Studii de caz

PROIECTE ENERGETICE
Centrale de cogenerare

Municipiul Oradea

Denumire proiect Implementare proiect la sursa CET Oradea
Client Primăria Municipiului Oradea
Perioada 2014 — 2016

Activități:

• management de proiect;
• obținere aprobări și autorizații;
• inginerie și proiectare;
• execuție lucrări de construcții și instalații;
• furnizare echipamente și materiale;
• lucrări tehnologice mecanice, electrice și de automatizare;
• instruire personal, teste și PIF, test de performanță, piese de schimb.

Elemente cheie:

• 88% eficiență globală de cogenerare, 96% eficiență termică CAF;
• turbină cu gaze de înaltă eficiență de 45 MWe (General Electric);
• un recuperator de căldură aferent turbinei de 50 MWt;
• un acumulator de căldură de cca. 355 MWh;
• două cazane de apă fierbinte de 116.3 MWt;

Chimcomplex – Borzești, Onești

Denumire proiect Instalație de cogenerare II
Client S.C. Chimcomplex S.A. Borzești
Perioada 2014-2015

Proiectul a presupus achiziția, montajul și punerea în funcțiune a instalației de cogenerare.

Elsaco Electronic, în calitate de Antreprenor General a proiectat și executat următoarele lucrări:

 • soluție tehnologică integrată;
 • instalație tehnologică turbină cu gaz și generator,
 • instalație de automatizare și control turbină cu gaz și generator;
 • instalație tehnologică cazan recuperator ;
 • instalație de automatizare și control cazan recuperator ;
 • instalație de alimentare cu gaz;
 • instalație de ridicare a presiunii – Compresor de gaz ;
 • instalație de aer comprimat – Compresor de aer;
 • instalație de răcire cu apă;
 • instalație de monitorizare SCADA (servere, stații PC, contoare);
 • instalații electrice Joasă Tensiune (AC și DC);
 • instalații electrice Medie Tensiune inclusiv post de transformare.

Municipiul Botoșani

Denumire proiect Implementare proiect la sursa CET Botoșani
Client Municipiul Botoșani
Perioada 2011 — 2013
Calitate Lider de asociere

Elsaco a asigurat servicii și echipament după cum urmează:

 • proiectare & engineering pentru centrala termică și stații, incluzând:
 • infrastructura și clădirile;
 • achiziționarea echipamentului;
 • lucrări civile, mecanice și electrice;
 • execuția instalațiilor de joasă și medie tensiune, panourilor de distribuție generală, dulapurilor de joasă tensiune, transformatoarelor de tensiune medie, celulelor de medie tensiune;
 • proiectarea și implementarea sistemului de automatizare DCS cu panouri locale, stațiilor de operare, aplicațiilor software;
 • instalare și punere în funcțiune;
 • instruirea operatorilor.

Municipiul Bacău

Denumire proiect Ciclu combinat 14 MWT, cazane auxiliare, adaptarea schemei termomecanice în CET1 Chimiei, Bacău
Client Municipiul Bacău
Perioada 2011 — 2013
Calitate Lider de asociere

Activități:

• proiectare și inginerie pentru centrală, inclusiv infrastructură și construcții, proiectare și implementare sistem de automatizare DCS;
• achiziție echipamente;
• lucrări civile și mecanice, electrice, inclusiv execuția instalațiilor de joasă și medie tensiune, tablouri de distribuție, transformatoare de medie tensiune;
• instalare și punere în funcțiune;
• instruire personal.

SC Energomur SA

Modernizarea producției și distribuției de energie termică în ansamblul de locuințe Dâmbu Pietros – faza cogenerare

Tip proiect Energie și Mediu
Client SC Energomur SA
Perioada 2008-2010

Centrala în cogenerare este destinată producerii combinate de energie termică și electrică și are în componență:

 • două motoare de 600 kw cu circuitele de apă caldă și de răcire aferente;
 • instalaţii de ventilaţie;
 • izolaţie fonică, senzori de fum, alarmă, instalaţii de automatizare, rampe de gaz, vas de acumulare apă caldă.

Modernizarea producţiei și distribuţiei de energie termică s-a desfășurat prin realizarea, în C.T. nr. 2, a unei centrale de cogenerare care produce, cu ajutorul unor agregate de cogenerare, agent termic primar necesar preparării a.c.c. și energie electrică ce se debitează în Sistemul Energetic Naţional.

Tehnologii de protecţie a mediului

Instalaţie nouă de desulfurare (DeSOx) în CET 2 Iași

Beneficiar Municipiul Iași
Operator Termoficare Veolia Energie Iași S.A.
Perioada 2014 – 2016
Valoare 21.6 milioane euro

Proiectul a vizat realizarea unei instalații de desulfurare a gazelor de ardere rezultate de la cazanul de abur retehnologizat (IMA 4) din CET2 Iaşi pentru încadrarea concentrației emisiilor de bioxid de sulf (SO2) ale acestuia în limitele prevăzute de normele de mediu.
Obiectivul principal al proiectului a fost și este de a asigura, prin implementarea acestei instalații de desulfurare, conformitatea la normele europene de mediu, aspect absolut necesar pentru obținerea de către centrala ieșeană a permisului de funcționare – pe de o parte, dar și pentru reducerea costurilor de producție ale centralei – pe de altă parte.

Implementare investiției a avut în vedere reducerea emisiilor de sulf din atmosferă, cu scopul creșterii eficienței energetice în alimentarea cu căldură.

Elsaco Electronic, în calitate Executant, a implementat și pus în funcțiune la timp și cu succes investiția, în cadrul Probelor de Performanță efectuate la mijlocul lunii aprilie 2016 fiind obținute rezultate excelente ale parametrilor garantați.
În cadrul proiectului Elsaco a asigurat:
– servicii generale (relevee, documentații As-built, Manuale de exploatare și întreținere);
– servicii de proiectare și engineering;
– lucrări și servicii asociate construcțiilor;
– instalații tehnologice mecanice, electrice și de automatizare;
– instalații de detecție și semnalizare incendiu, control acces;
– furnizare piese de schimb pentru 2 ani;
– punere în funcțiune și instruire personal Beneficiar, Teste de Performanță.

Sisteme termoficare

Reabilitarea reţelelor termice primare, etapa I – Constanţa

Denumire proiect “Reabilitarea reţelelor termice primare / transport a energiei termice din municipiul Constanța – Etapa I”
Beneficiar Primăria Municipiului Constanța
Durata 2022-2023
Valoare investiție: 103 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

Activități:
• reabilitarea a 21,605 km traseu aparținând magistralei I, precum și breteaua de legătură dintre cele două magistrale.

Elemente cheie:
• creșterea lungimii rețelelor termice primare reabilitate cu 43,210 km rețea termică primară reabilitată (21,605 km traseu);
• reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport cu 42.311 Gcal/an (177,15 TJ/an);
• reducerea emisiilor poluante produse de sistemul de încălzire urbană din municipiul Constanța.

Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură etapa II – Vatra Dornei

Denumire proiect “Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură în municipiul Vatra Dornei – Etapa II”
Beneficiar Municipiul Vatra Dornei
Durata 2021-2023
Valoare investiție: 54 milioane lei, fără TVA
Calitate: Antreprenor General

Activități:
• obținere avize și autorizații, întocmire documentație pentru obținerea Autorizației de construire, a Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuție;
• reabilitarea și extinderea rețelelor termice secundare;
• reabilitarea și extinderea rețelelor termice primare aferente străzii Unirii: montare de conducte preizolate, 58 de minipuncte termice, reabilitarea tronsoanelor de branșament la rețeaua termică primară pentru 6 puncte termice, înlocuire/montare vane;
• reabilitarea a 6 puncte termice existente: lucrări construcții, lucrări termomecanice, lucrări electrice și de automatizare.
• achiziția de materiale și echipamente; execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor; testarea și punerea în funcțiune (PIF);

Elemente cheie:
• conductele vechi de distribuție a agentului termic secundar se vor înlocui cu conducte preizolate, prevăzute cu un sistem de supraveghere/semnalizare a avariilor, în termoizolația din spumă poliuretanică;
• în punctul termic se montează și unitățile centrale aferente sistemului de detecție pierderi prin conducte pentru rețeaua termică secundară și pentru tronsoanele de rețea termică primară, care vor fi prevăzute cu posibilitate de transmitere la distanță a datelor.

Reabilitare reţea termică secundară – Timișoara

Denumire proiect Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană – Etapa a II-a – Lot 2: Reabilitarea a 20,095 km traseu de rețea termică secundară
Beneficiar Municipiul Timișoara
Durata 2020-2022
Valoare investiție: 61.4 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider asociere

Activități:
• proiectare rețele termice secundare în lungime de aprox. 20 km;
• lucrări termomecanice de înlocuire a conductelor (tur-retur încălzire, apă caldă menajeră, recirculare apă caldă menajeră) amplasate subteran în canale termice cu conducte preizolate;

Elemente cheie:

• eficientizarea sistemului de termoficare:
o reducerea pierderilor în rețele;
o creșterea vitezei de depistare și a preciziei localizării avariilor în rețea;
o reducerea costurilor de întreținere și exploatare a rețelelor;
• diminuarea efectului negativ asupra mediului și sănătății locuitorilor prin: reducerea cantităților de emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți, ca urmare a reducerii consumului de combustibil.

Modernizare centrală termică Caporal Bălan

Denumire proiect Modernizare centrală termică Caporal Bălan
Beneficiar RADET
Durata 2019-2022
Valoare investiție: 2.7 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic va realiza:

• proiectare și asistență tehnică (documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, Proiect tehnic și detalii de execuție;
• documentați tehnice și lucrări la CT Caporal Bălan, în vederea obținerii autorizației ISCIR de funcționare a cazanelor;
• achiziție și montaj echipamente (cazane, coș de fum, pompe, modul expansiune, stație dedurizare, schimbător de căldură, vas acumulare, ventilator, contoare, ventile, traductoare, sesizor, detectoare, sistem automatizare);
• lucrări de execuție și punere în funcțiune (instalații termice și sanitare, instalații electrice și automatizare, instalații contorizare, instalații gaze naturale, detecție noxe și avertizare seismică, canale de gaze și coșuri de fum);
• asistență tehnică lucrări;
• întocmire documentație AS-BUILT;
• întocmire carte tehnică a construcției.

