil de puncte de măsură pentru fiecare locație.

Consultarea locală a datelor colectate la nivelul fiecarui depozit este posibilă prin interfața de operare HMI de tip WinDISP instalată pe calculatorul din container. Utilizarea acestei interfețe este destinată pentru punerea în funcțiune și pentru intervenții sau analize realizate direct în site. Pentru accesul la informații prin web se folosește calculatorul central și interfața Emmsys.

La nivelul calculatorului central este instalat programul de aplicație Elsaco Emmsys. Acesta achiziționează periodic datele de la calculatoarele instalate în site-uri, memorează datele în baza de date SQL centralizată și expune datele pentru analiză și generare de rapoarte sub forma unei aplicații web.
Accesul la aplicație este securizat prin user și parolă. Utilizatorii sunt restricționați pentru vizualizare numai pentru propriile date (de exemplu utilizatorii din Suceava nu vor putea vedea datele de la Vatra Dornei). Există conturi de acces și pentru utilizatori care trebuie să vadă datele de la toți senzorii.

Elsaco a asigurat:
– achiziționarea, livrarea și punerea în funcțiune a echipamentelor IT;
– instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a software-urilor de monitorizare a parametrilor:
WinDisp – stații locale
EMMSYS – server

Reabilitarea și modernizarea staţiei de epurare a apei uzate – ACET Suceava, România

Tip proiect SCADA
Client ACET Suceava
Perioada 2010-2011

Obiectivul general al investiției l-a constituit realizarea unei linii complete de tratare a apelor uzate care conține patru procese tehnologice complexe: o treaptă de epurare mecanică, o treaptă de epurare biologică avansată cu nitrificare și denitrificare, o treaptă pentru eliminarea biologică și chimică a fosforului și o linie modernă de prelucrare a nămolului.

Elsaco a asigurat:

 • lucrări electrice de joasă tensiune;
 • livrarea și montajul instrumentației de măsură și control;
 • componente SCADA: livrare și instalare echipamente PLC, echipamente dispecer de control, software, precum și testarea acestora și punerea în funcțiune;
 • iluminat exterior
 • livrare și montaj instrumentație de măsură și control
 • componente SCADA: livrare și instalare echipamente PLC, echipamente dispecer de control, softeware, precum și testarea acestora și punerea în funcțiune
 • echipamente hardware și software necesare pentru realizarea comunicației GPRS cu bazinele de retenție Burdujeni și Mirăuți

Sistemul SCADA propus de ELSACO ELECTRONIC SRL include următoarele:

 • procurarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor informatice din camera de control SCADA a stației de epurare (stație IPC, monitoare, imprimantă, panouri operator);
 • procurarea licențelor software necesare pentru implementarea sistemului SCADA, inclusiv serviciile asociate de configurare, engineering și punere în funcțiune a aplicațiilor software;

Reabilitarea și modernizarea staţiei de epurare Zimnicea

In 2010, Apa Serv SA, operatorul regional de apa și apă uzată, în scopul alinierii la exigenţele impuse de standardele europene în domeniul conservării şi protecţiei mediului înconjurător demarează în cadrul unor proiecte reabilitarea şi extinderea staţiei de epurate Zimnicea la o capacitate totală de 14800 PE.

Tip proiect SCADA
Client Apa Serv SA Alexandria
Perioada 2012-2013

Elsaco a asigurat:

 • lucrările civile
 • lucrări electrice de joasă tensiune
 • livrare și instalare panou TS2, transformatoare, celule și echipamente auxiliare;
 • iluminat exterior
 • livrare și montaj instrumentație de măsură și control
 • componente SCADA: livrare și instalare echipamente PLC, echipamente dispecer de control, softeware, precum și testarea acestora și punerea în funcțiune
 • livrare și montare instalație de detecție și alarme antiefracție

Obiectivul general al investiției este realizare treptelor de tratare primară, secundară, terţiară a apei uzate, tratarea nămolului, valorificarea biogazului, deshidratarea nămolurilor, dezafectarea şi demolarea structurilor vechi, precum şi menţinerea la parametri nominali de funcţionare ai acestui obiectiv.

