Studii de caz

PROIECTE ENERGETICE

Centrale de cogenerare

Cogenerare Constanţa

Denumire proiect “Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”
Beneficiar Municipiul Constanța
Durata 2024-2026
Valoare investiție: 581 milioane lei
Rol: Lider de asociere

Activități:

• proiectare;
• execuție lucrări;
• teste și punere în funcțiune.

Elemente cheie:

 • capacitate termică nominală de minim 160 MWt:
  • instalație de cogenerare: 5 unități cu motor termic cu ardere internă, cu funcționare pe gaze naturale, cu o capacitate individuală de cca. 10,4 MWe + 9 MWt, în configurație flexibilă care să permită utilizarea hidrogenului verde în amestec cu gazele naturale;
  • instalație auxiliară de producere a energiei termice: 4 cazane de apă caldă cu o capacitate individuală de 25 MWt, 2 cazane de abur cu o capacitate de 12 t/h, în configurație flexibilă care să permită utilizarea hidrogenului verde în amestec cu gazele naturale;
  • stație de degazare termică și pompare a apei de adaos în rețeaua de termoficare;
  • acumulator de căldură;
  • stație de pompare agent termic aferentă instalațiilor de producere a energiei termice;
  • ansamblu de foraje de apă pentru alimentarea stației de tratare a apei;
  • stație electrică de racordare a generatoarelor;
  • racorduri și rețele în incintă.

Cogenerare Arad

Denumire proiect “Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA”
Beneficiar Primăria Municipiului Arad
Durata 2024-2026
Valoare investiție: 534 milioane lei
Rol: Antreprenor și proiectant general (Lider de asociere)

Activități:

• proiectare;
• execuție lucrări;
• teste și punere în funcțiune.

Elemente cheie:

• capacitatea totală: cca. 138 MWt + 31,5 MWe;
• instalația de cogenerare: 3 unități CHP cu funcționare pe gaze naturale în amestec cu hidrogen verde, cu o capacitate individuală de cca. 10,2 MWt + 10,5 MWe ;
• instalație de producere separată a energiei termice: 4 cazane de apă caldă cu o capacitate individuală de 25 MWt, cazan de abur cu o capacitate de 12 t/h, cu funcționare pe gaze naturale în amestec cu hidrogen verde;
• stație de degazare termică și injecție a apei de adaos în rețeaua termică primară SACET, cu capacitatea maximă de 50 m3/h;
• acumulator de căldură cu capacitatea utilă de stocare a apei calde de cca. 8.500 m3;
• stație de pompare a agentului termic pentru rețeaua termică primară SACET, cu o capacitate maximă de 4.000 m3/h, echipată cu 4 pompe cu turație variabilă.

Sisteme termoficare

Reabilitare sistem termoficare București – Lot 1

Denumire proiect “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București – Lot 1”
Beneficiar Municipiul București
Durata 2023-2026
Valoare investiție: 300 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

Activități:

Proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Lotului 1 Magistrala II SUD:
• dezafectare conducte existente și curățare galerie termică;
• reabilitare galerie termică și cămine;
• montare vane de secționare în căminele existente;
• realizare cămine electrice de racord;
• realizare și montare suporturi fixe și mobile, montaj conducte preizolate;
• lucrări de sudură, manșonări, lucrări de izolare, montaj armături;
• probe de presiune;
• instalare și punere în funcțiune sistem monitorizare avarii;
• montare cablu de transmisie date și unități de linie.

Reabilitare sistem termoficare București – Lot 2

Denumire proiect “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București – Lot 2”
Beneficiar Municipiul București
Durata 2023-2026
Valoare investiție: 168 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

Activități:

Proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei de termoficare aferente Magistralelor: II-III Grozăvești:

• dezafectare conducte existente;
• montare vane de secționare în căminele existente;
• realizarea și montarea suporturilor fixe și mobile;
• lucrări de sudură, manșonări, lucrări de izolare, montaj armături;
• probe de presiune;
• legarea firelor de semnalizare dintre tronsoanele de conducte și verificarea continuității acestora;
• montarea cablului de transmisie date.

Reabilitare reţele termice secundare, etapa IV – Constanța

Denumire proiect “Reabilitarea rețelelor termice secundare și contorizarea la nivel de scară pentru municipiul Constanța – Etapa IV”
Beneficiar Municipiul Constanța
Durata 2024-2026
Valoare investiție: 140 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

Activități:
• proiectare;
• achiziție materiale și echipamente;
• execuție lucrări;
• punerea în funcțiune a instalațiilor;
Elemente cheie:
• reabilitarea a 23,255 km traseu rețea termică de distribuție/secundară, aferentă a 12 puncte termice.