Reabilitare reţea termoficare – Municipiul Tulcea

Denumire proiect “Reabilitare rețea termoficare agent primar între cartier vest și CAF 50 Gcal/h Municipiul Tulcea”
Beneficiar Municipiul Tulcea
Durata 2019-2021
Valoare investiție: 11.4 milioane lei
Calitate: Lider de Asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:

 • lucrări de înlocuire a 1.183 m traseu rețea de termoficare tur-retur (2×1.183 m cu DN600/800), inclusiv:- furnizare conducte și elemente de conductă preizolate;
  – dezafectare conducte de termoficare existente în canal termic/suprateran;
  – demolare puncte fixe/suporți din beton existenți, consolidare estacade existente;
  – dezafectare/reabilitare cămine existente/execuție cămine noi din beton;
  – deviere rețea gaze naturale;
  – montaj conducte și elemente de conductă preizolate noi în canal termic/îngropat sau suprateran;
  – furnizare și montaj robinete DN600 cu acționare electrică și dulapuri alimentare electrică;
  – refacere sistem rutier pe traseele afectate.
 • lucrări de realizare racord nou: 370 m traseu rețea de termoficare tur-retur (2×370 m cu DN50/125) inclusiv:
  – furnizare conducte și elemente de conductă preizolate;
  – montaj îngropat conducte și elemente de conductă preizolate noi;
  – execuție cămine noi din beton;
  – refacere sistem rutier pe traseele afectate.

Reţele termice – Municipiul Focșani

Denumire proiect “Proiectare și execuție a rețelelor termice de transport și distribuție și a punctelor termice” din cadrul proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” Etapa a II-a
Beneficiar Municipiul Focșani
Durata 2019-2021
Valoare investiție: 55 milioane lei
Calitate: Antreprenor General

Lucrările de reabilitare efectuate de Elsaco Electronic s-au realizat prin folosirea de tehnologii noi care contribuie la creșterea eficienței energetice, în procesul de livrare a agentului termic la parametrii cantitativi și calitativi necesari și cu un impact minim asupra mediului, prin reducerea cantității de poluanți.

Obiectul contractului a fost reprezentat de:

 • proiect tehnic cu detalii de execuție și documentație pentru Autorizația de Construire;
 • execuție lucrări și punere în funcțiune a instalațiilor:
  – reabilitare a 2.8 km traseu rețea termică de transport cu dimensiuni de la Dn 700 până la Dn 100 ;
  – reabilitare a 11 km traseu rețea termică de distribuție cu dimensiuni de la Dn 125 până la Dn 25;
  – reabilitare construcții, lucrări termomecanice și de automatizare pentru 9 Puncte Termice.

Refacerea izolaţiei magistralei de legătură 2xDn1100

Denumire proiect Refacerea izolaţiei magistralei de legătură 2xDn1100
Beneficiar Municipiul Iași
Durata 2017-2021
Valoare investiție: 29 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider asociere

Activități:
Proiectare:
• întocmirea documentațiilor de proiectare, obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru derularea contractului şi a proiectului tehnic de execuție;
• asistenţă tehnică;
Execuţie lucrări:
• organizare de șantier,
• achiziție semicochilii mixte de izolație și robinete de golire și aerisire;
• execuție lucrări de montaj semicochilii si robinete;
• punere în funcțiune.

Reabilitarea reţea termică – Arad

Denumire proiect “Termoficare în Arad – Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”
Beneficiar Municipiul Arad
Durata 2018-2020
Valoare investiție: 25.7 milioane lei
Calitate: Antreprenor General

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat:

 • servicii de proiectare (fazele DTAC, PTh, DE, As-Built) pentru:
  – înlocuire rețea distribuție a energiei termice din cartierul Aradul Nou;
  – înlocuire părți din rețeaua de transport a energiei termice;
  – transformarea Punctului Termic din Aradul Nou în Centrală Termică.
 • lucrări de înlocuire a rețelei de transport a energiei termice (lungime traseu: aprox. 4.5 km), inclusiv:

  – furnizare conducte și elemente de conductă preizolate;
  – dezafectare conducte de termoficare existente;
  – reabilitare cămine existente/execuție cămine noi;
  – montaj conducte și elemente de conductă preizolate noi;
  – refacere sistem rutier pe traseele afectate.

 • lucrări de înlocuire a rețelei de distribuție a energiei termice din cartierul Aradul Nou (traseu aprox. 2.0 km), inclusiv:
  – furnizare conducte și elemente de conductă preizolate;
  – dezafectare conducte de distribuție a energiei termice existente;
  – montaj conducte și elemente de conductă preizolate noi;
  – refacere sistem rutier pe traseele afectate.
 • lucrări de transformare a Punctului Termic din Aradul Nou în Centrală Termică: furnizare și montaj cazane pe gaz (3x900kW), cazan biomasă–peleți (1×150 kW), inclusiv:
  – furnizare echipamente și accesorii (cazane gaz/biomasă, siloz biomasă, module de expansiune/adaos, vase acumulare ACM, stație tratare apă, vane de reglaj, dulap de forță și automatizare etc.);
  – lucrări de dezafectare a echipamentelor și instalațiilor existente;
  – lucrări de construcții și instalații aferente construcțiilor (reabilitarea clădirii);
  – lucrări de înlocuire a cazanelor și traseelor de conducte;
  – lucrări de montare a coșurilor de fum (3 + 1 buc);
  – lucrări instalații de alimentare cu gaz, respectiv peleți, a cazanelor.

Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei

Denumire proiect “Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei”
Beneficiar Municipiul Vatra Dornei
Durata 2018-2020
Valoare investiție: 22.6 milioane lei
Calitate: Antreprenor General

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat:
• lucrări de proiectare și execuție rețea agent termic primar, traseu în lungime de 2,1 km;
• lucrări de proiectare și execuție centrală termică pe deșeuri de lemn, rumeguș – 12MW:

– lucrări de construcții și instalații;
– lucrări de înlocuire a cazanelor și traseelor de conducte;
– lucrări de înlocuire a coșurilor de fum;
– lucrări de demolare și înlocuire sistem de alimentare cu rumeguș a centralei.

Modernizare Puncte Termice – Oradea

Denumire proiect Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizare din dispecerat și modernizare rețele de pentru 7 Puncte Termice
Beneficiar Municipiul Oradea
Durata 2018-2019
Valoare investiție: 20.6 milioane lei

Activități:

 • modernizarea instalațiilor interioare și monitorizare din dispecerat – PT 130, PT 604, PT 820, PT 849;
 • modernizarea rețelei termice de distribuție a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și
 • automatizarea din dispecerat – PT 119 și PT 875;
 • reabilitarea rețelelor secundare de termoficare – PT 136.

Reţele termice – Municipiul Focșani

Denumire proiect Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice în zonele: Piața Victoriei, str. Loginescu și str. Războieni din Mun. Focșani
Beneficiar Municipiul Focșani
Durata 2017-2018
Valoare investiție: 1.6 milioane lei
Calitate: Executant

În cadrul acestui proiect s-au realizat:

 • alimentarea punctelor termice PT 51, PT 52 printr-o nouă ramificație, în continuarea rețelei de transport ce pleacă de la PT 45 ; traseul nou propus de rețea primară s-a realizat printr-un racord de termoficare din PT 45, pe str. Lt. Tănăsescu, str. Războieni, str. An revoluționar 1848 și str. Longinescu, cu intrare racord termoficare la PT 52 și preluare PT 51.
 • alimentarea punctelor termice PT 47, PT 48, PT 54, prin crearea unui tronson nou, care pleacă din PT 2, pe strada Tinereții, până se intersectează cu racordul existent spre PT 47, pe inelul de girație P-ța Victoriei.

Elsaco a realizat:

 • servicii de proiectare: studii topografice, studiu geotehnic, Proiect pt. obținerea avizelor (PAC), Proiect tehnic (PTh), Detaliile de excuție (DDE), Programul de control, Plan de securitate și sănătate în santier, Plan de management Mediu, Documentație As-Built, precum și Asistență tehnică din partea proiectantului.
 • lucrări de construcții: rezistență (săpătură, executarea unor puncte fixe, executarea unor cămine de acces la vane, refacerea drumurilor), instalații tehnologice termomecanice (montarea conductelor din oțel preizolate, analiza defectoscopică a sudurilor conductelor, realizarea probelor de presiune, dezafectarea vechilor conducte) și lucrări de monitorizare a stării conductelor (sistem de detectare avarii, senzori de umiditate pentru detectarea și localizarea avariilor provocate de umiditate).
  Capacitatea fizică a noilor tronsoane de conducte este de 630 m traseu (1260 m conducte) și vor deservi un număr de aprox. 10.000 locuitori, înlocuind vechile rețele supradimensionate, ce înregistrau pierderi uriașe de energie.

Modernizare puncte termice – Municipiul Oradea

Denumire proiect “Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (22 puncte termice)”
Beneficiar Municipiul Oradea
Durata 20.12.2016 – prezent
Valoare investiție: 11.4 milioane lei

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a asigurat:
• servicii de proiectare;
• instruire personal operare;
• furnizare și montaj module termice pentru încălzire și apă caldă, inclusiv module de expansiune-adaos, grupuri de pompare secundar încălzire, tablouri electrice și de automatizare, separatoare de impurități, echipamente de contorizare, armături, conducte și elemente de conductă;
• instalații electrice și de automatizare.

Reabilitare rețea termoficare primară și secundară – Municipiul Oradea

Denumire proiect Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare primare și secundare pentru proiectul de investiții Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislație de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II
Beneficiar Primăria Municipiului Oradea
Durata 2015-2018
Valoare investiție: 39.9 milioane lei
Calitate: Asociat

În cadrul contractului s-au reabilitat 20.3 km de rețea primară, împărțită în 24 de obiecte, din care ELSACO ELECTRONIC a executat 6.2 km (6 obiecte).
Lucrările efectuate în sistemul de transport al căldurii au cuprins:
– înlocuirea conductelor amplasate subteran și suprateran;
– înlocuirea vanelor de pe traseul magistralelor de termoficare şi a principalelor ramificații şi racorduri;
– lucrări de construcții;
– realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor;
– alimentarea cu energie electrică a vanelor acționate cu motor electric;
– instalarea unui cablu de fibră optică pentru transmitere date pe toată lungimea rețelei reabilitate.

