Studii de caz

Producţie energie termică și/sau electrică

Tablouri electrice

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeș

Denumire proiect Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arges – CL 1 – Reabilitare, captare nouă și Stații de tratare în județul Argeș
Beneficiar S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitești
Valoare investiție: 6.155.948,84 lei fără TVA

Investiția „CL 1 – Reabilitare, captare nouă și Stații de tratare în Județul Argeș”, cu peste 100 de bucăți tablouri electrice, cutii/pupitre de comandă este manageriată de către Divizia D1 – Proiecte Termoenegetice, din cadrul Elsaco Electronic.

Lucrarea „CL 1 – Reabilitare, captare nouă și Stații de tratare în Județul Argeș” face parte din investiția „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeş, cod Proiect CCI2011RO161PR001”, și include șase obiecte:
– trei Gospodării de Apă (GA): Ștefănești (cu cele 2 locații: Râul Doamnei și Valea Mare), Merișani și Moșoaia;
– trei Stații de Tratare Apă Potabilă (STAP): Budeasa, Costești și Topoloveni.
La forajele noi/reabilitate aferente STAP Costeşti s-a prevăzut montarea unor tablouri necesare alimentării cu energie electrică a echipamentelor aferente instalaţiilor de forţă, circuitelor de iluminat exterior şi interior, circuitelor de automatizare, a echipamentelor necesare funcţionării sistemului de automatizare/SCADA, precum şi transmisiei datelor. Pentru Stațiile de tratare Apă Potabilă, s-au executat: cutii de stop-urgență pentru utilaje (electropompe și suflante); pupitre de comandă; panouri electrice pentru alimentare, diferite instalații compacte, Tablouri electrice de distribuție, Tablouri electrice Generale de Distribuție, inclusiv Tablouri pentru dispecerat.

Cel mai mare tablou are dimensiunea de HxlxA = 2000x3600x600mm și un amperaj de 250 A, folosit pentru distribuţia electrică în clădirea Staţie de Pompare Intermediară şi în clădirea Staţie de Filtre Rapide de Nisip din cadrul STAP Costești și STAP Topoloveni.
Tablourile electrice sunt de tip TD ELSAT.
Compania ELSACO ELECTRONIC este autorizată de ANPM pentru punerea pe piață a echipamentelor electrice și electronice. Tipul de produs autorizat a fi pus pe piață este – Tablou electric de joasă tensiune tip TD ELSAT 630 A.

Transport și Distribuţie căldură și apă caldă
Sisteme termoficare

Proiectarea și execuţia lucrărilor de reabilitare a reţelei de termoficare primare și secundare – Municipiul Oradea

Denumire proiect Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare primare și secundare pentru proiectul de investiții Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislație de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II
Beneficiar Primăria Municipiului Oradea
Durata 10 luni
Valoare investiție: 97.939.137,35 lei

În cadrul contractului se vor reabilita 20,3 km de rețea primară, împarțită în 24 de obiecte, din care ELSACO ELECTRONIC trebuie să execute 6,2 km (6 obiecte).
Lucrările care urmează să fie efectuate în sistemul de transport al căldurii cuprind:
– lucrări de înlocuire a conductelor amplasate subteran și suprateran;
– înlocuirea vanelor de pe traseul magistralelor de termoficare şi a principalelor ramificații şi racorduri;
– lucrări de construcții;
– realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor;
– alimentarea cu energie electrică a vanelor acționate cu motor electric;
– instalarea unui cablu de fibră optică pentru transmitere date pe toată lungimea rețelei reabilitate.

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în municipiul Oradea

Denumire proiect Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în municipiul Oradea
Beneficiar Termoficare Oradea SA
Durata 20 de luni
Valoare investiție: 23.083.299,97 lei cu TVA

Investiția presupune implementarea unei soluții unitare prin care să poată fi colectate datele de consum de la contoarele de branșament, instalate la clienții Termoficare Oradea SA, în vederea facturării consumurilor, managementului eficient al parcului de contoare, reducerii costurilor aferente activităților de colectare și centralizare date, reducerii timpilor de citire și facturare către client.

Soluția tehnică constă în procurarea și montajul a 67 de tablouri complet echipate pentru preluarea datelor de la contoarele de energie termică montate în scările de bloc la care există o rețea M-Bus (în cazul punctelor termice care fac corp comun cu stațiile de hidrofor) și 82 de tablouri pentru preluarea datelor aferente contoarelor de energie termică, prin radio cu terminalul mobil (blocuri fără rețea M-Bus, consumatori casnici dotați cu module termice individuale, agenți economici și abonați casnici alimentați din rețeaua secundară, precum și pentru punctele de consum nou înființate).