Sistem SCADA pentru rețeaua de apă potabilă în regiunea Florești

Realizarea unui sistem la cheie care să permită achiziția de date și controlul rețelei de alimentare cu apă în mod automat.

Tip proiect SCADA
Client Servicii Comunale Florești, Republica Moldova
Perioada 2012-2014

Elsaco a asigurat:

 • lucrări electrice și de automatizare;
 • livrare și montaj de panouri electrice și automatizare, instrumentație de măsură și control;
 • proiectarea și implementarea unui sistem SCADA pentru monitorizarea stării de funcționare a echipamentelor, consumul de energie, orele de funcționare precum și informații despre nivelul în rezervoarele din rețea;
 • testarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică și instruirea personalului

Elsaco a implementat un sistem SCADA pentru automatizarea şi controlul proceselor din cele șapte puțuri din Gura Cainarului și a rezervoarelor din rețea: Gura Caianului, Marculești și Florești. Sistemul realizează conceputul de control operațional complet automatizat și sigur al tuturor punctelor de interes.

Sistem automatizat SCADA Cahul

Asigurarea (livrarea și instalarea) echipamentului pentru sistemul automatizat SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) de monitorizare a procesului tehnologic de aprovizionare cu apă și transportare a apelor uzate în cadrul IM Apă Canal Cahul.

Tip proiect SCADA
Client Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, Republica Moldova
Perioada 2012-2013

Elsaco a asigurat:

 • lucrări electrice de automatizare;
 • livrare și montaj panouri electrice și automatizare, instrumentație de măsură și control;
 • achiziția echipamentelor;
 • lucrări electrice de joasă și medie tensiune, cu montaj cablu și conexiuni echipamente, livrare și instalare tablouri generale de distribuție, dulapuri electrice joasă tensiune, transformatoare electrice medie tensiune, celule medie tensiune;
 • proiectarea și implementarea unui sistem de automatizare SCADA;
 • testarea și punerea în funcțiune a sistemului;
 • instruirea și furnizarea documentației tehnice

Implementarea și operarea acestui sistem aduce beneficii în dezvoltarea strategiilor de management, optimizarea procesului tehnologic, reducerea consumurilor de energie și a pierderilor tehnologice, eficientizarea controlului si exploatării echipamentelor, utilajelor și rețelelor.

Sisteme CCTV și securitate, sisteme curenţi slabi

Primăria Gura Humorului

Realizarea unui sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranţei și prevenirea criminalităţii în orașul Gura Humorului

Tip proiect Proiect Securitate
Client Primăria Gura Humorului
Perioada 2011 – 2012

Obiectivul general al proiectului este de a monitoriza acele zone aflate pe teritoriul orașului Gura Humorului care se caracterizează ca având un grad crescut de risc social, atât din punct de vedere infracţional, cât și din punct de vedere al producerii accidentelor.

Scopul și obiectivele operationale:

 • Supravegherea obiectivelor aflate pe teritoriul orașului Gura Humorului;
 • Monitorizarea zonelor limitrofe unor intersecţii rutiere importante din centrul orașului;
 • Monitorizarea traficului din zonele cheie ale orașului.

În calitate de antreprenor general, Elsaco a executat următoarele lucrări:

 • instalarea unui sistem de supraveghere video urbană, cu 48 de camere IP mobile PTZ 36X de exterior;
 • montaj tablouri electrice, alimentare camere și branșamente electrice;
 • lucrări montaj stâlpi metalici pentru camere;
 • realizare dispecerat monitorizare cu 6 staţii operare și sistem video wall cu 8 panouri;
 • realizare reţele magistrale fibră optică pentru transmisia datelor de la camere;
 • dulapuri RACK cu servere și storage network de mare capacitate redundante;
 • sistem de analiză trafic la intrarea și ieșirea din oraș.

Înapoi la început