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în municipiul Oradea

Denumire proiect Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în municipiul Oradea
Beneficiar Termoficare Oradea SA
Durata 20 de luni
Valoare investiție: 23.1 milioane lei

Investiția a presupus implementarea unei soluții unitare prin care sunt colectate datele de consum de la contoarele de branșament, instalate la clienții Termoficare Oradea SA, în vederea facturării consumurilor, managementului eficient al parcului de contoare, reducerii costurilor aferente activităților de colectare și centralizare date, reducerii timpilor de citire și facturare către client.

Soluția tehnică a constat în procurarea și montajul a 67 de tablouri complet echipate pentru preluarea datelor de la contoarele de energie termică montate în scările de bloc la care există o rețea M-Bus (în cazul punctelor termice care fac corp comun cu stațiile de hidrofor) și 82 de tablouri pentru preluarea datelor aferente contoarelor de energie termică, prin radio cu terminalul mobil (blocuri fără rețea M-Bus, consumatori casnici dotați cu module termice individuale, agenți economici și abonați casnici alimentați din rețeaua secundară, precum și pentru punctele de consum nou înființate).

Pentru citirea contoarelor echipate cu modul radio s-au pus la dispoziția beneficiarului 3 truse complet echipate cu modul RF, stație de andocare și aplicație soft. S-a realizat un Dispecerat/Centru de colectare a datelor, echipat cu sisteme hardware și software, în conformitate cu cerințele beneficiarului, pentru sistemul informatic pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică. Soluția software permite interpretarea, stocarea, analiza, vizualizarea, alarmarea și raportarea datelor culese de la contoare, inclusiv interfațarea cu sistemul de facturare.

Reconstrucţia reţelei termice de interconectare între circuitele CET 1 și CET 2 – Chișinău, Republica Moldova

Denumire proiect “Reconstrucția rețelei termice de interconectare între circuitele CET 1 și CET 2, de la căminul termic CT-217 (str. Budăi) până la pavilionul de vane PV-2 (str. Transnistria)”
Beneficiar TERMOELECTRICA S.A. Chişinău
Durata 15.05.2017 – 15.10.2017
Valoare investiție: 45,7 milioane MDL

Construcția rețelei termice (RT) și lucrările aferente fac parte din Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), finanțat de Banca Mondială (BIRD).
Proiectul a fost implementat în contextul reformelor și proceselor de modernizare din sectorul energetic al Republicii Moldova. Obiectivele Proiectului au fost îmbunătățirea securității, fiabilității, calității și eficienței serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Chișinău prin modernizarea infrastructurii SA ”Termoelectrica” și îmbunătățirea gestionării sistemului.
Contractul a prevăzut reconstrucția rețelelor termice de la pavilionul de vane PV-2 din str. Transnistria până la căminul termic CT-217 din str. Budăi.
Reconstrucția rețelei termice s-a realizat folosind conducte preizolate moderne, instalate suprateran și subteran şi a cuprins următoarele categorii de lucrări:
– lucrări de construcții și instalații pentru rețele termice de transport;
– lucrări de furnizare și instalare conducte preizolate agent termic Dn 700 (1.050 ml conductă) – aeriană, cu 2 țevi montate pe suporți mobili, țevi preizolate în uzină cu poliuretan rigid cu fire de semnalizare pentru detectarea avariilor;
– lucrări de furnizare și instalare conducte preizolate agent termic Dn 700 (1.550 ml conductă) – subterană, cu 2 țevi montate în canale nevizitabile existente, țevi preizolate în uzină cu poliuretan rigid cu fire de semnalizare pentru detectarea avariilor;
– lucrări de excavații, refaceri carosabil;
– lucrări de instalare vane, fitinguri, compensatori tip silfonic;
– lucrări de reabilitare cămine termice – construcții și termomecanice;
– lucrări de Punere în funcțiune.

Reconstrucţia reţelei termice de la Staţia de Pompare nr. 19 – Chișinău, Republica Moldova

Denumire proiect “Reconstrucția rețelei termice de la Stația de Pompare nr. 19 (str. Lomonosov) până la căminul termic CT-319 (str. Drumul Viilor) în circuitul Sud”
Beneficiar TERMOELECTRICA SA Chișinău
Durata 02.05.2017 – 15.10.2017
Valoare investiție: 16.8 milioane MDL

Construcția rețelei termice (RT) și lucrările aferente fac parte din Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), finanțat de Banca Mondială (BIRD).
Proiectul este implementat în contextul reformelor și proceselor de modernizare din sectorul energetic al Republicii Moldova. Obiectivele Proiectului sunt îmbunătățirea securității, fiabilității, calității și eficienței serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Chișinău prin modernizarea infrastructurii SA ”Termoelectrica” și îmbunătățirea gestionării sistemului.
Contractul a prevăzut reconstrucția RT de la racordurile de ieșire ale stației de pompare (SP) 19 din str. Lomonosov până la căminul termic CT-319 din str. Drumul Viilor, în aria conectării la Centrala termică CT-Sud, evitând demontarea tronsoanelor conductelor preizolate anterior instalate.
Reconstrucția rețelei termice s-a realizat folosind conducte preizolate moderne, instalate suprateran și subteran și a cuprins următoarele categorii de lucrări:
– lucrări de furnizare și instalare conducte preizolate agent termic Dn 400 – Dn 250 (1.670 ml conductă) – subterană, cu 2 ţevi montate în canale nevizitabile existente, ţevi preizolate în uzină cu poliuretan rigid cu fire de semnalizare pentru detectarea avariilor;
– lucrări de excavații, refaceri carosabil;
– lucrări de instalare vane, fitinguri, compensatori tip silfonic;
– lucrări de reabilitare cămine termice – construcții și termomecanice;
– lucrări de Punere în funcțiune;

Reabilitarea pompelor de termoficare, instalarea convertizoarelor de frecvenţă și a echipamentelor asociate în Staţiile de Pompare 12 și 13, Chișinău

Denumire proiect Reabilitarea pompelor de termoficare, instalarea convertizoarelor de frecvență și a echipamentelor asociate în Staţiile de Pompare 12 și 13, Chișinău
Client Moldova Energy Projects Implementation Unit – MEPIU
Beneficiar Termoelectrica Chișinău
Durata Aprilie – Decembrie 2016
Valoare investiție: 3.3 milioane euro

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a asigurat:

• management de proiect;
• lucrări și servicii asociate construcțiilor;
• instalații mecanice, electrice și de automatizare;
• punerea în funcțiune a echipamentelor electrice.

Reabilitare reţele termice secundare – Municipiul Bacău

Tip proiect Proiect prioritar strategic privind Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 3 – Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate.
Client Municipiul Bacău
Perioada 2014-2015
Valoare investiție: 85.8 milioane lei

Lucrările realizate au presupus modernizarea completă a rețelelor de încălzire, apă caldă și recirculare prin înlocuirea sistemului existent cu un sistem de distribuție de ultimă generație, format din conducte preizolate și instalații de detecție automată a avariilor.
În cadrul contractului de lucrări, Elsaco a asigurat:
• lucrări de demontare și de înlocuire a conductelor;
• lucrări auxiliare pentru conducte și cabluri.

Retehnologizare magistrală rețea transport – Municipiul Iași

Retehnologizarea Magistralei 2 a Reţelei de Transport Iași

Membru în consorţiul: Conest S.A. – Elsaco Electronic S.R.L. – TMUCB S.A.

Tip proiect Proiect de Mediu
Client Municipiul Iași
Perioada 2012-2014

Prin această investiție, Municipalitatea ieșeană a urmărit reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană.

Scopul acestui proiect a fost reducerea poluării mediului și îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare la nivelul Municipiului Iași, prin diminuarea pierderilor în reţeaua de transport, reducerea costurilor de exploatare a pompelor și creșterea randamentelor la instalaţiile energetice. Aceste acţiuni au avut un impact pozitiv asupra costurilor de operare, precum și stării de sănătate a populaţiei din Municipiul Iași.

Retehnologizarea celor 5,25 km de reţea de transport din cadrul magistralei M2 s-a realizat prin înlocuirea conductei existente cu conductă preizolată, în vederea reducerii pierderilor de căldură.

Municipiul Botoșani

Implementare proiect reabilitare reţele de termoficare în Municipiul Botoșani în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice”

Lider în consorţiul: Elsaco Electronic S.R.L. – Confort S.A. – Electro Alfa International S.R.L. – Aquaterm S.R.L.

Tip proiect Proiect de Mediu
Client Municipiul Botoșani
Perioada 2011 — 2013

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu, ca urmare a investiţiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene.

Scopul acestei lucrări a constat în proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a magistralei dintre CET și oraș, a unor ramificaţii și racorduri de termoficare din zona rezidenţială (zonă unitară de încălzire), precum și a reţelelor de distribuţie din municipiul Botoșani.

Municipiul Focșani

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice – Implementare Proiect la Reţele Termoficare și Puncte Termice.

Lider în consorţiul: Elsaco Electronic S.R.L. – Branpis S.R.L.

Tip proiect Proiect de Mediu
Client Municipiul Focșani
Perioada 2012-2014

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea calității factorilor de mediu, ca urmare a investiţiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului l-a reprezentat programul de investiţii, care să asigure conformarea cu obligaţiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele strategiilor și politicilor naţionale energetice și de asigurare a agentului termic.

Investiţia a avut ca obiect proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a sistemului centralizat de transport și distribuţie a căldurii din zonele de Sud și Centru ale municipiului Focșani.

Reabilitarea reţelelor termice s-a făcut prin folosirea de tehnologii noi, care au condus la creșterea eficienţei energetice în toate componentele acestuia, în vederea livrării agentului termic la parametrii cantitativi și calitativi solicitaţi de consumatori, la un preţ cât mai scăzut și cu impact minim asupra mediului, prin reducerea cantităţii de poluanţi.