Energie geotermală – cartier Nufărul, Oradea

Denumire proiect “Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I – Oradea”
Beneficiar Primăria Municipiului Oradea
Durata 2022-2024
Valoare investiție: 89.9 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

Activități:

  • obținerea avizelor și autorizațiilor, întocmire documentație pentru obținerea Autorizației de construire, a Proiectului Tehnic de Execuție;
  • realizarea rețelei de transport pentru agent termic și apă geotermală, pe o lungime de
   aproximativ 22 de km;
  • realizarea stației termice geotermale + 2 stații de reinjecție;
  • realizarea unui foraj nou de producție a apei geotermale cu o adâncime de cca. 2800-2900 m, dotat cu o pompă de extracție în zona străzii Meiului (în spatele Bisericii Ortodoxe);
  •  montarea, la nivel de scară de bloc, a 277 de mini-puncte termice.

Elemente cheie:

Prin soluția tehnică propusă se urmărește, cu precădere:

 • creșterea utilizării energiei provenite din resurse regenerabile;
 • creșterea eficienței energetice;
 • creșterea eficienței economice;
 • creșterea gradului de confort pentru consumatori.

Impact economic

 • reducerea semnificativă a consumului de combustibili fosili prin utilizarea energiei geotermale;
 • reducerea costurilor de producție ale agentului termic pentru termoficare.

Impact social

 • creșterea confortului termic al populației și al instituțiilor publice din cartierul Nufărul I.

Impact asupra mediului

 • emisiile poluante degajate de agregate în atmosferă sunt nesemnificative.
 • reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 13.167,00 tone CO2/an prin utilizarea apei geotermale și a pompelor de căldură.
 • poluarea fonică va fi mult redusă.
 • poluarea termică și chimică va fi nulă prin reinjecția apei uzate termic.
 • instalațiile care utilizează energia geotermală nu prezintă niciun risc pentru mediul înconjurător.

Reabilitare sistem termoficare București – Lot 5

Denumire proiect “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București – Lot 5”
Beneficiar Municipiul București
Durata 2023-2026
Valoare investiție: 77,9 milioane lei, fără TVA
Calitate: Asociat

Activități:

Proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei de termoficare aferentă Magistralelor: II Sud; II-III Grozăvești; V Grozăvești; Progresu-Berceni; II Vest ; I-II-III Vest:

• dezafectare conducte existente;
• montare vane de secționare în căminele existente;
• realizarea și montarea suporturilor fixe și mobile;
• lucrări de sudură, manșonări, lucrări de izolare, montaj armături;
• probe de presiune;
• legarea firelor de semnalizare dintre tronsoanele de conducte și verificarea continuității acestora;
• montarea cablului de transmisie date.

Reabilitarea reţele de termoficare, etapa III – Constanţa

Denumire proiect “Reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiul Constanța – Etapa III””
Beneficiar Primăria Municipiului Constanța
Durata 2022-2024
Valoare investiție: 45.6 milioane lei, fără TVA
Calitate: Antreprenor General

Activități:
• reabilitarea a 4,03 km traseu aparținând magistralei I rețea termică primară și reabilitarea a 3,025 km rețea termică secundară precum și contorizarea, echilibrarea unui număr de 24 de consumatori.

Elemente cheie:
• creșterea lungimii rețelelor termice primare reabilitate cu 8,06 km rețea termică primară și 6,05 km rețea termica secundară;
• reducerea emisiilor poluante produse de sistemul de încălzire urbană din municipiul Constanța;
• reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport cu 52,00 TJ/an.

Modernizare sistem alimentare energie termică – Gheorgheni, Harghita

Denumire proiect Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Gheorgheni
Beneficiar Primăria Municipiului Gheorgheni
Durata 2022-2023
Valoare investiție: 15.5 milioane lei, fără TVA
Calitate: Antreprenor General

Activități:
• proiectarea și execuția de lucrări de reabilitare și extindere pentru 2.2 km traseu rețea termică de transport;
• modernizarea a 41 module termice, prin montarea de module termice noi complet automatizate;
• testare și punerea în funcțiune (PIF).