Pentru citirea contoarelor echipate cu modul radio se vor pune la dispoziția beneficiarului 3 truse complet echipate cu modul RF, stație de andocare și aplicație soft. Se va realiza un Dispecerat/Centru de colectare a datelor, care va fi echipat cu sisteme hardware și software, în conformitate cu cerințele beneficiarului, pentru sistemul informatic pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică. Soluția software va permite interpretarea, stocarea, analiza, vizualizarea, alarmarea și raportarea datelor culese de la contoare, inclusiv interfațarea cu sistemul de facturare.

Reabilitare Reţele termice secundare din municipiul Bacău Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5

Tip proiect Proiect prioritar strategic privind Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 3 – Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate.
Client Municipiul Bacău
Perioada 2014-2015
Valoare investiție: 85.800.000 lei fără TVA

Lucrările demarate presupun modernizarea completă a rețelelor de încălzire, apă caldă și recirculare prin înlocuirea sistemului actual cu un sistem de distribuție de ultimă generație, format din conducte preizolate și instalații de detecție automată a avariilor.
În cadrul contractului de lucrări, Elsaco asigură:
• Lucrări de demontare și de înlocuire a conductelor;
• Lucrări auxiliare pentru conducte și cabluri.

Captare, tratare și distribuţie apă potabilă

Reabilitare, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Drobeta-Turnu Severin, Simian și Gura Văii – LOT 1 – Drobeta-Turnu Severin, Gura Văii

Denumire proiect Reabilitare, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Drobeta-Turnu Severin, Simian și Gura Văii – LOT 1 – Drobeta-Turnu Severin, Gura Văii
Beneficiar S.C. SECOM S.A. Drobeta-Turnu Severin
Perioada 2015 – 2017
Valoare 62.954.537,64 lei fără TVA

În conformitate cu specificațiile contractului, Elsaco Electronic realizează lucrări de construcții – montaj, inclusiv procurare, în localitățile Drobeta-Turnu Severin și Gura Văii:
– extindere rețele apă – 22.999 m De 110, 160, 225, 280, 355 și 2.190 m reabilitări rețele apă;
– 1636 m reabilitări rețele apă prin metoda cămășuirii;
– 780 branșamente de apă cu contoare noi;
– 2 puțuri forate, inclusiv proiectare;
– 1 rezervor de 50 mc – proiectare, execuție și reabilitarea unui rezervor de 300 mc;
– extindere și reabilitare rețele apă în Gura Văii: 5500 m De75 și De110;
– rețele de canalizare – 21.879 m PVC 250, 315, 500 și 1200 m în Drobeta-Turnu Severin și 4.097 m în Gura Văii;
– 5 SPA în Drobeta-Turnu Severin și 1 în Gura Văii;
– reabilitare rețele de canalizare prin cămășuire – 3.685 m;
– 1581 de racorduri la canalizare în Drobeta-Turnu Severin și Gura Văii;
– SCADA și stație de pompare, clorinare, tratare apă în Gura Văii, cu proiectare totală.

Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare Tîrgu-Mureș

Denumire proiect Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare ape uzate și conducte de refulare, sistem SCADA
Beneficiar Aquaserv Tîrgu-Mureș
Perioada 2015 – 2017
Valoare 12.519.039,27 lei fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic execută lucrări de:

• reabilitare rețea de apă – 30.38 km;
• extindere rețea de apă potabilă – 9.36 km;
• reabilitare rețea de canalizare menajeră – 2.59 km;
• extindere rețea de canalizare menajeră – 9.84 km;
• construcție a 2 stații de pompare apă potabilă și reabilitare a unei stații de pompare apa potabilă;
• construcție a 4 stații de pompare apă uzată;
• construcție dispecerat central și 92 puncte de monitorizare și transmitere de-a lungul rețelelor de apă și canalizare, puncte de monitorizare ce vor fi integrate în sistemul SCADA (COR)-Tîrgu Mureș.
• testare și punere în funcțiune.

Extinderea reţelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani

Denumire proiect Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani
Beneficiar Nova ApaServ Botoșani
Perioada 2015 – 2017
Valoare 14.717.838,96 lei fără TVA

În cadrul proiectului, Elsaco Electronic execută lucrări de construcții și instalații pentru extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani, printre care se pot aminti:

  • lucrări de construcții și instalații pentru alimentare cu apă și canalizare;
  • furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;
  • executare branșamente de alimentare cu apă și racorduri de canalizare;
  • stații de pompare apă potabilă și ape uzate și conducte de refulare;
  • executare racorduri electrice;
  • realizare sisteme de transmisii date tip SCADA și dispecer SCADA;
  • testare și punere în funcțiune;
  • instruire personal operator.

Construcţii și instalaţii

AZ Zeno Kliniek

Denumire proiect AZ Zeno Kliniek
Beneficiar Spital AZ Zeno – (Subcontractant EEG )
Perioada 2016 – 2017
Valoare € 700.000

În cadrul proiectului Elsaco Electronic realizează lucrări de montraj instalații încălzire și răcire, montaj centrală termică.

Înapoi la început