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Achiziţie cazane, execuţie lucrări construcţii-montaj, elaborare proiecte la fază PT+DDE+CS pentru instalaţii termice, sanitare, gaze arse, electrice, automatizare, combustibil aferent acestora – pentru centrala termică CT 1 Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca – Modernizarea/automatizarea centralelor termice – înlocuire cazane în centrale termice, înlocuire scp

Tip proiect Proiect Termo
Client Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca
Perioada 2008 – 2009

Obiectivul proiectului a fost acela de a produce agent termic apă caldă pentru încălzire și preparare apă caldă de consum pentru locuitorii din cartierul Grigorescu, Cluj Napoca.

Modernizarea obiectivului CT1 Grigorescu a inclus:

 • înlocuirea cazanelor și a echipamentelor conexe acestora;
 • înlocuirea instalaţiilor termice interioare;
 • înlocuirea instalaţiilor sanitare;
 • înlocuirea instalaţiilor de gaze arse;
 • înlocuirea instalaţiilor electrice și de automatizare;
 • înlocuirea instalaţiilor de combustibil gaze naturale;
 • întocmirea documentaţiei necesare de proiectare și obţinerea avizului ISCIR.

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Achiziţie echipamente, execuţie lucrări construcţii-montaj, elaborare proiecte la fază PT+DDE+CS pentru instalaţii termice, sanitare, gaze arse, electrice, automatizare, combustibil aferente acestora, în cadrul obiectivului de investiţii ”Modernizare/automatizare centrale termice – înlocuire cazane în centrale termice, înlocuire scp” – pentru centrala termică 8 situată în cartierul Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca

Tip proiect Proiect Termo
Client Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca
Perioada 2008 – 2009

Obiectivul, centrală termică, are ca destinaţie producerea de agent termic apa caldă pentru încălzire și preparare apă caldă de consum pentru consumatorii din cartierul Mănăștur, Cluj Napoca.

Modernizarea obiectivului CT8 Mănăștur a cuprins:

 • înlocuirea cazanelor și a echipamentelor conexe acestora;
 • înlocuirea instalaţiilor termice interioare;
 • înlocuirea instalaţiilor sanitare;
 • înlocuirea instalaţiilor de gaze arse;
 • înlocuirea instalaţiilor electrice și de automatizare;
 • înlocuirea instalaţiilor de combustibil gaze naturale;
 • întocmirea documentaţiei necesare de proiectare și obţinerea avizului ISCIR.

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Modernizare puncte termice în municipiul Craiova: proiectare, automatizare, contorizare, înlocuire utilaje, echipamente și instalaţii, Lot III + Dispecerat

Tip proiect Proiect Termo
Client Consiliul Local al Municipiului Craiova
Perioada 2008 – 2009

Scopul acestei investiţii a fost creșterea eficienţei energetice a obiectivelor termice aflate în administrarea R. A. Termoficare Craiova, prin reabilitarea punctelor termice.

Modernizarea a cuprins:

 • procurarea și montarea noilor utilaje, echipamente și instalaţii aferente obiectivelor termice;
 • procurarea părţilor de instalaţii și executarea instalaţiei termo-mecanice, inclusiv a legăturilor acesteia cu utilajele și echipamentele instalate;
 • procurarea și montarea echipamentelor și instalaţiilor electrice și de automatizare;
 • proiect tehnic și detalii de execuţie.

RADET București

Finalizarea modernizării punctelor termice aflate în exploatarea RADET

Obiect 4B+6 – Dotarea punctelor termice cu contoare pe circuitele secundare și înlocuire conducte, Lot 5 – Secţia distribuţie Sector 5, Pachet 1

Tip proiect Proiect Termo
Client RADET București
Perioada 2008 – 2009

Scopul acestei investiţii a fost creșterea eficienţei energetice a obiectivelor termice aflate în administrarea RADET București, prin reabilitarea punctelor termice.

Investiţia a constat în:

 • dotarea unui număr de 21 de puncte termice cu contoare pe circuitele secundare (a.c.c., apă rece, apă recirculată, circuit de umplere din retur primar);
 • reparare, consolidare și realizarea de susţineri noi pentru sistemul de sprijinire a conductelor din plasă;
 • montarea conductelor aferente plasei noi, remontarea tronsoanelor cuprinzând elemente de automatizare și a contorului pe circuitul primar;
 • lucrări de izolaţii termice, de construcţii instalaţii sanitare, electrice.

Municipiul Suceava

Modernizarea sistemului de transport și distribuţie energie termică pentru 40 PT și reţele termice aferente, din municipiul Suceava – Etapa „4 PT -2009”, reabilitarea instalaţiilor termice, sanitare, electrice, de automatizare și contorizare, cu procurare materiale de bază

Tip proiect Proiect Termo
Client Municipiul Suceava
Perioada 2009 – 2010

Scopul acestei investiţii a fost de a crește eficienţa energetica și de a îmbunătăţi condiţiile de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Suceava.

Modernizarea punctelor termice a constat în:

 • Reabilitarea instalaţiilor termice: schimbătoare de căldură cu plăci pentru încălzire și apă caldă, module de expansiune, electropompe cu turaţie variabilă pentru circulaţie încălzire, electropompe de recirculare apă caldă, regulatoare de presiune diferenţială, vane de reglaj cu 2 căi și actionare electrică pentru circuitele de încălzire și apă caldă, ventile fluture ON/OFF acţionate electric, supape de siguranţă pentru circuitele primar și secundar;
 • Reabilitarea instalaţiilor electrice și sanitare: tablouri electrice de forţă și automatizare echipate cu controller pentru automatizare, senzori de temperatură exterioară, sisteme de alarmare și antiefracţie;
 • Lucrări de arhitectură și construcţii, instalaţii termomecanice, sanitare, electrice și automatizări.

PROIECTE HIDROEDILITARE

Captare, tratare și distribuţie apă potabilă

Reabilitare și extindere conductă aducţiune Izvarna – Craiova fir II Tronson I

Denumire proiect Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Izvarna; reabilitare și extindere conductă aducțiune Izvarna – Craiova fir II Tronson I
Beneficiar Compania de Apă Oltenia
Durata 2020-2023
Valoare 122.1 milioane lei (fără TVA)
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:
• Proiectul Tehnic, documentația necesară obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției;
• extinderea conductei de aducțiune fir II cu conductă din PAFSIN, De1200 mm, SN10000, PN6, pe o lungime de 1.587 metri;
• reabilitarea conductei de aducțiune existente tip Premo 1200 mm, pe o lungime de 18.858 metri (PN6);
• conectarea firului II al conductei de aducțiune la camera de captare existentă (inclusiv înlocuirea vanelor și a compensatorilor de montaj din camera de captare);
• lucrări speciale: realizarea sau reabilitarea subtraversărilor de drumuri;
• reabilitarea supratraversărilor și subtraversărilor;
• construcția și reconstrucția / reabilitarea căminelor de vane, aerisire și golire;
• reabilitarea by-pass-urilor dintre firele I și II ale aducțiunii Izvarna – Craiova;
• sistem de monitorizare (cămin de debitmetru și prelevare probe);
• reabilitarea stației de clorinare, amenajarea incintei (alei, refacere iluminat, împrejmuire, etc.);
• reabilitarea clădirii administrative (inclusiv centrala electrică);
• realizare copertină cameră de captare;
• testare, punere în funcțiune, instruire personal.

Reţea canalizare și staţie de epurare în satele Colibași și Malovăţ, comuna Malovăţ, județul Mehedinţi

Denumire proiect Rețea canalizare și stație de epurare în satele Colibași și Malovăț, comuna Malovăț, județul Mehedinți
Beneficiar Comuna Malovăț, județul Mehedinți
Durata 2018-2023
Valoare 9.7 milioane lei, fără TVA
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat:
• lucrări de construire rețea de canalizare DN 250 și DN 315, racorduri DN 160, cămine de vizitare, lucrări terasamente, lucrări speciale (subtraversări drumuri și râuri, supratraversări pod);
• furnizare și montaj 7 buc stații de pompare apa uzată și 1 buc. stație de epurare ape uzate tip MBBR, Qmed=222 mc/zi;
• instalații electrice și de automatizare;
• lucrări conexe (organizare de șantier, PIF și teste).

Reabilitare conductă aducţiune Izvarna – Craiova, Tronson VI, fir II

Denumire proiect DJ-CL22-Reabilitare conductă aducţiune Izvarna – Craiova, Tronson VI, fir II
Beneficiar Compania de Apă Oltenia
Durata 2020-2022
Valoare 57.9 milioane lei (fără TVA)
Calitate Lider de asociere

Activități:
• lucrări de montaj conducta PAFSIN De 1200 mm ;
• lucrări civile (cămine din beton, masive și înglobări conductă din beton);
• lucrări speciale pe traseul conductei (subtraversări, supratraversare);
• management proiect;
• furnizare resurse necesare (personal, materiale de bază, utilaje și echipamente);
• testare și punere în funcțiune ;
• întocmirea carte tehnică a conductei, manuale tehnice de exploatare și instruire personal.

Elemente cheie:
• reabilitare conductă de aducțiune în lungime 4.132 metri (presiunea nominală: Pn10 bar);
• reabilitare conductă de aducțiune în lungime de 4.426 metri (presiunea nominală: Pn12 bar).

Reţea de canalizare a apei uzate menajere și staţie de epurare în localităţile Draxini și Bălușeni, comuna Bălușeni, judeţul Botoșani

Denumire proiect Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere și a stației de epurare în localitățile Draxini și Bălușeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani
Beneficiar Comuna Bălușeni, județul Botoșani
Durata 2019-2021
Valoare 9.6 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat:

 • rețea de canalizare gravitațională și prin pompare (L = 21.188 ml);
 • stații de pompare ape uzate (8 buc.);
 • stație de epurare cu o capacitate maximă de epurare a apelor uzate menajere de 225 m3/zi;

Sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), judeţul Botoșani

Denumire proiect Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani
Beneficiar Comuna Curtești, județul Botoșani
Durata 2019-2021
Valoare 8.2 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat:
– servicii de proiectare;
– lucrări de construcţii şi instalaţii pentru alimentare cu apă;
– furnizare şi montaj utilaje şi echipamente tehnologice;
– execuţie branşamente de alimentare cu apă;
– execuţie cămine de vane;
– lucrări de construcții staţii de pompare apă potabilă;
– lucrări de construcții rezervoare de înmagazinare apă potabilă;
– testare şi punere în funcţiune.