PROIECTE HIDROEDILITARE
Captare, tratare și distribuţie apă potabilă

Aducţiune – tratare Călărași

Denumire proiect Staţie de oxidare în staţia de pretratare Chiciu. Reabilitare Aducțiune fir 2 “Chiciu – Călărași” pe sectorul de Subtraversare a Canalului Siderurgic. Stație de clorinare în stația de tratare Călărași. Reabilitare sursă și conductă de aducțiune Vișinii. Reabilitare SP Vișinii. Stație de tratare nouă și rezervor nou Vișinii. Conductă de transport Vișinii-Potcoava. Gospodăria de apă nouă Potcoava. Sursă, aducțiune, stație de tratare și rezervor pentru sistemul zonal Fundulea
Beneficiar ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI
Durata 2024-2027
Valoare 74 milioane lei
Calitate Lider de asociere

Activități:
• proiectare;
• lucrări de construcții (reabilitări aducțiuni apă, stații clorinare; construire stație preoxidare, stații tratare, stații clorinare, înființare gospodării apă, gospodării nămol, rezervoare alimentare cu apă, înlocuiri pompe, cămine, conducte transport, grup pompare etc.);
• furnizare și montarea utilaje și echipamente tehnologice;
• lucrări de automatizare și transmitere a datelor în SCADA local și SCADA regional;
• testare și punere în funcțiune.

Staţii tratare apă potabilă – Slatina

Denumire proiect Echiparea stațiilor de tratare apă potabilă ale Municipiului Slatina cu filtre pentru potabilizarea apei
Beneficiar Compania de Apă Olt
Durata 2021-2024
Valoare 51.8 milioane lei, fără T.V.A.
Calitate Lider de asociere

Activități:

• reabilitarea și extinderea stațiilor de tratare Nicolae Bălcescu și Salcia: dotare cu echipamente performante pentru tratarea și monitorizarea calității apei potabile.

Elemente cheie:

• debit maxim zilnic de 540 mc/h stația de tratare și pompare Nicolae Bălcescu;
• debit maxim zilnic de 490 mc/h stația de tratare Salcia.

Lucrări de irigaţii

Reabilitarea amenajării de irigaţii Sud Razelm, judeţul Tulcea

Denumire proiect Reabilitarea amenajării de irigații Sud Razelm, județul Tulcea
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF)
Durata 2023-2024
Valoare 110 milioane lei
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:
• reabilitarea și modernizarea stațiilor de pompare SPA 6 Martie și a stației de repompare SRPA 1 – 6 Martie;
• reabilitarea canalelor de aducțiune și de distribuție a apei CA0, CA1 și CA2;
• reabilitarea construcțiilor hidrotehnice aferente.

Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din incinta B.H. Călmăţui, jud. Brăila

Denumire proiect Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din incinta B.H. Călmățui, jud. Brăila
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF
Durata 2020-2024
Valoare 42.4 milioane lei, fără TVA
Calitate Antreprenor General

Activități:

• lucrări de modernizare a infrastructurii de irigații;
• lucrări de construcții și instalații hidromecanice;
• lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice.

Elemente cheie:

• debit stație de repompare SRPA 1+3: 59.400 m3/h;
• debit stație de repompare SRP 4: 44.280 m3/h.

Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din amenajarea Nămoloasa Maxineni, etapa I-a, judeţul Brăila

Denumire proiect Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din amenajarea Nămoloasa Maxineni, etapa I-a, judeţul Brăila
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF
Durata 2019-2024
Valoare 27.9 milioane lei, fără TVA
Calitate Antreprenor General

Activități:

• lucrări de modernizare a infrastructurii de irigații;
• lucrări de construcții și instalații hidromecanice;
• lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice și de automatizare.

Elemente cheie:

• debit stație SPA Nămoloasa: 14.832 m³/h;
• debit SRPA I: 13.680 m³/h;

PROIECTE AUTOMATIZĂRI ȘI SCADA

Lucrări de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA – Galaţi

Denumire proiect Lucrări de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA
Beneficiar Apă Canal S.A. Galați
Durată 2018-2023
Valoare 3.4 milioane lei, fără TVA

În cadrul contractului se execută:

– lucrări de proiectare și execuție lucrări de automatizare, instalații electrice;
– dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional Apă în aria de operare din județul Galați;
– sistem SCADA Regional Canalizare în aria de operare din județul Galați.

Proiectul are ca scop realizarea lucrărilor în infrastructură de apă și apă uzată în 22 de unități administrativ teritoriale din județul Galați, inclusiv municipiile Galați și Tecuci și orașul Berești.

Înapoi la început