Reţea de canalizare și extindere reţea apă în satul Roșiori, comuna Răchiţi, judeţul Botoșani

Denumire proiect Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în satul Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani
Beneficiar Comuna Răchiți, județul Botoșani
Perioada 2018-2020
Valoare 8.4 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat:

 •  extindere rețea de apă;
 • execuție branșamente de apă;
 • execuție cămine de vane ;
 • extindere rețea de canalizarea;
 • execuție racorduri de canalizare;
 • execuție cămine de vizitare și de racord;
 • execuție stații de pompare apă uzată.

Reabilitare, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare – Drobeta-Turnu Severin, Gura Văii

Denumire proiect Reabilitare, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Drobeta-Turnu Severin, Simian și Gura Văii – LOT 1 – Drobeta-Turnu Severin, Gura Văii
Beneficiar S.C. SECOM S.A. Drobeta-Turnu Severin
Perioada 2015 – 2018
Valoare 21.6 milioane lei
Calitate Executant

În conformitate cu specificațiile contractului, Elsaco Electronic a realizat lucrări de construcții – montaj, inclusiv procurare, în localitățile Drobeta-Turnu Severin și Gura Văii:
– extindere rețele apă – 22.999 m De 110, 160, 225, 280, 355 și 2.190 m reabilitări rețele apă;
– 1636 m reabilitări rețele apă prin metoda cămășuirii;
– 780 branșamente de apă cu contoare noi;
– 2 puțuri forate, inclusiv proiectare;
– 1 rezervor de 50 mc – proiectare, execuție și reabilitarea unui rezervor de 300 mc;
– extindere și reabilitare rețele apă în Gura Văii: 5500 m De75 și De110;
– rețele de canalizare – 21.879 m PVC 250, 315, 500 și 1200 m în Drobeta-Turnu Severin și 4.097 m în Gura Văii;
– 5 SPA în Drobeta-Turnu Severin și 1 în Gura Văii;
– reabilitare rețele de canalizare prin cămășuire – 3.685 m;
– 1581 de racorduri la canalizare în Drobeta-Turnu Severin și Gura Văii;
– SCADA și stație de pompare, clorinare, tratare apă în Gura Văii, cu proiectare totală.

Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani

Denumire proiect Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani
Client TIM Cluj
Perioada 2015 – 2018
Calitate Executant
Valoare 14.7 milioane lei

În cadrul proiectului, Elsaco Electronic a executat lucrări de construcții și instalații pentru extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani, printre care se pot aminti:

 • lucrări de construcții și instalații pentru alimentare cu apă și canalizare;
 • furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;
 • executare branșamente de alimentare cu apă și racorduri de canalizare;
 • stații de pompare apă potabilă și ape uzate și conducte de refulare;
 • executare racorduri electrice;
 • realizare sisteme de transmisii date tip SCADA și dispecer SCADA;
 • testare și punere în funcțiune;
 • instruire personal operator.

Canalizare menajeră și staţie epurare în localităţile Stâncești, Manolești Vale, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoșani

Denumire proiect „Canalizare menajeră și stație epurare în localitățile Stâncești, Manolești Vale, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani’’
Beneficiar Comuna Mihai Eminescu
Perioada 2015-2016
Valoare 3.7 milioane lei

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a executat lucrări de canalizare menajeră, stații pompare și stație de epurare în localitățile Stâncești și Manolești Vale, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani.

Furnizare și montaj contoare de apă, accesorii și servicii asociate – Neamţ

Denumire proiect CF1 – Furnizare și montaj contoare de apă, accesorii și servicii asociate
Beneficiar Compania Județeană APA SERV SA – Neamț
Perioada 2015-2017
Valoare 10.4 milioane lei

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a furnizat și montat contoare în următoarele următoarele localități: Piatra Neamț, Roznov, Bicaz, Săvinești, Roman și Târgu Neamț:

– Contor Dn 15 – 6424 bucăți;
– Contor Dn 20 – 4728 bucăți;
– Contor Dn 25 – 135 bucăți;
– Contor Dn 32 – 252 bucăți;
– Contor Dn 40 – 92 bucăți;
– Contor Dn 50 – 298 bucăți;
– Contor Dn 65 – 8 bucăți;
– Contor Dn 80 – 37 bucăți;
– Contor Dn 100 – 42 bucăți;
– Contor Dn 150 – 5 bucăți;

Achiziţie și montare contoare cu citire la distanţă – Compania de Apă Arieș

Denumire proiect Achiziție și montare contoare cu citire la distanță
Beneficiar S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A
Perioada 2015-2016
Valoare 14.5 milioane lei

Obiectivul acestui contract a constat în achiziția și montarea de contoare de apă rece, preechipate pentru transmiterea datelor la distanță, la agenţi economici, asociaţii de proprietari şi utilizatori casnici din municipiul Turda, municipiul Câmpia Turzii, Mihai Viteazu, Corneşti, Cheia, Bogata, Sânduleşti, Copăceni, Luna, Viişoara, Urca, Gligoreşti.

De asemenea, contractul a vizat și livrarea unor terminale de mână cu acumulator pentru citirea apometrelor, software-ului complet și hardware-ului aferent pentru sistemul de citire al apometrelor, un sistem de management al datelor primite de la contoare, precum și instalarea, punerea în funcțiune, testarea, întreținerea și instruirea personalului.

Contoarele cu citire la distanță oferă un avantaj operațional, permit citirea indexului de la o distanță de până la 1000 de metri, făcând posibilă determinarea consumului fără a fi necesară prezența consumatorului sau se poate realiza citirea chiar și în cazul unor cămine inundate. Avantajul clientului este că facturarea se face pe baza unui consum real, nu a unor estimări.

Contoarele cu citire la distanță permit aflarea consumului la orice moment, realizarea unor statistici cu privire la comportamentul de consum, fiind disponibil istoricul de consum din ultimele 13 luni. De asemenea, se pot depista pierderi de apă sau în cazul unor consumuri prea mari clienții pot fi avertizați să ia măsuri de verificare a instalației. Acest sistem face posibilă și detectarea intervențiilor neautorizate la contor.

Elsaco Electronic a urmărit:
• soluționarea imediată a problemelor apărute în sectoarele de apă din municipiul Turda, Câmpia Turzii și localitățile racordate la rețeaua de apă a Operatorului Regional din județul Cluj;
• aducerea sistemului de alimentare cu apă la standardele actuale;
• reducerea costurilor de exploatare;
• sporirea gradului de siguranță a personalului operator;
• îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației;

Pentru atingerea țintelor proiectului, s-au prevăzut următoarele:
• înlocuirea contoarelor de apă rece cu durată de viață expirată cu altele noi cu citire la distanță.

Numărul de contoare prevăzute în contract a fost de 33.334.

Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Sânmartin, localitățile Sânmartin, Cordău, Cihei și Rontău

Denumire proiect „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Sânmartin, localitățile Sânmartin, Cordău, Cihei și Rontău’’
Beneficiar Compania de Apă Oradea S.A.
Perioada 18.02.2015 – 31.12.2015
Valoare 1.9 milioane lei

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a realizat:

1. Execuția a zece noi stații de pompare apă uzată – deoarece în anumite zone ale aglomerărilor, configurația terenului natural nu permite curgerea gravitațională a apei uzate, era necesară pomparea apelor uzate menajere colectate, astfel s-a propus realizarea a zece stații de pompare apă uzată;
Staţiile de pompare apa uzată sunt executate în totalitate în subteran, la suprafaţă rămânând ocupată definitiv numai suprafaţa aferentă chepengului de acces în incinta staţiei și tabloul electric.
Stațiile de pompare ape uzate sunt de tip monobloc, integral prefabricate din fibră de sticlă, complet echipate cu: electropompe pentru apă uzată montate imersat, traductor de nivel hidrostatic, senzori de nivel tip plutitori, instalații hidraulice complete (conducte, vane sertar, vane de reținere cu bilă) și instalație de ventilare naturală.

2. Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată propuse și a dotărilor punctelor SCADA, prin branșare la rețeaua de alimentare cu energie electrică din zona amplasamentelor stațiilor.

3. Implementare și dotări pentru sistemul SCADA în rețeaua de canalizare – acestea se vor monta în stațiile de pompare apă uzată propuse, în scopul achiziției de date pentru implementarea unui sistem integrat SCADA pentru supravegherea și operarea automată a sistemelor de canalizare.

Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad

Denumire proiect Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad
Beneficiar S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Perioada 2014-2015
Valoare 3.6 milioane lei

Lucrările realizate au făcut parte din proiectul major: „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare, România”.
În cadrul proiectului “Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad SM-CL-06”, s-au realizat 82 de puncte de contorizare și monitorizare a presiunii.
ELSACO ENGINEERING a construit căminele de măsură, a furnizat și instalat toate echipamentele electro-mecanice și accesoriile necesare în vederea execuției lucrărilor pentru realizarea punctelor de monitorizare a debitelor și presiunilor, în conformitate cu specificațiile tehnice prezentate de Autoritatea Contractantă și a realizat și implementat aplicația SCADA.

Reabilitarea Staţiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei

Denumire proiect Reabilitare Stație epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Beneficiar ACET S.A. Suceava
Perioada 2013-2015
Valoare 8.5 milioane lei

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a realizat:

 • execuția lucrărilor civile;
 • execuția lucrărilor de montaj pentru echipamentele mecanice și hidromecanice;
 • execuția lucrărilor de instalații pentru rețelele de conducte tehnologice (de apă uzată, nămol, aer);
 • execuția și proiectarea tablourilor electrice și de automatizare;
 • execuția lucrărilor de instalații electrice și automatizare;
 • SCADA: proiectare și execuție;
 • execuția lucrărilor de sistematizare și amenajare a terenului.

Aducţiune Apă Secașelor

Denumire proiect „Aducțiune Apă Secașelor (Aducțiune Sibiu-Ocna Sibiului, Aducțiune Ocna Sibiului – Miercurea Sibiului)’’
Beneficiar S.C. APA CANAL S.A. SIBIU
Perioada 2013-2015
Valoare 37.2 milioane lei

Elsaco a realizat:

 • două stații de pompare:
  – echipament electromecanic (pompă) 135 kW;
  – instalație hidraulică (conducte DN400, piese de legătură, armături, aparate de măsură și control);
  – instalație electrică de iluminat;
 • opt stații de reclorare dimensionate pentru debitul aferent fiecărei gospodării de apă;
 • dispecerat SCADA.

Reabilitarea Staţiei de tratare a apei Valea de Peşti şi a Captării Lazăru, Valea Jiului

Client Hidroconstrucția Banat
Perioada 2014 – 2015
Valoare 2.5 milioane lei

Elsaco Electronic a avut, în cadrul proiectului, calitatea de subcontractant și furnizor de echipamente și servicii.
Investiția, care a constat în lucrări de instalații electrice, furnizare tablouri și servicii SCADA, a avut o valoare de 2.465.769,40 lei fără TVA .
Proiectul s-a desfășurat în perioada iulie 2014-aprilie 2015.

Modernizarea sistemelor de tratare a apelor uzate în Nehoiu, Pogoanele și Pătârlagele (CL)

Beneficiar Hidroconstrucția București
Perioada 03.12.2014 (+ 12 luni, perioada de notificare a defectelor)
Valoare 2.3 milioane lei

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic S.R.L., a realizat modernizarea sistemelor de apa și apă uzată:

 • Reabilitare staţie de pompare Zagastru;
 • Construcţie rezervor Muscel;
 • Construcţie staţie pompare apă Muscel;
 • Aducțiune Pătârlagele-Muscel;
 • Extindere reţele apă-distribuţie;
 • Construcţii staţii pompare apă uzată;
 • Extindere reţele canalizare;
 • Modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în Pogoanele;
 • Foraje (reabilitare 2 existente și construirea a 3 foraje noi);
 • Reabilitare rezervor, reabilitare staţie pompare și reabilitare aducțiune;
 • Reabilitare și extindere reţele distribuţie;
 • Construire staţii pompare apă uzată;
 • Extindere și reabilitare reţele canalizare;

Modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în Buzău și Nehoiu

Client Hidroconstrucţia Siriu
Perioada 2013-2014
Valoare 18 milioane lei

Elsaco Electronic a realizat:

 • lucrări civile;
 • lucrări electrice de joasă tensiune;
 • lucrări mecanice;
 • instalație de iluminat exterior;
 • livrarea și montarea instalației de monitorizare și control;
 • componente SCADA: livrare și montare echipament PLC, echipament dispecer, software, testare și punere în funcțiune.

APA GRUP Botoșani

Lucrări pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei și de canalizare în Botoșani – ISPA 2004 RO 16 P PE 001

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană în proporţie de 50,05% și de bugetul de stat de 49,95%.

Tip proiect Proiect Apă
Client APA GRUP Botoșani
Perioada 2008 – 2011

Scopul investiţiei a constat în îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în ceea ce privește apa și apa uzată în Botoșani, în scopul alinierii la exigenţele impuse de standardele europene în domeniul conservării și protecţiei mediului înconjurător.

În ceea ce privește obiectivele generale amintim de:

 • îndeplinirea standardelor europene privind apa potabilă;
 • siguranţa îmbunătăţită a sistemului de alimentare cu apă;
 • reducerea pierderilor fizice de apă;
 • conformarea la standardele europene privind protecţia mediului;
 • reducerea poluării râurilor și a infiltraţiilor.

Elsaco Electronic, în calitate de membru asociat în consorţiul Hidroconstrucţia S.A. – Elsaco Electronic S.R.L., a executat următoarele lucrări:

 • reabilitarea reţelei de apă: 26 străzi – 15.38 km traseu;
 • reabilitarea reţelei de canalizare: 7 străzi – 2.75 km traseu;
 • lucrări pentru conductele de apa brută;
 • sistem SCADA: 28 puncte de monitorizare cu dispecer.

SC Aquabis SA Bistriţa

Reabilitarea facilităţilor de tratare a apei potabile, judeţul Bistriţa Năsăud ISPA 2003/RO/16/P/PE/025-03

Tip proiect Proiect Apă
Client SC Aquabis SA Bistriţa
Perioada 2009 – 2010

Scopul investiţiei a constat în îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în ceea ce privește apa și apa uzată în Bistriţa Năsăud, în scopul alinierii la exigențele impuse de standardele europene în domeniul conservării și protecţiei mediului înconjurător.

Obiectivele investiţiei au constat în lucrări de proiectare și execuție pentru reabilitarea stației de tratare a apelor din Bistriţa Bârgăului pentru asigurarea alimentării cu apă a peste 36 000 de locuitori și tratarea nămolurilor rezultate din procesul tehnologic din staţia de tratare a apelor Bistriţa.

Elsaco Electronic, în calitate de membru asociat în consorţiul Hidroconstrucţia S.A. – Elsaco Electronic S.R.L., a executat următoarele lucrări:

 • furnizarea de echipamente mecanice, electrice și automatizări;
 • furnizarea și instalarea unei staţii de deshidratare a nămolului sedimentat de tip presă cu bandă;
 • lucrări de reabilitare a filtrelor rapide gravitaţionale, a decantoarelor suspensionale pulsatoare, a staţiilor de pompare ce deservesc întreaga staţie și a sistemelor de dozare chimicale;
 • lucrări de reabilitare a instalaţiilor electrice și automatizări și dotarea cu noi tablouri electrice pentru toate obiectivele staţiei de tratare;
 • implementare sistem SCADA pentru automatizare, monitorizare și procesarea datelor.

SC Compania de Apă SA Buzău

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare și epurare în Municipiul Buzău” – Echipare foraje surse de apă

Tip proiect Proiect Apă
Client SC Compania de Apă SA Buzău
Perioada 2010

Scopul investiţiei a constat în reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare și epurare în municipiul Buzău – echipare foraje surse de apă din municipiul Buzău.

Obiectivele investiţiei au implicat echiparea a 60 de foraje din cele patru surse de apă: Crâng, Sud, Est și Zahar, precum și realizarea a 12 cămine unde au fost montate 12 debitmetre.

Elsaco Electronic, în calitate de antreprenor general, a executat următoarele lucrări:

 • achiziţie și montaj echipamente de pompare, instalaţii electrice și hidraulice, 12 debitmetre cu ultrasunete de apă rece pe conductele de aducţiune a celor patru staţii de pompare (gospodării de apă);
 • implementarea unui sistem SCADA ce asigură:
  • comanda și monitorizarea funcţionării celor 60 foraje;
  • monitorizarea nivelului în rezervoarele de acumulare amplasate în cele patru gospodării de apă;
  • monitorizarea presiunii și a celor două debite instantanee – volum apă plecare din staţia de pompare Crâng;
  • monitorizarea debitelor instantanee și volum apă cumulat, transmise de cele 12 debitmetre cu ultrasunete de apă rece montate pe conductele de aducţiune;
 • 1 centru dispecer – implementare centru SCADA, comunicaţie radio;
 • prezentarea unui proiect tehnic de execuţie pentru instalaţiile electrice și SCADA.

Reabilitare captare Gropeni și staţie nouă tratare, staţii pompare apă brută și potabilă, conducte principale apă brută și potabilă – sistem regional

Denumire proiect Reabilitare captare Gropeni și stație nouă tratare, stații pompare apă brută și potabilă, conducte principale apă brută și potabilă – sistem regional
Client Arcon Galaţi în asociere cu Tancrad
Beneficiar Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila
Perioada 2014-2015
Valoare 660.000 euro

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat furnizarea de:

 • vane sertar;
 • vane fluture;
 • compensatori de montaj;
 • vane de aerisire;
 • vane cuţit;
 • vane de reţinere;

Lucrări de irigaţii

Reabilitarea amenajării de irigaţii Viișoara – judeţul Teleorman

Denumire proiect “Reabilitarea amenajării de irigații Viișoara – județul Teleorman” din administrarea Filialei Teritoriale de IF Teleorman-Neajlov
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Perioada 2018 – 2022
Valoare 38.4 milioane lei, fără TVA
Calitate Lider de asociere

În cadrul acestui proiect complex de proiectare și execuție s-au desfășurat lucrări de reabilitare a doua stații de pompare și a canalelor de distribuție a apei în sistemul de irigații național, după cum urmează:
• servicii de proiectare faze PAC, PAD, POE, PTE, DE, inclusiv documentații în vederea obținerii de avize, acorduri, autorizații;
• lucrări de construcții (OS, reabilitare clădiri, înființare grup social, împrejmuiri, alei, reabilitare canale de distribuție a apei);
• lucrări hidromecanice (înlocuire agregate pompare, conducte, selectroane, compensatori, debitmetre);
• lucrări de instalații electrice medie tensiune, joasă tensiune, de automatizare și supraveghere (iluminat exterior, iluminat interior, instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, alimentare agregate pompare 6kv, tablouri electrice de automatizare, CCTV).

Reabilitarea Amenajării hidroameliorative incinta Grădiștea–Făurei–Jirlău, judeţul Brăila

Denumire proiect „Reabilitarea Amenajării hidroameliorative incinta Grădiștea–Făurei–Jirlău”, județul Brăila
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF
Durata 2019-2023
Valoare 18.1 milioane lei, fără TVA
Calitate Antreprenor General

În cadrul proiectului, Elsaco Electronic a realizat:

– stații de pompare (înlocuire agregate de pompare, conducte de aspirație și refulare, instalații hidromecanice și armături, prevederea de instalații de amorsare și aerisire);
– canale de aducțiune (lucrări de curățare, reprofilare mecanizată, completare dale sparte, reabilitare podețe, înlocuire vane);
– conducte / colectoare (conducte de aspirație, conducte/colectoare de refulare, instalație de amorsare, instalație epuisment, racord aerisire-dezaerisire conducte dig apărare).

Reabilitarea amenajării de irigații Terasa Zimnicea, judeţul Teleorman

Denumire proiect Reabilitarea amenajării de irigaţii Terasa Zimnicea, județul Teleorman
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Perioada 2018 – 2020
Valoare 8 milioane lei, fără TVA
Calitate Lider de asociere

În cadrul acestui proiect Elsaco Electronic realizează:

– procurare și montaj echipamente tehnologice, echipamente instalații electrice, dotări;
– lucrări electrice de forță, iluminat și priză de pământ în stațiile de pompare;
– terasamente conducte aspirație și refulare;
– instalații de amorsare în stații pompare;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=1200 mc/h;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=2800 mc/h;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=5900 mc/h.

Implementare sistem irigaţii Agricola 96 – Țigănași

Denumire proiect Implementare sistem irigaţii Agricola 96 – Țigănași
Beneficiar Agricola 96
Perioada 2017 – 2019
Valoare 7.8 milioane lei
Client Executant

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a executat:
– lucrări civile la: clădiri stații de pompare, rezervor apă, bazine stații de pompare și cămine aerisire;
– lucrări mecanice: conducte și stații de pompare;
– lucrări electrice de joasă tensiune: tablouri, circuite alimentări echipamente, iluminat și automatizare;
– lucrări electrice de medie tensiune: racorduri și posturi de transformare.

Modernizarea și reabilitarea staţiei de pompare SPA LUNCA

Denumire proiect Modernizarea și reabilitarea stației de pompare SPA LUNCA la F.O.U.A.I. „AQUA LUNCA PRUT”, județul Iași
Beneficiar Federația de Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Aqua Lunca Prut”
Perioada 2018 – 2019
Valoare 5.3 milioane lei
Calitate Executant

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a executat:

 • lucrări de modernizare a infrastructurii de irigații;
 • lucrări de construcții și instalații hidromecanice;
 • lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice și de automatizare.

Construcţii și instalaţii

Construire centru medical Bosanci: Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii medicale

Denumire proiect Construire centru medical Bosanci: Lucrări de construcții de clădiri pentru servicii medicale
Beneficiar Comuna Bosanci, Suceava
Perioada 2018-2022
Valoare 2 milioane lei, fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:

 • amenajarea terenului pentru organizarea de șantier și pentru execuția lucrării;
 • organizare de șantier;
 • asigurarea utilităților necesare organizării de șantier și investiției;
 • construcții și instalații;
 • achiziția de utilaje și echipamente tehnologice;
 • montaj utilaje tehnologice.

Proiectul “Sistem de Management Integrat al deșeurilor în judeţul Dolj”

Denumire proiect Proiectare și execuţie de lucrări pentru construirea a 4 stații de transfer (Calafat, Dobrești, Filiași, Băilești), a unei stații de compostare – Calafat și închiderea depozitelor urbane din Calafat, Filiași, Segarcea, în cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Dolj”
Beneficiar Consiliul Județean Dolj
Perioada 2016 – 2018
Valoare 5.5 milioane lei
Calitate Subcontractant

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a executat:

 • linie electrică subterană și racord electric de medie tensiune;
 • rețele electrice subterane, de incintă și joasă tensiune;
 • iluminat exterior și iluminat interior la clădirea de investiție;
 • montare tablouri electrice de joasă tensiune, posturi de transformare anvelopă beton și firidă de distribuție contorizare trifazată;
 • implementare sistem SCADA local.

Instalaţii electrice curenţi tari aferente construcţiei Clădire de birouri cu spaţii comerciale – Iulius Mall Timișoara

Denumire proiect Instalații electrice curenți tari aferente construcției Clădire de birouri cu spații comerciale, regim de înălțime S+D+P+10E- CLĂDIRE UBC1
Beneficiar Iulius Mall Timișoara
Perioada 2017
Valoare 795.881 € fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a executat lucrări de instalații electrice curenți tari și anume:
• instalații interioare iluminat normal și de siguranță;
• distribuția cu energie electrică interioară – alimentare normală și alimentare de rezervă;
• instalație de egalizare potențial;
• instalație de protecție împotriva trăsnetului;
• instalații de prize și forță;
• sistem energy management;
• livrare, montaj și punere în funcțiune echipamente: tablouri de distribuție, transformatoare uscate 1250kVA, sistem de celule medie tensiune 20 kV 630A, grup generator Diesel 1250kVA, UPS trifazat 40kVA, baterie de compensare, filtru activ pentru eliminare armonici, contoare trifazate.

Proiect Romcarton

Denumire proiect Proiect Romcarton
Beneficiar Romcarton S.A.
Perioada 2017
Valoare 2.109.044,75 euro

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a executat:
• alimentarea cu energie electrică;
• distribuția energiei electrice;
• iluminatul interior normal și de siguranță;
• prize 230/400 V, receptoare de putere;
• instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice (paratrăsnet).

Baraj Bucecea, Botoșani

Denumire proiect Înlocuire mecanism de acționare la vana de închidere pe conducta Dn 2200 mm la priza de apă baraj Bucecea, județul Botoșani
Beneficiar Administrația Bazinală de Apă Siret
Perioada 21.04.2017 – 13.12.2017
Valoare 144.520 lei fără TVA

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a executat:

 • dotarea vanei plane 2,50×1,60 m de închidere pe conducta DN 2200 mm cu mecanisme de acţionare electromecanice cu reductoare de turaţie;
 • instalații electrice.

AZ Zeno Kliniek

Denumire proiect AZ Zeno Kliniek
Beneficiar Spital AZ Zeno – (Subcontractant EEG )
Perioada 2016 – 2017
Valoare € 700.000

În cadrul proiectului Elsaco Electronic a realizat lucrări de montaj instalații încălzire și răcire, montaj centrală termică.

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în judeţul Vâlcea – construire Staţii de sortare Brezoi şi Râureni

Beneficiar Consiliul Județean Vâlcea
Perioada 2015 – 2017
Valoarea 2.7 milioane lei

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat:
• lucrări mecanice;
• lucrări electrice și SCADA.

Extindere sisteme alimentare cu apă și canalizare în Craiova – Reabilitare staţie de apă Bordei

Beneficiar S.C. Compania de Apă Oltenia S.A
Perioada 2015-2016
Valoarea 1.1 milioane lei

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a executat:
– instalații electrice de iluminat interior și exterior;
– alimentare pompe apă potabilă și uzată;
– proiectare și execuție;
– montaj tablouri forță și automatizare grupuri pompare apă potabilă și grupuri pompare apă uzată;
– branșamente electrice.

Construirea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, staţiei de sortare și staţiei de compost în Haret, judeţul Vrancea

Beneficiar Consiliul Județean Vrancea
Perioada 2015 – 2016
Valoarea 2.3 milioane lei

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a executat lucrări de instalații electrice iluminat interior și instalații electrice iluminat exterior, rețele exterioare, sistem de protecție împotriva trăsnetului.

“Construcţia a două staţii de transfer deșeuri în judeţul Alba”

Beneficiar Consiliul Judeţean Alba
Perioada 2015-2016
Valoarea 629.297 lei fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat lucrările de instalaţii electrice pentru staţia de transfer Blaj și staţia de transfer Tărtăria.

“Închiderea depozitelor neconforme de deșeuri din mediul urban din judeţul Alba”

Beneficiar Consiliul Judeţean Alba
Perioada 2015-2016
Valoarea 99.375  lei fără TVA

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a realizat instalațiile de alimentare cu energie electrică pentru pompa levigat și tablou electric complet echipat, pentru închiderea depozitelor neconforme de deșeuri Blaj, Abrud și Ocna Mureș.

Execuţia depozitului de deșeuri Remetea

Beneficiar Consiliul Judeţean Harghita
Perioada 215-2016
Valoare 2.9 milioane lei fără TVA

Elsaco Electronic a executat:

• lucrări electrice:
– circuite electrice exterioare – de alimentare și iluminat exterior;
– circuite electrice interioare – de iluminat, prize și montare aparate electrice/corpuri de iluminat;
– circuite de curenți slabi pentru calculatoare și telefonie;
– post de transformare prefabricat;
• lucrări hidraulice:
– stație de pompare și rezervor de incendiu;
– stații de pompare levigat.

Proiect “Immochan 2”

Beneficiar S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE SRL
Perioada 2015-2016
Valoarea 31.930 EURO

În cadrul contractului de lucrări Elsaco Electronic a furnizat și montat o unitate de climatizare de tip rooftop, necesară asigurării microclimatului interior în Centrul Comercial Coresi Brașov.

Sistem integrat de management al deșeurilor Caraș-Severin

Beneficiar Hidroconstrucția Banat
Perioada 2014-2016
Valoarea 201.493 lei fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic a realizat lucrări de instalații electrice pentru:
1. Stația de transfer POJEJENA;
2. Stația de transfer BOZOVICI;
3. Stația de transfer OȚELU ROȘU.

Proiect Immochan

Construire Centru Comercial P+1, Împrejmuire, Amenajări exterioare, Semnalistică Publicitară şi Organizare de şantier

Beneficiar S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE SRL
Perioada 2014-2015
Valoarea 6.2 milione lei

Conform contractului de lucrări, Elsaco Electronic a furnizat și montat 37 de echipamente de climatizare de tip rooftop necesare asigurării microclimatului interior în Centrul Comercial Coresi Brașov.

Stadionul Municipal Botoșani

Beneficiar Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani prin AG Energobit SA Cluj
Perioada 30.05.2014 – 30.09.2014
Valoare fara TVA 2.85 milioane lei

Elsaco a executat instalația de încălzire gazon și instalație nocturnă.

Proiect Fălticeni

Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni

Beneficiar S.C. ACET S.A. Suceava
Perioada 2013-2014
Valoarea 6 milioane lei

Elsaco Electronic a realizat lucrările de construcții civile pentru noua Stație de epurare ce deservește orașul Fălticeni:

 • pretratare;
 • deznisipatoare și separatoare de grăsimi;
 • decantoare primare;
 • stație de suflante, transformator, generator;
 • îngroșător de nămol;
 • clădire tratare nămol;
 • fermentarea nămolului;
 • gospodărire clorură ferică;
 • rezervor de gaz, arzător de gaz;
 • centrală termică;
 • clădire administrativă.

Campus Școlar “Demostene Botez”, Trușești

Beneficiar Comuna Trușești
Perioada 2011-2013
Valoare fără TVA 23.4 milioane lei

Elsaco a executat lucrări de construcții și instalațiile aferente acestora, pentru următoarele obiective:

 • grup clădiri școlare;
 • cămin;
 • cantină;
 • ateliere;
 • dispensar medical;
 • amfiteatru;
 • sala de sport;
 • încălzire centralizată;
 • teren de sport.

Managementul deșeurilor

Consiliul Judeţean Sălaj

Proiectare și lucrări de execuţie pentru investiţiile cuprinse în proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul Sălaj”

Subcontractant de specialitate al consorţiului: Hidroconstrucţia S.A. – Iridex Group S.R.L.

Client Consiliul Judeţean Sălaj
Perioada 2012-2013

Proiectul a prevăzut realizarea unui depozit ecologic de deșeuri, a unor staţii de sortare și de tratare mecanico-biologică a reziduurilor și a trei staţii de transfer amenajate în Crasna, Sânmihaiu Almașului și Surduc.

Printre obiectivele proiectului s-au numărat eliminarea efectelor negative generate de depozitarea neconformă, reducerea cantităţilor de deșeuri ce vor ajunge în depozit, diminuarea neplăcerilor vizuale, a mirosurilor și a altor factori perturbatori ce ameninţă sănătatea umană, precum și optimizarea costurilor de management al deșeurilor.

Consiliul Judeţean Mureș

Construcţia depozitului zonal de deșeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică și închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureș

Subcontractant de specialitate al consorţiului: Hidroconstrucţia S.A. – Iridex Group S.R.L.

Client Consiliul Judeţean Mureș
Perioada 2011-2013

Construirea acestui depozit integrat de deșeuri în judeţul Mureș a avut o componentă unică în Europa: tratarea mecano-biologică a deșeurilor, un proces de macerare și neutralizare biologică ce transformă deșeurile într-o masă inertă care nu mai produce gaz. Depozitul de deșeuri conţine 3 alveole cu o capacitate totală de 5 milioane mc.

Obiectivele implementării Sistemului Integrat de Gestionare a Deșeurilor în judeţul Mureș sunt:

 • închiderea depozitelor neconforme de deșeuri Târgu Mureș – Cristești, Reghin, Iernut, Luduș și Sovata;
 • construcţia noului depozit conform de deșeuri Sânpaul;
 • construcţia staţiei de tratare mecano-biologică Sânpaul.

Consiliul Judeţean Giurgiu

Construcţia Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), a staţiei de sortare și a staţiei de compostare de la Frăţești, judeţul Giurgiu.

Tip proiect Proiect Mediu
Client Consiliul Judeţean Giurgiu
Perioada 2011 – 2012

Obiectivele investiţiei:

 • Asigurarea conformităţii cu legislaţia UE privind colectarea deșeurilor din ambalaje, prin construirea unei staţii de sortare a deșeurilor, precum și prin implementarea unui sistem de colectare selectivă;
 • Asigurarea conformităţii cu legislaţia UE privind depozitarea deșeurilor biodegradabile, prin construirea unei staţii de transfer și de compostare a deșeurilor, precum și prin implementarea unui sistem de colectare selectivă.

Măsurile propuse prin proiect au vizat:

 • construcţia unui Centru de Management Integrat al Deșeurilor în localitatea Frăţești, judeţul Giurgiu;
 • construcţia de centre de colectare a deșeurilor voluminoase în: Giurgiu, Mihăilești, Bolintin Vale;
 • puncte de colectare a deșeurilor (reciclabile, mixte, biodegradabile);
 • colectarea și transportul deșeurilor către Centrul de Management Integrat (CMID) sau depozite de deșeuri ecologice.

Sistemul de management integrat al deșeurilor din judeţul Giurgiu, centrul de management integrat al deșeurilor Frăţești presupune executarea unui ansamblu de platforme, imobile și anexe tehnice necesare desfășurării unui flux optim al activităţii.

Instalaţiile electrice necesare bunei funcţionări a acestora au fost executate de către Elsaco Electronic în calitate de subcontractant al asocierii Hidroconstrucţia S.A. – Iridex Group S.R.L.

PROIECTE AUTOMATIZĂRI ȘI SCADA

Proiect Harviz SA

Achiziție și instalare echipament SCADA – Harviz SA

Tip proiect SCADA
Client Harviz SA, Miercurea Ciuc
Perioada 2014 – 2016
Valoare 1.3 milioane euro

Proiectul a presupus realizarea unui sistem informatic de proces complex, SCADA Regional, care permite monitorizarea şi telecontrolul parametrilor de bază aferenţi sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, din aglomerările urbane din judeţul Harghita, administrate de către Operatorul Regional S.C. Harviz S.A.

Elsaco a asigurat:

 • Livrarea și instalarea instrumentației de proces;
 • Proiectarea, execuția și instalarea dulapurilor electrice de automatizare și control;
 • Parametrizarea sistemelor de automatizare;
 • Monitorizarea şi controlul central al sistemelor de automatizare locale;
 • Implementarea sistemului de comunicație;
 • Echipamentele hardware și software necesare pentru realizarea Dispeceratului Regional (DR) şi a 2 Dispecerate Zonale (DZ1, DZ2)
 • Punerea în funcțiune, testarea și mentenanța întregului Sistem SCADA Regional

SCADA Harviz foto

Sistem pentru monitorizarea online a parametrilor de mediu din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Suceava

Beneficiar Consiliul Județean Suceava
Perioada 2015-2016

Elsaco a asigurat:
– achiziționarea, livrarea și punerea în funcțiune a echipamentelor IT;
– instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a software-urilor de monitorizare a parametrilor:
WinDisp – stații locale
EMMSYS – server

Reabilitarea și modernizarea staţiei de epurare a apei uzate – ACET Suceava, România

Tip proiect SCADA
Client ACET Suceava
Perioada 2010-2011

Obiectivul general al investiției l-a constituit realizarea unei linii complete de tratare a apelor uzate care conține patru procese tehnologice complexe: o treaptă de epurare mecanică, o treaptă de epurare biologică avansată cu nitrificare și denitrificare, o treaptă pentru eliminarea biologică și chimică a fosforului și o linie modernă de prelucrare a nămolului.

Elsaco a asigurat:

 • lucrări electrice de joasă tensiune;
 • livrarea și montajul instrumentației de măsură și control;
 • componente SCADA: livrare și instalare echipamente PLC, echipamente dispecer de control, software, precum și testarea acestora și punerea în funcțiune;
 • iluminat exterior
 • livrare și montaj instrumentație de măsură și control
 • componente SCADA: livrare și instalare echipamente PLC, echipamente dispecer de control, software, precum și testarea acestora și punerea în funcțiune
 • echipamente hardware și software necesare pentru realizarea comunicației GPRS cu bazinele de retenție Burdujeni și Mirăuți

Sistemul SCADA propus de ELSACO ELECTRONIC SRL include următoarele:

 • procurarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor informatice din camera de control SCADA a stației de epurare (stație IPC, monitoare, imprimantă, panouri operator);
 • procurarea licențelor software necesare pentru implementarea sistemului SCADA, inclusiv serviciile asociate de configurare, engineering și punere în funcțiune a aplicațiilor software;

Reabilitarea și modernizarea staţiei de epurare Zimnicea

In 2010, Apa Serv SA, operatorul regional de apa și apă uzată, în scopul alinierii la exigenţele impuse de standardele europene în domeniul conservării şi protecţiei mediului înconjurător demarează în cadrul unor proiecte reabilitarea şi extinderea staţiei de epurate Zimnicea la o capacitate totală de 14800 PE.

Tip proiect SCADA
Client Apa Serv SA Alexandria
Perioada 2012-2013

Elsaco a asigurat:

 • lucrările civile
 • lucrări electrice de joasă tensiune
 • livrare și instalare panou TS2, transformatoare, celule și echipamente auxiliare;
 • iluminat exterior
 • livrare și montaj instrumentație de măsură și control
 • componente SCADA: livrare și instalare echipamente PLC, echipamente dispecer de control, software, precum și testarea acestora și punerea în funcțiune
 • livrare și montare instalație de detecție și alarme antiefracție

Sistem SCADA pentru reţeaua de apă potabilă în regiunea Florești

Realizarea unui sistem la cheie care să permită achiziția de date și controlul rețelei de alimentare cu apă în mod automat.

Tip proiect SCADA
Client Servicii Comunale Florești, Republica Moldova
Perioada 2012-2014

Elsaco a asigurat:

 • lucrări electrice și de automatizare;
 • livrare și montaj de panouri electrice și automatizare, instrumentație de măsură și control;
 • proiectarea și implementarea unui sistem SCADA pentru monitorizarea stării de funcționare a echipamentelor, consumul de energie, orele de funcționare precum și informații despre nivelul în rezervoarele din rețea;
 • testarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică și instruirea personalului

Sistem automatizat SCADA Cahul

Asigurarea (livrarea și instalarea) echipamentului pentru sistemul automatizat SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) de monitorizare a procesului tehnologic de aprovizionare cu apă și transportare a apelor uzate în cadrul IM Apă Canal Cahul.

Tip proiect SCADA
Client Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, Republica Moldova
Perioada 2012-2013

Elsaco a asigurat:

 • lucrări electrice de automatizare;
 • livrare și montaj panouri electrice și automatizare, instrumentație de măsură și control;
 • achiziția echipamentelor;
 • lucrări electrice de joasă și medie tensiune, cu montaj cablu și conexiuni echipamente, livrare și instalare tablouri generale de distribuție, dulapuri electrice joasă tensiune, transformatoare electrice medie tensiune, celule medie tensiune;
 • proiectarea și implementarea unui sistem de automatizare SCADA;
 • testarea și punerea în funcțiune a sistemului;
 • instruirea și furnizarea documentației tehnice

Sisteme CCTV și securitate, sisteme curenţi slabi

Primăria Gura Humorului

Realizarea unui sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranţei și prevenirea criminalităţii în orașul Gura Humorului

Tip proiect Proiect Securitate
Client Primăria Gura Humorului
Perioada 2011 – 2012

În calitate de antreprenor general, Elsaco a executat următoarele lucrări:

 • instalarea unui sistem de supraveghere video urbană, cu 48 de camere IP mobile PTZ 36X de exterior;
 • montaj tablouri electrice, alimentare camere și branșamente electrice;
 • lucrări montaj stâlpi metalici pentru camere;
 • realizare dispecerat monitorizare cu 6 staţii operare și sistem video wall cu 8 panouri;
 • realizare reţele magistrale fibră optică pentru transmisia datelor de la camere;
 • dulapuri RACK cu servere și storage network de mare capacitate redundante;
 • sistem de analiză trafic la intrarea și ieșirea din oraș.

Înapoi la început